DERS ADI

: TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İDA 3010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 4

Dersi Veren Birim

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BEKİR EMİROĞLU

Dersi Alan Birimler

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, yapılacak etkinliklerle öğretmen adaylarında toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerileri geliştirme, toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Topluma hizmet uygulamalarının amaçlarını açıklayabilme
2   Topluma hizmet uygulamalarının öneminin farkında oluş
3   Toplumun güncel sorunlarını belirleyebilme
4   Sorunların çözümüne yönelik projeler üretebilme
5   Topluma hizmet uygulamaları çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleyebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin İçeriğinin Tartışılması Projelerle İlgili Bilgilendirici ve Tartışmalı Toplantılar Proje Gruplarının Oluşturulması
2 Projelerle İlgili Bilgilendirici ve Tartışmalı Toplantılar Proje Gruplarının Oluşturulması
3 Projenin Uygulanacağı Birimlerin Ön İncelemelerinin Yapılması; Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Proje Önerisinin Hazırlanması
4 Proje Önerilerinin Tartışılması ve Onaylanması
5 Projenin Uygulanması
6 Projenin Uygulanması
7 Proje Ara Raporunun Verilmesi
8 Ara Sınav
9 Projenin Uygulanması
10 Projenin Uygulanması
11 Projenin Uygulanması
12 Projenin Uygulanması
13 Projenin Uygulanması
14 Projenin Uygulanması
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Coşkun, H. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık
2. Aksoy, B. vd. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Grup Çalışması, Gösterme, Beyin Fırtınası, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Proje Tasarımı/Yönetimi

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 +FN * 0.60
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonu BaşarıNotu VZ * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

bekir.emiroglu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Serbest

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 1 13
Uygulama 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 3 3
Sunum Hazırlama 1 4 4
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 102

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1535
ÖK.2535
ÖK.3535
ÖK.4535
ÖK.5535