DERS ADI

: ARAŞTIRMA PROJESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAK 4099 ARAŞTIRMA PROJESİ ZORUNLU 0 4 0 4

Dersi Veren Birim

Makina Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT HASAN ÖZTÜRK

Dersi Alan Birimler

Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)

Dersin Amacı

Tasarım yapma ilkeleri. Makine mühendisliğinin temel konularından gerçek hayat problemi ele alınıp, birey veya ekiplerce modellenmesi, çözümü, raporlanması ve sunumu.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Makine mühendisliği alanında belirlenen bir konuda araştırma ve projelendirme çalışmalarının organizasyonunu yapabilme
2   Teknik problemleri ve teknik sistem veya süreçlerin girdi çıktı ilişkilerini tanımlayabilme
3   Hedef alınan konu ya da probleme yönelik tasarım ve üretim ölçütlerini sıralayabilme
4   Ele alınan konunun ya da problemin olası çözümlerini tespit edebilme
5   Çözümleri mühendislik bakış açısıyla analiz edebilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Araştırma konusunun tespiti
2 Kaynaklar ve araştırma yöntemlerinin tespiti
3 Kaynaklar ve araştırma yöntemlerinin tespiti
4 Ele alınan konuya yönelik bulguların tartışılması
5 Ele alınan konuya yönelik bulguların tartışılması
6 Ele alınan konuya yönelik bulguların tartışılması
7 Ele alınan konuya yönelik bulguların tartışılması
8 Ele alınan konuya yönelik bulguların tartışılması
9 Ele alınan konuya yönelik bulguların tartışılması
10 Ele alınan konuya yönelik bulguların tartışılması
11 Tespit edilen bulgular ve ele alınan konu ile ilgili neden sonuç ilişkilerinin incelenmesi
12 Tespit edilen bulgular ve ele alınan konu ile ilgili neden sonuç ilişkilerinin incelenmes
13 Tespit edilen bulgular ve ele alınan konu ile ilgili neden sonuç ilişkilerinin incelenmesi
14 Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Kaynak araştırmaları, tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenci sorumlu öğretim üyesine araştırmaların sonuçlarını sunar.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hasan.ozturk@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 14 4 56
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 112

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.1555555555555
ÖK.25555555555
ÖK.3555545555
ÖK.43555555
ÖK.555555555555