DERS ADI

: DİN FELSEFESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İDA 3002 DİN FELSEFESİ ZORUNLU 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Amacı

Dinin temel iddiaları hakkında rasyonel (akılcı), objektif (nesnel), kapsamlı ve tutarlı bir biçimde düşünme ve konuşmayı sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Din felsefesinin konusunu öğrenecek.
2   Dine felsefi açıdan yaklaşım biçimini kavrayacak.
3   Teoloji ile din felsefesinin farkını öğrenecek.
4   Din felsefesinin temel kavramlarını öğrenecek.
5   Tanrı nın varlığına ilişkin farklı yaklaşım biçimlerini öğrenecek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Din Felsefesinin Anlamı ve Problemleri
2 Tanrı'nın Varlığı ile İlgili Deliller: Ontolojik ve Kozmolojik Delil
3 Teleolojik Delil, Ahlak Delili ve Dini Tecrübe Delili
4 Tanrı'nın Sıfatları ve Din Dili
5 Kötülük Problemi ve İnsan Hürriyeti
6 Tanrı Âlem İlişkisi: Deizm, Panteizm ve Pan-enteizm
7 Ateizm ve Eleştirisi
8 Ara Sınav
9 Ölüm ve Ölümsüzlük Problemi
10 Din ve Bilim İlişkisi
11 Din ve Sanat İlişkisi
12 Din ve Ahlak İlişkisi
13 Vahiy ve Mucize Problemi
14 İman Kavramının Tahlili

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Aydın Işık, Bir Felsefi Problem Olarak Vahiy ve Mucize, Elis Yay., Ankara, 2006.
2. Mehmet Aydın, Din Felsefesi, İzmir İlahiyat Vakfı Yay., İzmir, 2002.
3. Aydın Işık, İnanç Krizi, Ötüken Yay., İstanbul, 2009.
4. Aydın Işık, Din ve Estetik, Tibyan Yay., İzmir, 2011.
5. Latif Tokat, Dinde Sembolizm, Elis Yay., Ankara, 2004.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 +FN * 0.60
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonu BaşarıNotu VZ * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

aydin.isik@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Serbest

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 71

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1545
ÖK.2545
ÖK.3545
ÖK.4545
ÖK.5545