DERS ADI

: SİSTEM MODEL VE ANALİZ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEE 3017 SİSTEM MODEL VE ANALİZ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Makina Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ZEKİ KIRAL

Dersi Alan Birimler

Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Öğrencilere dinamik sistemlerin hareket denklemlerini elde edebilme ve farklı girdiler için sistem cevaplarını hesaplayabilme yeteneği kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dinamik sistemlerin serbestik derecesini tespit edebilmek
2   Dinamik sistemlerin hareket denklemlerini bulabilmek
3   Mekanik, ısıl, akış ve elektrik sistemleri arasındaki benzerliği gösterebilmek
4   Dinamik sistemlerin transfer fonksiyonlarını bulabilmek
5   Dinamik sistemlerin farklı girdilere olan cevabını bulabilmek
6   Çok serbestlik dereceli dinamik sistemleri analiz edebilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mekanik sistemlerin modellenmesindeki temel kavramlar
2 Mekanik sistemlerin hareket denkemleri
3 Mekanik sistemlerinin özdeğerlerinin bilgisayarla bulunması
4 Mekanik sistemlerin bilgisayarla modellenmesi
5 Elektrik sistemleri
6 Akış ve ısıl sistemlerin modellenmesi, sistemler arasındaki benzerlikler
7 Ara sınav 1
8 Elektromekanik sistemlerin modellenmesi
9 Doğrusal sistemler ve transfer fonksiyonu kavramı
10 Laplace dönüşümü ile diferansiyel denklem çözümü
11 Ara sınav 2
12 Doğrusal sistemlerin farklı girdilere cevabının bulunması
13 Doğrusal sistemlerin farklı girdilere cevabının bulunması
14 Çok serbestlik dereceli sistemlerin durum değişkenleri ile analizi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Sistem Modelleme ve Analizi Ders Notları, Prof.Dr. Hira Karagülle.
Yardımcı kaynaklar: Sistem Dinamiği ve Kontrol, DEÜ Mühendislik Fakültesi, Prof. Dr. Erol Uyar.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunumlu ders anlatımı, ödevler ve bilgisayar uygulaması.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ1 1.Vize
2 VZ2 2.Vize
3 FN Final
4 BNS BNS VZ1 * 0.25 + VZ2 * 0.25 + FN * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Haftalık programa uygun olarak teorik bilgi örneklerle verilir. Her hafta o haftanın konusu ile ilgili ödevler verilir. Bir hafta sonraki görüşme saatinde öğrencilerin ödev ile ilgili soruları cevaplandırılır. Sınavların düzenlenmesi ödevleri çözen öğrencilerin başarılı olmasına yönelik olarak yapılır.

Değerlendirme Kriteri

Ders anlatımları sonucunda öğrencilere ödev verilmekte, verilen ödevler ile anlatılan teorik konuların pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerin ders başarı durumları iki ara sınav ve final sınavındaki soruların ders içeriğini kapsar şekilde dağıtılması ile değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hira.karagulle@deu.edu.tr
zeki.kiral@deu.edu.tr
levent.malgaca@deu.edu.tr
murat.akdag@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 12 3 36
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 12 1 12
Vize sınavına hazırlık 2 10 20
Final sınavına hazırlık 1 18 18
Ödev hazırlama 12 3 36
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 128

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.14333
ÖK.25444
ÖK.343444
ÖK.45444
ÖK.5533444
ÖK.6533444