DERS ADI

: TEFSİR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İDA 2002 TEFSİR ZORUNLU 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Amacı

Tefsir Usulünün tanımı; Tefsir Usulü sahasında yapılan çalışmalar; Nüzul Sebepleri; Nasih ve Mensuh; Muhkem ve Müteşâbih; Huruf-u Mukatta a; Fevâtihu s-Suver; Garibu l-Kur ân; İ câzu l-Kur ân; Aksâmü l-Kur ân; Kısasu l-Kur ân; Tekrâru l-Kur ân; Emsâlu l-Kur ân; Hakikat ve Mecaz; Müşkilü l-Kur ân; Mücmel ve Mübeyyen; el-Vucuh ve n-Nezâir; Mübhemâtü l-Kur ân; Halku l-Kur ân; Kur ân da Hitaplar; Kur ân da Sual ve Cevaplar; Fedâilu l-Kur ân; Ayetler ve Sûreler arasındaki tenâsub ve insicam, vd.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tefsire ait kavramları tanır.
2   Tefsir ve te vil kelimelerinin anlamlarını öğrenir.
3   Zihinlerindeki problemlerle ilgili tüm detayları ve çözüm yollarını algılarlar.
4   Konuyu daha iyi kritize ederler.
5   Kur an ın yorumundaki farklı yaklaşımların nedenlerini daha somut bir şekilde öğrenirler.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Tefsir Usulünün tanımı
2 Tefsir Usulü sahasında yapılan çalışmalar
3 Nüzul Sebepleri
4 Nasih ve Mensuh; Muhkem ve Müteşâbih
5 Huruf-u Mukatta a; Fevâtihu s-Suver
6 Garibu l-Kur ân; İ câzu l-Kur ân; Aksâmü l-Kur ân
7 Kısasu l-Kur ân; Tekrâru l-Kur ân; Emsâlu l-Kur ân
8 Hakikat ve Mecaz; Müşkilü l-Kur ân; Mücmel ve Mübeyyen
9 el-Vucuh ve n-Nezâir; Mübhemâtü l-Kur ân
10 Halku l-Kur ân; Kur ân da Hitaplar
11 Kur ân da Sual ve Cevaplar; Fedâilu l-Kur ân
12 Ayetler ve Sûreler arasındaki tenâsub ve insicam

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Ankara 1988; Tefsir Usulü, Ankara 1985.
Muhsin Demirci, Tefsir Usul ve Tarihi, İstanbul 1998.
Muammer ERBAŞ, K.Kerim in Zahiri Anlamına Yaklaşımlar, İzmir 2008.
Ignaz, Goldziher, Mezahibü t-Tefsiri l-İslami, Kahire 1955.
Ateş, Süleyman, İmamiyye Şia sının Tefsir Anlayışı, İstanbul 1998.
Ateş, Süleyman, İşari Tefsir Okulu, Ankara 1974.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Lecture

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 +FN * 0.60
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonu BaşarıNotu VZ * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ziya.sen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Serbest

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 0

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.153
ÖK.253
ÖK.353
ÖK.453
ÖK.553