DERS ADI

: SEÇMELİ VII (YENİ DİNİ HAREKETLER)

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İDA 4014 SEÇMELİ VII (YENİ DİNİ HAREKETLER) SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ALİ İHSAN YİTİK

Dersi Alan Birimler

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Amacı

Öğrencilere günümüz dünyasında ortaya çıkan yeni dini hareketlerin yapısını ve bunları ortaya çıkaran sosyo-kültürel sebepleri öğretmek ve böylece onların dinlerin geleceği hakkında doğru ve isabetli öngörülerde bulunmasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Geleneksel dinlerin yeni sosyal ortamlara uyum sürecinde inanç ve uygulamalar bakımından nasıl değişime uğradığını öğrenir
2   Bu değişimin bütün dinler için evrensel bir kural olduğu gerçeğini kavrar
3   Üretim tarzlarındaki değişim, göç, eğitim seviyesindeki artış ve yabancı kültürlerle temas gibi sosyo-kültürel faktörlerin geleneksel yapıların değişimindeki etkin sebep olduğunu idrak eder
4   Yeni oluşumların dinin söz konusu toplumda hala etkin olduğunu ancak geleneksel anlayışların modern problemlere çözüm üretmede yetersiz kaldığını anlar
5   Yeni dini hareketlerin kendilerinin de zaman içerisinde gelenekselleştiğini ve dönüştüğünü kavrar

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bir olgu olarak YDH
2 YDH in doğuşu, tarihi ve sosyal arkaplan
3 YDH i tanımlama girişimleri
4 YDH nin temel özellikleri
5 YDH nin toplumsal tabanları
6 Geleneksel yapılar karşısında YDH
7 YDH le ilgili tipoloji denemeleri
8 Ara sınav
9 Çağdaş İslam dünyasında YDH I
10 Çağdaş İslam dünyasında YDH II
11 Batı dünyasında YDH in tarihi
12 Çağdaş Batı kültüründe YDH: Gnostisizm, Catarizm, Mormonizm
13 Hint kültürü ve YDH
14 Budizm ve YDH
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1- Yaşayan Dünya Dinleri, ed. Şinasi Gündüz, DİB Yayınları, Ankara, 2007.
2- M. Ali Kirman, Yeni Dinî Hareketler Sosyolojisi, Birleşik Yayınları, Ankara 2010.
3- Ramazan Biçer, Küreselleşen Çağda İslam, Gelenek Yayınları, İstanbul 2010.
4- Bryan Wilson, Dinî Mezhepler, çev. Ali İhsan Yitik-Bülent Ünal, İz Yayıncılık, İstanbul 2004.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 +FN * 0.60
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonu BaşarıNotu VZ * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ali.yitik@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

serbest

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavı 1 5 5
Final Sınavı 1 10 10
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 67

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1454
ÖK.2454
ÖK.3454
ÖK.4454
ÖK.5454