DERS ADI

: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
RPD 1028 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT BÜLENT ÇELİKEL

Dersi Alan Birimler

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Amacı

Öğrencilerin gelişimi, öğrenmenin nasıl oluştuğu ve eğitimi etkileyen faktörlerin neler olduğu gibi öğretmenlik mesleğine yönelik başarı düzeyini yükseltecek konularda bilgi düzeyini artırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Psikoloji ile eğitim arasında ilişki kurabilir.
2   Bu ilişki çerçevesinde dönemlere ve alanlara göre bireysel gelişimin nasıl olduğuna dair bilgi edinir.
3   Öğrenmenin oluşumu ve eğitimi etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olur.
4   Psikolojinin insana dair tanımlamasını gelişimsel seyri içinde fark eder.
5   Edindiği bilgiler ile eğitim faaliyetini makul bir şekilde temellendirebilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Psikoloji-eğitim ilişkisi üzerine beyin fırtınası.
2 Birey ve gelişimi: Temel Kavramlar.
3 Fiziksel Gelişim
4 Bilişsel Gelişim
5 Duygusal Gelişim
6 Ahlâki Gelişim
7 Kişilik Gelişimi
8 Ara Sınav
9 Birey ve Öğrenme: Temel Kavramlar
10 Bireysel Farklılıklar ve Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
11 Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme
12 Bilişsel Yaklaşımda Öğrenme
13 Hümanist Yaklaşım
14 Genel değerlendirme
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Binnur Yeşilyaprak (ed.), Eğitim Psikolojisi, Pegema Yay., Ankara 2007.
İ. Ethem Başaran, Eğitim Psikolojisi, Yargıcı Matb., Ankara 1994.
M. Engin Deniz (ed.), Eğitim Psikolojisi, Maya Akademi, Ankara 2007.
Hasan Bacanlı, Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yay., Ankara 2004.
Nuray Senemoğlu, Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kit., Ankara 2005.
Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, Remzi Kit., İstanbul 2005.
Jerry M. Burger, Kişilik, (Çev. İ. D. E. Sarıoğlu), İstanbul 2006.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sorgulama, soru cevap, olay incelemesi, analiz-sentez, ders anlatımı.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 +FN * 0.60
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonu BaşarıNotu VZ * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

bulent.celikel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Friday 14:00-17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 105

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.14543
ÖK.24543
ÖK.34543
ÖK.44543
ÖK.54543