DERS ADI

: BİTİRME PROJESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAK 4098 BİTİRME PROJESİ ZORUNLU 0 6 0 7

Dersi Veren Birim

Makina Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT HASAN ÖZTÜRK

Dersi Alan Birimler

Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)

Dersin Amacı

Makine mühendisliğinin temel konularından gerçek hayat problemi ele alınıp, birey veya ekiplerce detaylı modellenmesi, çözümü, raporlanması sunumu. Elde edilen sonuçlar ışığında model üretiminin yapılması ve performans kriterlerinin değerlendirilmesi. Proje, ekonomik faktörler, güvenlik, güvenilirlik, bakım, estetik, etik ve sosyal etkiler gibi gerçekçi kısıtlar içermelidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Makine Mühendisliği problemlerini tanımlayabilme
2   Makine mühendisliği problemlerin çözümüne yönelik tasarım ve üretim ölçütlerini belirleyebilme
3   Çok disiplinli takımlarda proje yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.
4   Makine mühendisliği problemlerini belirlenen ölçütlere uygun çözümde tasarlayabilmek
5   Geliştirdiği çözümleri modern mühendislik bakış açısıyla analiz edebilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Proje konusunun tespiti
2 Kaynaklar ve araştırma yöntemlerinin tespiti
3 Kaynaklar ve araştırma yöntemlerinin tespiti
4 Proje konusuna yönelik bulguların tartışılması
5 Proje konusuna yönelik bulguların tartışılması
6 Projenin tasarım kriterlerinin belirlenmesi
7 Projenin tasarım kriterlerinin belirlenmesi
8 Tasarım önerilerinin geliştirilmesi
9 Önerilen tasarımların analizi
10 Önerilen tasarımların analizi
11 Önerilen tasarımların analizi
12 Analiz sonuçlarına göre nihai tasarımın oluşturulması
13 Analiz sonuçlarına göre nihai tasarımın oluşturulması
14 Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Kaynak araştırmaları, tartışma, uygulama ve imalat

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenci sorumlu öğretim üyesine araştırmaların sonuçlarını sunar.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hasan.ozturk@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 14 4 56
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 5 70
Sunum Hazırlama 1 20 20
Rapor Hazırlama 1 20 20
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 166

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.155555555555555
ÖK.2555555555555
ÖK.355555545555
ÖK.4553555555
ÖK.555555555555