DERS ADI

: MUKAVEMET II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAK 2022 MUKAVEMET II ZORUNLU 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Makina Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR RAMAZAN KARAKUZU

Dersi Alan Birimler

Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin ana amacı, Makina Mühendisliği öğrencilerine verilen bir mekanik problemini basit ve mantıksal olarak analiz etme ve mekaniğin temel prensiplerini kullanarak çözebilme becerisi kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Genel yükleme durumunda meydana gelen gerilmeleri irdeleyebilme
2   Gerilme ve şekil değiştirme dönüşüm bağıntılarını kullanabilme
3   Bir makina elemanından alınan streyngeç ölçümlerini kullanarak meydana gelen gerilmeleri, uygulanan yükleri vs. hesaplayabilme
4   Mekanik sistemlerin dizaynlarını yapabilme
5   Enerji metotlarını kullanarak mekanik problemlerini çözebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Simetrik olmayan eğilme.
2 Eksantrik eksenel yüklemelerde genel durum, Eğri eksenli çubukların eğilmesi.
3 Farklı yükler altında gerilmeler, Düzlem gerilme dönüşümü.
4 Asal gerilmeler ve maksimum kayma gerilmesi, Mohr çemberi.
5 Sünek malzemelerde akma kriterleri.
6 Gevrek malzemelerde kırılma kriterleri, İçten basınca maruz ince cidarlı kaplarda gerilmeler.
7 1.Vize
8 Düzlem şekil değiştirmeler, Şekil değiştirmelerin ölçülmesi, Şekil değiştirme rozetleri.
9 Eğilme ve burulma momentine maruz transmisyon millerinin dizaynı.
10 İntegrasyon metoduyla kirişlerde çökme hesabı, Elastik eğrinin denklemi, Hiperstatik problemler, Süperpozisyon metodu.
11 Kolonlar, Yapıların stabilitesi, Euler formülü, Eksantrik yükleme.
12 2. Vize
13 Enerji metotları, Darbeli yüklerde dizayn, Yük etkisinde iş ve enerji.
14 Castigliano teoremi, Castigliano teoremi ile kirişlerdeki çökmenin bulunması, Hiperstatik problemler.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Beer F.P., Johnston E.R., DeWollf J.T., Mazurek D.F., "Mechanics of Materials"

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik konu anlatımı, yoklama sınavı (quiz) ve ödev

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ1- Sınavlar ve/veya quiz ile ölçülecek
ÖÇ2-Sınavlar ve/veya quiz ile ölçülecek
ÖÇ3-Sınavlar ve/veya quiz+ödev ile ölçülecek
ÖÇ4-Sınavlar ve/veya quiz+ödev ile ölçülecek
ÖÇ5- Sınavlar ile ölçülecek

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Ramazan KARAKUZU; ramazan.karakuzu@deu.edu.tr
Doç. Dr. Yusuf ARMAN; yusuf.arman@deu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr.Okan ÖZDEMİR, ozdemir.okan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 2 17 34
Final Sınavına Hazırlık 1 21 21
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 6 1 6
Ödev Hazırlama 2 8 16
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 2 2 4
Diğer Kısa Sınav 6 0,5 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.35533
ÖK.45553
ÖK.555