DERS ADI

: DİN PSİKOLOJİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İDA 2005 DİN PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR RECEP YAPAREL

Dersi Alan Birimler

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Amacı

Öğrencinin dinî tecrübeyi bireysel düzeyde farklı boyutlarıyla (Psikolojik, Sosyo-kültürel, vd) derinlemesine incelemesi ve değişik kuramsal açıklama modelleri çerçevesinde anlamasına katkı sağlamaktır.

2.
3.
4.
5.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Din psikolojisinin alanını öğrenir.
2   Din psikolojisinin araştırma konularını öğrenir.
3   Din psikolojisinin amaçlarına ilişkin bilgi düzeyi artar.
4   Din psikolojisinin amaçlarına ilişkin muhakeme yeteneği gelişir.
5   Dinî hayatı anlama, yorumlama ve açıklayabilme becerisinin gelişmesine katkı sağlar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Din Psikolojisine genel bir bakış.
2 Din Psikolojisinin temel kavramları.
3 Genel psikoloji ve din psikolojisi.
4 Din psikolojisinin alanları.
5 Dinî duygu.
6 Dinî düşünce.
7 Dinî Eylemler
8 Ara Sınav
9 Şahsiyet ve dinî tutumlar.
10 Gelişim dönemlerine göre dini hayat
11 Dinî hayat ve benlik.
12 Mistisizm ve psikoloji
13 Din değiştirme ve dine ilgi duyma
14 Dinsel Psikopatoloji
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. Neda Armaner, Din Psikolojisine Giriş, Ayyıldız Matbaası, Ankara-1980.
2. Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, Çamlıca Yayınları, İstanbul-2008.
Yardımcı kaynaklar:
1. Hasan Kayıklık, Din Psikolojisi, Karahan Kitabevi, Adana-2011.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Yüz yüze ders anlatım.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 +FN * 0.60
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonu BaşarıNotu VZ * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile dersteki performansına göre değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

recep.yaparel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Randevu ile.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 69

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.154
ÖK.254
ÖK.354
ÖK.454
ÖK.554