DERS ADI

: MUKAVEMET I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAK 2015 MUKAVEMET I ZORUNLU 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Makina Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT YUSUF ARMAN

Dersi Alan Birimler

Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Makina Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin ana amacı, Makina mühendisliği öğrencilerine verilen bir mekanik problemini basit ve mantıksal olarak analiz etme ve mekaniğin temel prensiplerini kullanarak çözebilme becerisi kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İç ve dış kuvvet kavramlarını karşılaştırabilme
2   Gerilme ve şekil değiştirme ilişkilerini açıklayabilme
3   Eksenel yüklemede gerilmeler, elasto-plastik gerilme ve artık gerilmeleri hesaplayabilme
4   Burulmaya maruz millerde kayma gerilmelerini hesaplayabilme
5   Kirişlerde normal gerilme ve kayma gerilmelerini elde edebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş, iç kuvvetler ve gerilmeler, normal gerilme, kayma gerilmesi ve yatak gerilmesi.
2 Bir eğik düzlem üzerindeki gerilme, gerilme bileşenleri, kırılma ve emniyet gerilmeleri, emniyet katsayısı
3 Eksenel yüklemede gerilme ve şekil değiştirme, gerilme-şekil değiştirme diyagramı, Hooke Kanunu.
4 Hiperstatik problemler, süperpozisyon metodu, ısıl gerilmeler
5 Poisson oranı, Genel Hooke Kanunu, Bulk modülü, kayma şekil değiştirmesi.
6 Eksenel yüklemede plastik deformasyonlar, artik gerilmeler.
7 1.Vize
8 Millerin burulması ve kayma gerilmeleri. Burulmada dönme açısı.
9 Hiperstatik problemler, transmisyon millerinin dizaynı.
10 Kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları.
11 Kirişlerin eğilmesi, normal gerilme.
12 2.Vize
13 Farklı malzemelerden imal edilmiş kirişlerin eğilmesi. Bir simetri düzleminde eksantrik eksenel yükleme.
14 Kirişlerde kayma akımı ve kayma gerilmeleri.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Beer F.P., Johnston E.R. DeWollf J:T, Mazurek D.F, Mechanics of Materials

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik konu anlatımı, yoklama sınavı (quiz), ödev ve laboratuar çalışması.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ1-Quiz ile ölçülecek
ÖÇ2-Sınavlar ve/veya quiz ile ölçülecek
ÖÇ3-Sınavlar ve/veya quiz+ödev ile ölçülecek
ÖÇ4-Sınavlar ve/veya quiz+ödev ile ölçülecek
ÖÇ5- Sınavlar ve/veya quiz ile ölçülecek

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ramazan.karakuzu@deu.edu.tr , yusuf.arman@deu.edu.tr, ozdemir.okan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Uygulama 0 0 0
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 2 15 30
Final Sınavına Hazırlık 1 21 21
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 6 1 6
Ödev Hazırlama 2 8 16
Diğer (Laboratuvar) 2 2 4
Sunum Hazırlama 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 2 2 4
Diğer Kısa Sınav 6 0,5 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.13
ÖK.244
ÖK.3553
ÖK.45553
ÖK.543