DERS ADI

: YAZ STAJI I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EED 2000 YAZ STAJI I ZORUNLU 0 0 0 4

Dersi Veren Birim

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu stajın amacı, bir çalışma ortamında bilgisayarların donanım, yazılım ve iletişim uygulamalarını görme ve tanımaları için öğrencilere fırsatlar vermektir. Bu staj, bilişim teknolojilerini planlama, tasarım ve üretim gibi süreçlerde kullanan kuruluşlarda veya bilişim teknolojileri alanında hizmet veren kuruluşlarda yapılabilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İşyerinin ve işlevinin ayrıntılı şekilde tanıtımı
2   Staj süresince işyerinde yapılan çalışmaların ve stajyerin yaptığı işlerin staj defterinde günler belirtilerek düzenli şekilde belirtilmesi
3   Gerekli çizim, plan, kroki ve fotoğraflarının bulunması
4   Stajyerlerin bağlı olduğu öğrenim kurumunda aldığı teorik bilgiler ışığında işlerinde yaptığı pratik çalışmaların ve edindiği bilgi ve görgülerin yorumlanması
5   Bu çalışma ve deneyimlerin stajyer açısından genel ve toplu olarak değerlendirilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrencinin staj yapacağı iş yeri, işlevi, kuralları ve burada yerine getireceği görevler/projeler hakkında bilgi edinmesi, bilgisayarların donanım ve yazılım bileşenleri hakkında temel bilgilerin kazanılması
2 Bilgisayar bakımı, programlanması veya iş yerinde yürütülen çalışmaları öğrenmek amacıyla bir uygulama yazılımının kullanılmasını içerebilecek pratik çalışmalara başlanması
3 Pratik çalışmalara devam edilmesi
4 Pratik çalışmalara devam edilmesi, staj defterinin hazırlanması ve iş yeri tarafından onaylanması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

İş yerlerinde yürütülecek uygulamalar, incelemeler ve seminerler.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenme çıktıları, her bir öğrencinin yaptığı stajı sonunda; staj yerine devam durumuna, işyeri staj sorumlusunun öğrencinin stajı hakkındaki değerlendirmesine ve öğrencinin hazırladığı staj raporlarına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

haldun.sarnel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

EVET

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 20 1 20
Uygulama 20 4 80
Ödev Hazırlama 1 12 12
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 112

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.1113113
ÖK.233
ÖK.3343
ÖK.45542134
ÖK.53332