DERS ADI

: TÜRK EĞİTİM TARİHİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EPÖ 2002 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT VELİ ÖZTÜRK

Dersi Alan Birimler

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Amacı

Türk eğitim tarihini ana hatlarıyla ele alarak Türk eğitim düşüncesinin ve kurumsal yapısının gelişimi hakkında bilgi verir. İslamiyet öncesi ve sonrası Türk eğitim anlayışını açıklar. Türk eğitim tarihinde ortaya çıkan eğitim görüşlerini, problemlerini ve kurumlarını ana hatlarıyla ele alarak günümüz eğitimiyle ilişkisini kurar.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türk eğitim tarihinin belli başlı dönemleriyle ilgili bilgi sahibi olur.
2   Türk eğitim düşüncesini ve kurumlaşma sürecini açıklar.
3   Eğitimin alt sistemlerini, bunların amaç ve işlevini bilir.
4   Türkiye milli eğitim sisteminin yapı ve işleyişini öğrenir.
5   Türkiye milli eğitim sisteminin yapı ve işleyişini öğrenir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türk Eğitim Tarihi hakkında bilgi ve derse giriş
2 Türk Eğitim Tarihinde İslamiyet öncesi eğitim anlayışı ve kurumları
3 İslam dininin doğuşu ve eğitim-öğretim anlayışı
4 İslamiyet Sonrası: Karahanlılar, Selçuklular ve Büyük Selçuklular dönemi Osmanlı Kuruluş Dönemi Eğitim
5 Osmanlı Kuruluş Dönemi Eğitim
6 19.Yüzyıla Kadar Batı Eğitimini ve Türk Eğitim Tarihi Karşılaştırma
7 Osmanlı Yükseliş Dönemi Eğitim Sistemi
8 Ara Sınav
9 Askeri Okullardaki gelişmeler
10 Tanzimat Dönemi Eğitim Sistemine genel bakış
11 Sivil Eğitim Kurumlarındaki Reformlar
12 Mutlakiyet ve Meşrutiyet Dönemi Eğitim Sistemleri
13 Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Yapısı ve Tevhid-i Tedrisat Yasası
14 Yükseköğretim Kurumları ve Eğitimdeki güncel sorunlar
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Münire Erden, Eğitim Bilimlerine Giriş, Arkadaş yay , Ankara 2011

2. Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, AÜEBF yay, Ankara 1985.

3. Y. Kemal Kaya, İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Nüve Mat. Üsym, Ankara 1977

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 +FN * 0.60
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonu BaşarıNotu VZ * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.c

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

veli.ozturk@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

serbest

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 69

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.154
ÖK.254
ÖK.354
ÖK.454
ÖK.554