DERS ADI

: MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE ÖLÇÜM VE ANALİZ LAB.

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAK 4097 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE ÖLÇÜM VE ANALİZ LAB. ZORUNLU 0 2 0 2

Dersi Veren Birim

Makina Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR RAMAZAN KARAKUZU

Dersi Alan Birimler

Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Öğrencilere deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını yorumlama becerisi kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mühendislik deneylerini (ısı, mekanik vs) tasarlayabilme,
2   Mühendislik deneylerini (ısı, mekanik vs) yapabilme,
3   Deney sonuçlarını yorumlayabilme,
4   Deney tasarım projesi yapabilme
5   Takım çalışması yapabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Burulma Deneyi
2 Çekme Deneyi
3 Pnönamtik Devre Simülasyonu ve Deneyi
4 Eksenel kaymalı yatak sürtünmesinin incelenmesi, Kayış kasnak mekanizmalarında kayış ile kasnak arasındaki sürtünme katsayısının deneysel olarak bulunması
5 Isı Pompası (R12 Tablosu)
6 İç-İçe Borulu Isı Değiştiricisi
7 Deney Tasarım Projesi Kontrolü
8 Çubukların doğal frekans ve sönümlerinin elde edilmesi
9 Strengeç ölçümleri
10 Metalografik muayene ve sertlik deneyi
11 Metalografik muayene ve sertlik deneyi
12 Motor karakteristik değerlerinin deney standı üzerinden ölçülmesi, Motor ve motor frenini bağlayan elemanların sürtünmelerini dikkate alan mekanik güç düzeltme faktörünün belirlenmesi ve bunun, motor karakteristiklerine etkilerinin incelenmesi.
13 Malzemelerin ses yutma katsayılarının empedans tüp yöntemi ile belirlenmesi
14 Deney Tasarım Projesi Kontrolü

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Deney Föyleri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Deneylerle ile teorik bilgi verilir. Öğrencilere 12 tane deney yaptırılır. Grup çalışması olarak deney tasarım projesi verilir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ1 1.Vize
2 VZ2 2.Vize
3 FN Final
4 BNS BNS VZ1 * 0.25 + VZ2 * 0.25 + FN * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

12 deney ile öğrenme çıktıları sağlanmaktadır. Deney tasarım projesi ile de pekiştirilmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ramazan.karakuzu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 12 1 12
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 12 1 12
Proje hazırlama 1 13 13
Sunum hazırlama 1 1 1
Vize sınavına hazırlık (12 deney) 12 1 12
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.14533333
ÖK.24533333
ÖK.345
ÖK.44533
ÖK.5433