DERS ADI

: BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAHNE GİYSİSİ TASARIMI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STA 3027 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAHNE GİYSİSİ TASARIMI ZORUNLU 0 4 0 4

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÜLŞİN ORAL

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

* Bilgisayar ortamında , "Fashıon Studıo , Adobe CS 6 veya Sketchbook programlarından birinin desteği" ile Sahne Sanatları alanına yönelik "Sahne Giysisi" tasarlamak.
* Adobe Photoshop programlarıyla, bilgisayar destekli moda illüstrasyonları hazırlamak, proje tasarım paftaları, kolaj ve benzeri materyalleri oluşturmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tasarım ve üretim aşamasında problem çözebilmesi, eleştirel bir bakış açısına sahip olması ve çözümler üretebilmesi
2   Yaratıcı, özgün, estetik değerler taşıyan, yenilikçi uygulamaları ile sahne sanatlarına yönelik sahne giysisi yaratabilme-sunabilme ve sahneleyebilme becerisini geliştirmesi
3   Sahne Sanatları alanında edinmiş olduğu teorik bilgileri kullanarak, uygulamalarını izleyicisi ile buluşturabilmesi
4   Alanı ile ilgili farklı yöntemleri kullanarak tasarım/uygulama yapabilmesi
5   Sahne Sanatları alanında kuramsal bilgiyi uygulama alanlarında edindiği bilgiler ışığında değerlendirebilmesi ve uygulamaya dönüştürebilmesi
6   Sahne Sanatları alanında özel hünerleri geliştirebilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giysi Tasarımının aşamaları, çizgilerin giysi tasarımındaki yeri ve anlamları
2 Programda dosya-sayfa açma, temel tuşlar
3 Temel tuşlar ile basit t-shirt çizimi- teknik çizim
4 Doku-yüzey oluşturma basit çizimlere giydirme
5 Antik yunan giysi çizimi - vücut slüeti üzerinde
6 Antik yunan giysi çizimi - artistik çizim
7 Antik yunan giysi çizimi- teknik çizim
8 I. Sınıf içi Uygulama
9 Doku Yüzey tasarımı
10 Rönesans giysi tasarımı- vücut slüeti üzerinde
11 Rönesans giysi tasarımı- artistik çizim
12 Rönesans giysi tasarımı- teknik çizim
13 Fantastik giysi tasarımı- artistik çizim
14 II. Sınıfiçi Uygulama

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Programa ait kullanma Kılavuzları ve görüntü uygulamaları
AdobeCS6
Yardımcı kaynaklar:

Diğer ders materyalleri:

Tasarım uygulamaları
E ortamdaki görsel veriler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Kavramlar sunuş tekniği ile aktarılacak, tüm kavramlar basılı görsel yayınlar ve Görüntü sanatlarının çeşitli ürünleri ile örneklenerek desteklenecektir.

Programa ait uygulamalar birebir uygulanarak aktarılacak, uygulamayı yaptırtma- deneyimleme tekniği ile de bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranış kazandırılacak, Basılı yayınlar ve görüntü sanatlarındaki ilgili eserlerinden kesitlerle örneklendirilecektir.

Ödevler de yapılandırılmış buluş tekniği ile takip edilecek, bulunması gereken ilke, kavram ve olası problemlerin çözümleri ile ilgili veriler dersin eğitmeni tarafından verilerek, örnekler tarafından organize edilecektir. Sorular sorarak öğrencilerin ellerindeki verileri analiz etmelerine ve sonuca ulaşmalarına yardım edilecek.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 SU1 1.SnfiçiUy
2 ODV Ödev
3 SU2 2.SnfiçiUy
4 BSN Başarı Notu SU1 * 0.40 + ODV * 0.10 + SU2 * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1- Uygulamalı ara sınavlar
2-Ödevler, değerlendirme çizelgesi ile değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

1-. Uygulamalı Sınav: "bilgisayar ortamında tasarlanmış uygulama" programa özgü özelliklerin sıralandığı çizelge yardımı ile değerlendirilecektir

2- Verilecek ödevler de ise;

Özgünlük, bilimsel araştırma kriterlerine uyum, kaynak-veri taraması, sunum- ifade yöntemi, teknik ve estetik ölçütlerin içerdiği bir değerlendirme çizelgesi ile değerlendirilecektir. Aynı zamanda programın genel özelliklerinin öğrenci tarafında yaratıcı kullanılma düzeyi ölçülecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin devam zorunluluğu % 80.
2. Uygulamaların % 80 nine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3.Derse katılmamış olmak verilen ev ödevlerinin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gulsin.oral@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlgili öğretim yılının haftalık ders programına göre belirlenir

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Uygulama 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Ödev Hazırlama 1 8 8
Diğer (Atölye, Laboratuvar vb. kapsamındaki çalışmalar) 2 4 8
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.45
ÖK.5555
ÖK.6555