DERS ADI

: BATI MEDENİYETİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESH 0001 BATI MEDENİYETİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Edebiyat Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT İSMAİL YAVUZ BÜLENT UĞRASIZ

Dersi Alan Birimler

Arkeoloji
Müzecilik
Psikoloji (Türkçe)
Mütercim-Tercümanlık İÖ (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö)
Türk Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)
Psikoloji
Arkeoloji (İ.Ö.)
Karşılaştırmalı Edebiyat
Sosyoloji (İ.Ö)
Sosyoloji
Felsefe
Dil Bilimi
Tarih (İÖ)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Tarih
Karşılaştırmalı Edebiyat (İ.Ö)

Dersin Amacı

Batı Medeniyeti, tarihte insanlığın ortaya çıkışından bu yana geçirdiği her dönemi işleyerek ve aynı zamanda diğer medeniyetler ile karşılaştırarak Batı medeniyetinin üstün hale gelişi anlatılmakta ve tartışılmaktadır. Bu Bahar döneminde, Fransız Devrimi nden günümüze kadar geçen süre işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tarihsel boyut bakımından dönemlere ayırabilme ve bunları adlandırarak belirli
2   İnsanoğlunun ortaya çıkışından bu yana tarihsel dönemler hakkında bilgi sahibi olmak
3   Sümer'den başlayarak medeniyetin izlediği ve geliştiği ara duraklar hakkında fikir sahibi olmak
4   Birbiri üstüne eklenerek gelişen farklı medeniyetlerin kültür anlayışları hakkında bilgi sahibi olmak
5   Her farklı medeniyetin edebiyata ve kültüre yaptığı katkılar hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Fransız Devrimi
2 Sanayi Devrimi
3 Şehirleşme ve Sınıf Bilinçi 1800-1850
4 Liberal Reformları 1815-1870
5 Milliyetçilik ve Ulus Devlet Oluşumu 1815-1870
6 Emperyalizm ve Sömürgeçilik 1870-1914
7 Modern Batı Meydan Okuyor
8 Ara Sınav
9 Birinci Dünya Savaşı
10 İki Dünya Savaşı Arası Dönem
11 İki Savaş Arası Dönem
12 Soğuk Savaş
13 Sömürgelerin Bağımsızlaşması
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Judith G Coffin, Robert C. Stacey, Robert E. Lerner, Standish Meacham. Western Civilizations: Their History & Their Culture, New York, W.W. Norton & Company, 2002.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersin işlenişinde yapılan tartışmalara katkıda bulunmak
2. Dönem içinde konu ile ilgili öğrencinin ilgi duyduğu konuda ödev hazırlaması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1.Vize
2.Final

Değerlendirme Kriteri

1. Batı medeniyetin mevcut durumuna gelmesi için izlediği yol ana hatlarıyla kavranmış olacak
2. Her farklı medeniyetin özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak
3. Batı medeniyeti ve geleneğinin gelişmesi hakkında bilgi sahibi olunacak

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devamda % 70 zorunluluk vardır.
Derse hazırlanarak gelmeleri ve tartışmaya katılacak derecede bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd.Doç.Dr. Bülent Uğrasız
Edebiyat Fakültesi A/111 no'lu odada mukim. Dahili hat: 18652

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı günü 9.30-11.30 saatleri arası

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 2 13 26
Uygulama 0 0 0
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 112

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55