DERS ADI

: KODLAMA TEORİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EED 4006 KODLAMA TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT REYAT YILMAZ

Dersi Alan Birimler

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere bilgi kuramının temellerini, etkin kaynak bilgi gösterimi ve kaynak kodlaması, hata düzeltme kodları ve kanal kodlamasının gerekliliği konularını tanıtmaktır.Bu bağlamda, doğrusal blok kodların ve evrişimsel kodların kodlama ve kod çözme teknikleri sunulacaktır.Bu kursun sonunda öğrenciler, bilgi kuramı ve kodlama teorisi konularında vizyon sahibi olacaklar ve yüksek lisans seviyesindeki benzer derslere hazırlıklı olacaklardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ayrık kaynak tarafından üretilmiş bilginin etkili gösterebilme
2   Bazı bilgi sıkıştırma tekniklerini tanımlayıp kullanabilme
3   İletim kanalında oluşan problemleri bilebilme
4   Bu problemlerden hata düzeltme kodları kullanarak kurtulabilme
5   Mevcut hata düzeltme kodlarını geliştirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

EED 4101 - SAYISAL HABERLEŞME

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Shannon kaynak kodlama ve kanal kodlama teoremleri
2 Shannon kanal kapasite teoremi
3 Kaynak kodlama, Huffman kodlama, öntakı kodlama, aritmetik kodlama
4 Doğrusal blok kodlar, kodlama, Hamming kodlar
5 Doğrusal blok kodların kod çözümü
6 Doğrusal blok kodların hata oranı performans sınırları
7 Ara Sınav
8 Döngüsel kodların tanımı, özellikleri ve üretimi, kod çözümü
9 Evrişimsel kodların tanımı ve yapısal özellikleri, Delikli evrişimsel kodlar
10 Viterbi kod çözme algoritması
11 Kafes kodlanmış modülasyon, sistematik özyineli evrişimsel kodlar.
12 Ara Sınav
13 İşaret eşlemleme ve küme bölümü
14 PSK ve QAM için bilinen iyi kafes kodlar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Applied Coding and Information Theory for Engineers, R.B. Wells, Prentice Hall.
Yardımcı kaynaklar: Error Control Systems for Digital Communication and Storage, S.B. Wicker, Prentice Hall.
Referanslar:
Diğer ders materyalleri: Ders Notları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler, düzenli ev ödevleri, tekrarlar ve dönemlik benzetim/araştırma projesi gibi uygulamalarla desteklenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.50 +FN * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenme çıktıları, ev ödevleri ve sınav soruları ile değerlendirilmektedir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

reyat.yilmaz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

duyurulacaktır.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 14 3 42
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 3 42
Vize sınavına hazırlık 1 15 15
Final sınavına hazırlık 1 20 20
Ödev hazırlama 5 5 25
Sunum hazırlama 1 5 5
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 153

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.1331
ÖK.233
ÖK.344
ÖK.4441
ÖK.544121