DERS ADI

: KARMAŞIK SAYI ANALİZİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EED 2007 KARMAŞIK SAYI ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SERKAN GÜNEL

Dersi Alan Birimler

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dersin Amacı

Karmaşık analizin temel ve önemli kavram ve tekniklerini öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Karmaşık analizin temel kavramlarını ifade edebilmek
2   Analitik fonksiyon kavramını anlamış olmak
3   Çözümlemelerde karmaşık exponansiyel, trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonları kullanabilmek
4   Kutup ve esas tekillik kavramlarını kavramış olmak ve bunları çözümlemlerde kullanabilmek
5   Güç ve Laurent Serisi hesaplamalarını yapabilmek ve bunları analizlerde kullanabilmek
6   Residue integrasyon yöntemini karmaşık fonksiyonların integrallerini hesaplamada kullanabilmek
7   Karmaşık integrasyon yöntemlerini elektrik mühendisliği problemlerinde karşılaşılan integralleri hesaplamada kullanabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Karmaşık sayıların özellikleri, aritmetik işlemler, Konjuge alma. Karmaşık Düzlem, Üs ve kök hesaplamaları, Eiştsizlikler, Karmaşık düzlemde kümeler
2 Gerçel ve Sanal kısımlar, Karmaşık exponansiyel fonksiyonu, Karmaşık trigonometric ve hiperbolik fonksiyonlar
3 Karmaşık düzlemde parametric eğriler, Limit ve Süreklilik
4 Türevlenebilirlik, Analitiklik ve Tümel Fonksiyonlar
5 Analitiklik Şartları, Cauchy-Riemann denklemleri, Analitik olamama şartları
6 Analitiklik ve türevlenebilirlik için yeter şartlar, Harmonik fonksiyonlar
7 Karmaşık düzlemde çizgisel integraller
8 Cauchy ve Morera Integral Teoremleri, Cauchy Integral Formülü
9 1. Vize, Analitik fonksiyonların türevleri, Güç Serileri, Yakınsaklık yarı çapı, Taylor Serileri, Güç serilerinin integralleri
10 Laurent Serileri, Tekillikler ve sıfırlar
11 Residue Kavramı
12 Residue Integrasyon metodu
13 Gerçel integrallerin residue teoremi ile hesaplanması
14 Residue integrasyonu ve gerçel integrasyon

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Denis G. Zill, Patric D. Sahanahan, A first course in complex analysis with applications, Jones & Barlett Publications, 2003

Yardımcı kaynaklar: Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 8th Ed.,John
Wiley & Sons Inc., 2001

James Ward Brown and Ruel V. Churchill, Complex variables and
applications, McGraw-Hill, 2004

Referanslar:
Diğer ders materyalleri: Ders notlarının pdf dosyaları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Tartışmalı klasik dersler, ödevler ve sınavlar.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.50 +FN * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 2 6 12
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavı 2 2 4
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 123

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.15544
ÖK.25544
ÖK.35544
ÖK.45544
ÖK.55544
ÖK.65544
ÖK.75544