DERS ADI

: REHBERLİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
RPD 4003 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HİLMİ TÜRKYILMAZ

Dersi Alan Birimler

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetinin önemini, kuramsal temellerini, kapsamını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavramış, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerindeki rollerini işlevsel olarak yerine getirecek bireyler yetiştirmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2   Rehberliğin dayandığı ilkeleri açıklayabilme
3   Çağdaş eğitim sistemi içerisinde rehberlik hizmetlerinin önemini kavrayabilme
4   Farklı eğitim kademelerine uygun rehberlik etkinliklerini uygulayabilmeye istekli oluş
5   Bireyi tanıma tekniklerini, uygulamasını ve yorumlamasını kavrayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Temel Kavramlar ve İlkeler
2 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Temel Kuramlar
3 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmet Türleri ve İşlevleri
4 Eğitsel Rehberlik Çalışmalarının Kapsamı ve Öğretmenlerin Rolleri
5 Kişisel Sosyal Rehberlik Çalışmalarının Kapsamı ve Öğretmenlerin Rolleri
6 Mesleki Rehberlik Çalışmalarının Kapsamı ve Öğretmenlerin Rolleri
7 Aile-Okul İşbirliğinin Sağlanması ve Konsültasyon
8 Ara Sınav
9 Bireyi Tanıma Tekniklerinin Önemi, İlkeleri ve Test Teknikleri
10 Bireyi Tanıma Tekniklerinde Test Dışı Teknikler
11 Psikolojik Danışma Hizmetinin Kapsamı, Önemi ve Teknikleri
12 Bireysel ve Grupla Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Sınıf İçi Rehberlik Çalışmaları
13 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Çalışmalarında Özel Eğitim ve Kaynaştırmanın Yeri
14 Rehberlik Modelleri ve Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programları
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Aydın, B. (2010). Rehberlik. İkinci baskı, Ankara: Pegem Akademi.
Yeşilyaprak, B. (2008). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım
Karaca, R. ve İkiz, F. E. (2010). Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Çağdaş Bir Anlayış. İkinci Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım LTD. ŞTİ.
Diğer ders materyalleri: Akademik benlik kavramı ölçeği; Sosyometri testi; Başarısızlık nedenleri anketi

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, Bireyi tanıma tekniklerini uygulama ve sonuçlarını değerlendirme, Tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 +FN * 0.60
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonu BaşarıNotu VZ * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, soru- cevap, tartışma, bireyi tanıma tekniklerini uygulama ve yorumlama

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

hilmi.turkyilmaz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 2 5 10
Sunum Hazırlama 2 8 16
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 95

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1544
ÖK.2544
ÖK.3544
ÖK.4544
ÖK.5544