DERS ADI

: MEKANİZMALAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MEE 3025 MEKANİZMALAR ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Makina Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYŞE SAİDE SARIGÜL

Dersi Alan Birimler

Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin mekanik sistemlerdeki geometri-hareket ilişkisini tanımlamasını, formüle etmesini, çözmesini ve analiz etmelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mekanizmaları sınıflayabilme
2   Mekanizmaların hareketini açıklayabilme
3   Mekanizmaların modellerini kurabilme
4   Mekanizmaların konum, hız, ivme değerlerini belirli bir durum için bulabilme
5   Mekanizmaların hareket özelliklerini belirleyebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mekanizmaların tanıtımı.
2 Kinematik diyagramlar. Kinematik eleman çiftleri. Kinematik zincirler.
3 Mekanizmaların serbestlik dereceleri. Zorunlu hareketlilik kriteri.
4 Mekanizmalarda yapı dönüşümü. Eşdeğer mekanizmalar. Ani dönme merkezleri.
5 Mekanizmaların konum analizi
6 Mekanizmaların konum analizi
7 Mekanizmaların analitik yöntemler ile hız analizi
8 1.Ara sınav
9 Mekanizmaların grafik yöntemler ile hız analizi
10 Mekanizmaların analitik yöntemler ile ivme analizi
11 Mekanizmaların grafik yöntem ile ivme analizi
12 2. Ara sınav
13 Dişli çark mekanizmalarının kinematik analizi
14 Kam mekanizmalarının kinematik analizi ve kam tasarımı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Mechanisms, Eres Söylemez, Middle East Technical University, Ankara
Yardımcı Kaynak: Theory of Machines and Mechanisms, J.E. Shigley, J.J. Uicker, Mc-Graw Hill, New York
Referanslar: Mekanizma Tekniği, Mustafa Sabuncu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, İzmir

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, ödev

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ1 1.Vize
2 VZ2 2.Vize
3 Q Quiz/Ödev
4 FN Final
5 BNS BNS VZ1 * 0.20 + VZ2 * 0.20 + Q * 0.10 + FN * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ders sunumları öğrenme çıktılarının tümünü kapsar.

Mekanizmaların sınıflandırılması, hareketlerinin açıklanması, modellerinin kurulması; konum, hız ve ivme değerlerinin belirli bir durum için bulunması ara sınavlar ile değerlendirilir.

Final sınavında, ara sınav konularına ek olarak dişli çark ve kam mekanizmalarının kinematik analizi ile ilgili sorular sorulur.

Ödevler tüm konuları kapsamakla birlikte, bilgisayar yardımı ile mekanizma modellerinin kurulması ve hareket özelliklerini belirlenmesi ağırlık taşır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mustafa.sabuncu@deu.edu.tr
saide.sarigul@deu.edu.tr
hasan.ozturk@deu.edu.tr
abdullah.secgin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 2 12 24
Final Sınavına Hazırlık 1 24 24
Ödev Hazırlama 1 36 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 0,5 6
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 132

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.14
ÖK.24
ÖK.344
ÖK.444
ÖK.53333