DERS ADI

: İSLAM TARİHİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İDA 1008 İSLAM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT TAHSİN KOÇYİĞİT

Dersi Alan Birimler

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Dersin Amacı

İslam Tarihinin oluşum ve klasik sürecini olgular temelinde nedensel olarak anlayıp yorumlamak suretiyle günümüz İslam toplumunun kimi sorunlarına dair çözümlemeler ve sonuçlar çıkartmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İlk dört halife döneminde İslam toplumun içine girdiği değişim sürecini kavrayacak
2   Bu dönemde ortaya çıkan iç karışıklıklar ve fitne olaylarını sosyo-politik ve iktisâdî sebeplerini ve neden olduğu sonuçlarıyla birlikte analiz eder
3   Emevi Devleti nde hilafetten saltanata dönüşmesinin evrimini izler
4   Kısa zaman içerisinde İslâm toplumunun yaşadığı hızlı değişimin nasıl dinî, mezhebî ve siyâsî bölünmelere yol açtığını görür
5   Abbasiler devrinde İslam toplumunun yeniden şekillenerek plüralist bir yapı kazanmasını izah eder.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ebu Bekir dönemi ve Ridde nin önlenmesi
2 Ömer dönemi, fütuhât ve kurumlaşma
3 Osman dönemi ve fitne
4 Hz. Ali ve fitnenin devamı
5 Muâviye, Emevîlerin kuruluşu ve Süfyâniler
6 Mervâniler, Mervân ve Abdülmelik b. Mervân Dönemi, Abdülmelik b. Mervân ın Oğulları ile Ömer b. Abdülaziz Dönemleri ve Futûhât
7 Dinî, siyâsî iç karışıklar ve itikâdî ve fıkhî mezheplerin ilk işaretleri
8 Ara Sınav
9 Teşkîlât, ilim ve kültür hayatı
10 Abbasî İhtilali, Devletin Kuruluşu, Seffah ve Mansur Dönemi
11 Abbasilerin Yükseliş Dönemi Halifeleri, Emin-Memun Mücadelesi ve Mihne hareketi
12 Abbasilerin Yükseliş Döneminde Devlet teşkilâtı, Uluslararası Ticaret ve Şehir Hayatı
13 Abbasilerde Dinî, ilmî ve kültürel hayat
14 Abbasi devletinin zayıflaması ve Mahalli Hanedanlar
15 Yarıyıl Sonu Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Apak, Adem, Anahatlarıyla İslâm Tarihi II (Hulefâ-i Râşidîn Dönemi), İstanbul 2008 (Ensar neş.).
2. Fayda, Mustafa, Hz. Ömer in Divan Teşkilatı , Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, c. II, İstanbul 1992, s. 107-176.
3. Demirci, Mustafa, Hz. Osman Devri Fitne Olaylarının Sosyo-ekonomik Boyutları , İslâmiyat, Yıl 7/1, Ankara 2004, s. 155-170.
4. Sarıçam, İbrahim, Emevî-Hâşimî İlişkileri: İslâm Öncesinden Abbasîlere Kadar, Ankara 1997 (T. Diyanet Vak. Yay.).
5. Demircan, Adnan, Hz. Ali-Muaviye Kavgası, İstanbul 2002 (Beyan yay.).
6. Fayda, Mustafa, Hz. Ebu Bekir , DİA, c. X, s. 101-108.
7. Fayda, Mustafa, Hz. Ömer , DİA, c. XXXIV, s. 44-51.
8. Yiğit, İsmail, Hz. Osman , DİA, c. XXXIII, s. 438-443.
9. Fığlalı, Ethem Ruhi-Kandemir, M. Yaşar, Hz. Ali , DİA, c. II, s. 371-378.
10. Fığlalı, Ethem Ruhi, Hz. Hasan , DİA, c. XVI, s. 282-284.
11. Apak, Adem, Anahatlarıyla İslâm Tarihi III (Emevîler Dönemi), İstanbul 2008 (Ensar neş.).

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 +FN * 0.60
4 BUT Bütünleme
5 BBN BütSonu BaşarıNotu VZ * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

tahsin.kocyigit@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Serbest

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 118

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9
ÖK.1534
ÖK.2534
ÖK.3534
ÖK.4534
ÖK.5534