DERS ADI

: AHLAK FELSEFESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İDA 3001 AHLAK FELSEFESİ ZORUNLU 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MEHMET TÜRKERİ

Dersi Alan Birimler

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Amacı

Düşünce tarihindeki ahlak konusuyla ilgili birikimin kavratılmasını ve analiz edilebilmesini sağlamaktır. Bu yolla, ahlakın tanımının, doğasının (mahiyetinin) ve boyutlarının, ahlak-etik ilişkisinin, etik in ayırt edici özelliklerinin, etik tarihindeki temel teorilerin ve ayırt ediciliklerinin, mutluluk, yetkinlik, iyi, erdem, değer gibi terimlerin teknik anlamlarının, sınıflandırılmalarının, birbiriyle ilişkilerinin, mutluluğun nasıl elde edildiğinin, mutluluğun para, mal-mülk ve makam-mevki ile ilişkisinin, bir olayın etik açıdan nasıl değerlendirileceğinin, bir davranışın, bir kararın, bir yargının, bir değer-biçmenin, bir ilişkinin vb. etik olmasını sağlayan özellik ve ilkelerin neler olduğunun benimsenmesini sağlamaktır. İnsan-çevre ilişkisi, insan-çalışma ilişkisi ve insan-yoksulluk ilişkisi örneği etik açıdan analiz edilmek suretiyle uygulamalı etik alanları ve sorunları kavratılacak ve bu konuda insanın nasıl değer üretebileceği öğretilecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ahlak ve etik ile ilgili bilgi birikimini, mutluluk, yetkinlik, erdem, iyi, değer gibi ahlaki konuları öğrenecek.
2   Mutluluğun, erdem, haz, para, mal-mülk, makam-mevki gibi şeylerle ilişkisini anlayacak;
3   Bir davranışı, bir tavrı, bir kararı vb. ahlaki ve etik yapan unsurların neler olduğunu kavrayacak, bir olayı, bir durumu vb. etik açıdan nasıl değerlendireceğini öğrenecek;
4   İnsanın çevre, çalışma ve yoksulluk ile ilişkisi örneğinden hareketle bu ve benzeri alanlarda ve konularda insanın nasıl değer üretebileceğini kavrayacak;
5   İyi bir insan olmanın önemini ve yolunu anlayacaktır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Etik, Ahlâk ve Pratik Hayatla ilişkisi İnsan-ahlak ilişkisi
2 Etik'in Ayırt Edici Özellikleri
3 Etik Tarihindeki Temel Yaklaşımlar
4 Etik Tarihindeki Temel Yaklaşımlar
5 Değer
6 İrade Özgürlüğü İnsan-çevre ilişkisi
7 Mutluluk ve Yetkinlik İnsan-yoksulluk ilişkisi
8 Ara Sınav
9 Erdem İnsan-küresel sorunlar ilişkisi
10 Erdemsizliklerin Giderilmesi İnsan-haz ilişkisi
11 İyi İnsan-mal-mülk ve makam-mevki ilişkisi
12 Ahlak-Otorite ilişkisi Ahlak-doğal yasa anlayışı
13 Birey, Aile ve Toplum İnsan-çalışma, iş, meslek vb. ilişkisi
14 Nefsine Hakim olma - Erdem ilişkisi Dostluk
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynaklar:
1. Türkeri, Mehmet, Etik Bilinç, Ankara: Lotus yay., 2011.
2. Türkeri, Mehmet,( Derleyen), Etik Kuramları, Ankara: Lotus yay., 2008.
3. Türkeri, Mehmet, Elmalılı'nın Ahlak Felsefesi, İzmir: DEÜ İlahiyat Fak. Vakfı yay., 2006.
4. Türkeri, Mehmet, Hayatın Anlamı ve Ölüm-süzlük, Ankara: Lotus yay., 2012.
5. Aristoteles, Nikomakhosa Etik, Ankara: Ayraç Yay., 1997.
Yardımcı kaynaklar:
1. Özcan, Hanifi, Farabi'nin İki Eseri, (Fusulü'l Medeni, Tenbih Ala Sebili's-Saade), İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı yay., 2005.
2. Farabi, Mutluluğun Kazanılması, çev. Ahmet Arslan, Ankara: Vadi yay.,1999.
3. İbni Miskeveyh, Tehzibu'l-Ahlak,
4. Kınalızade Ali, Ahlak-i Alai,
5. Pazarlı, Osman, İslamda Ahlak, İstanbul: Remzi Yay., 1980.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sorgulama, soru cevap, olay incelemesi, Analiz-sentez, ders anlatımı.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 +FN * 0.60
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonu BaşarıNotu VZ * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mehmet.turkeri@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Serbest

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1345
ÖK.2345
ÖK.3345
ÖK.4345
ÖK.5345