DERS ADI

: AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İDA 3012 AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİ ZORUNLU 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MEHMET TÜRKERİ

Dersi Alan Birimler

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Amacı

Öğrencilerin temel değer alanlarını, değerin doğasını ve pratiğe nasıl yansıdığını kavramasını ve değişik bakımlardan değerin üretilmesi bilincine sahip olmasını ve bunu pratiğe yansıtabilmesini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ahlak, değer ve eğitim gibi kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiyi kavrar.
2   Değerin doğasını ve temel değer alanlarının neler olduğunu öğrenir.
3   Değerin pratiğe nasıl yansıdığını kavrar.
4   Değer-sorumluluk ilişkisini analiz eder.
5   Bireyin kendisi, ailesi ve toplumla ilişkisinde değer üretme bilincini edinir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Terminoloji ve Metodoloji Sorunu Ahlak, Değer, Eğitim
2 Ahlak-Değer-Eğitim İlişkisi
3 Temel Değer Alanları; etik, estetik ve din
4 Değerin doğası ve değeri ortaya çıkaran şartlar
5 Değeri üretmek nasıl mümkün olur
6 Değer-sorumluluk ilişkisi
7 Değerin pratiğe yansıma süreci
8 Ara Sınav
9 İnsan-öğrenme ilişkisinde değer üretme
10 İnsan-kitap ilişkisinde değer üretme
11 Bazı değerlerin pratiğe yansıması; dürüstlük, doğru sözlülük, vefa vb.
12 Bazı değerlerin pratiğe yansıması; iyiyi model alma, kötü modeli örnek almama vb.
13 Bireyin, kendisi, ailesi ve toplumla ilişkisinde değer.
14 Genel tekrar ve geri bildirim
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1.Türkeri, Mehmet, Etik Bilinç, Ankara: Lotus yay., 2011.
2. Haynes, Felicity, Eğitimde Etik

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sorgulama, soru cevap, olay incelemesi, Analiz-sentez, ders anlatımı.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 +FN * 0.60
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonu BaşarıNotu VZ * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mehmet.turkeri@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Serbest

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 105

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1455
ÖK.2455
ÖK.3455
ÖK.4455
ÖK.5455