DERS ADI

: KÜLTÜRLERARASI DİN ÖĞRETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İDA 4004 KÜLTÜRLERARASI DİN ÖĞRETİMİ ZORUNLU 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT BÜLENT ÇELİKEL

Dersi Alan Birimler

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Amacı

Kültürlerarası eğitim hakkında öğrencilerin bilgilerini artırarak, birlikte yaşamaya katkı sağlayacak bir din eğitimi anlayışını fark ettirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenciler kültürlerarası din eğitimi hakkında farkındalık kazanır.
2   Bu farkındalık çerçevesinde din eğitimini değerlendirir.
3   Din eğitiminin barışa ve birlikte yaşamaya katkısı konusunda fikir yürütür.
4   Bu bağlamda farklı kültürlerdeki din eğitimi anlayışları hakkında bilgi sahibi olur.
5   Türkiye'deki din eğitimi uygulamalarını bu bilgi çerçevesinde değerlendirebilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kültürlerarası eğitim üzerine beyin fırtınası.
2 Kültür ve eğitim ilişkisi
3 Kültürlerarası eğitimin tanımı.
4 Kültürlerarası eğitiminin amacı.
5 Kültürlerarası din eğitimi yaklaşımları.
6 Kültürlerarası din eğitiminin psiko-sosyal temelleri.
7 Kültürlerarası din eğitiminde programa yön veren ilkeler.
8 Ara Sınav
9 Tartışma I:Çoğulculuk ve din eğitimi.
10 Tartışma II:Küreselleşme ve din eğitimi.
11 Tartışma III:Avrupa Birliği ve din eğitimi.
12 Tartışma IV:Kültürel gecikme ve din eğitimi.
13 Tartışma V: Kültürlerarası din eğitimi ve Türkiye
14 Sonuç: Kültürlerarası din eğitiminin imkânı ve katkıları.
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Nurullah Altaş, Çokkültürlülük ve Din Eğitimi, Nobel Yay., Ankara 2003.
Kaymakcan, R. (ed.), Çok Kültürlülük, Eğitim ve Din Eğitimi, Değerler Eğitimi Merkezi Yay.,
İstanbul 2006.
M. Zeki Aydın, Dünyada Din Eğitim ve Öğretimi , Din Eğitimi, (ed. R. Doğan, R. Ege), Grafiker Yay., Ankara 2012.
İlyas Çelebi (ed.), Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi, Ensar Neşr., İstanbul 2007.
Suat Cebeci (ed.), Avrupa Birliği ne Giriş Sürecinde Türkiye de Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Değişim Yay., Adapazarı 2001.
İlber Ortaylı, Avrupa ve Biz, İş Bankası Yay., İstanbul 2008.
İsmail Doğan, Sosyoloji, Pegem Yay., Ankara 2010.
Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, İfav Yay., İstanbul 1997.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sorgulama, soru cevap, olay incelemesi, analiz-sentez, ders anlatımı.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 +FN * 0.60
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonu BaşarıNotu VZ * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

bulent.celikel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Friday 14:00-17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 105

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1534
ÖK.2534
ÖK.3534
ÖK.4534
ÖK.5534