DERS ADI

: SAHNE GİYSİSİ YAPIMI IV

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STA 3030 SAHNE GİYSİSİ YAPIMI IV ZORUNLU 1 3 0 4

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÜLŞİN ORAL

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

* Türk Tiyatrosu-Osmanlı Dönem Oyunlarına yönelik "Sahne Giysisi " Tasarım ve uygulamalarını içermektedir.
* Sahne Giysi Tasarımını ve Uygulamalarını etkileyen öğeler ışığında, Türk Tiyatrosu oyunlarından bir oyun ve karakter incelenerek; çeşitli giysi tasarım yöntemleri kullanılarak bir dönemin giyim özelliklerinin bir oyuna, bir karaktere yönelik tasarlanma ve uygulanma becerilerini kazandırmak.
*Çeşitli materyal ve yüzeylerin "Sahne Giysisine Yönelik" tekraren tasarlanması ve kullanılması becerisini edindirmek.
*Tiyatro Tarihi paralelinde seyreden Giysi Tarihini araştırmak, özelliklerini koruyarak, sahne giysisine yansıtma becerisini geliştirmek.
* Sahne Giysisine yönelik doku tasarlama ve giysi tasarımına dönüştürme becerisi geliştirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tasarım ve üretim aşamasında problem çözebilmesi, eleştirel bir bakış açısına sahip olması ve çözümler üretebilmesi
2   Yaratıcı, özgün, estetik değerler taşıyan, yenilikçi uygulamaları ile sahne sanatlarına yönelik giysi yaratabilme, sunabilme ve sahneleyebilme becerisini geliştirebilmesi
3   Sahne Sanatları alanında edinmiş olduğu teorik bilgileri kullanarak, uygulamalarını izleyicisi ile buluşturabilmesi
4   Alanı ile ilgili farklı yöntemleri kullanarak tasarım/uygulama yapabilmesi
5   Sahne Sanatları alanında kuramsal bilgiyi uygulama alanlarında edindiği bilgiler ışığında değerlendirebilmesi ve uygulamaya dönüştürebilmesi
6   Sahne Sanatları alanında özel hünerleri geliştirebilmesi
7   Başarılı ve amacına uygun tasarım yapabilmek için, Oyun, dönem sanat özellikleri, dönemin tiyatrosu gibi alanlarda yapacağı araştırmalar ve bu araştırma verilerine göre tasarlayacağı sahne giysisi ile Bilimsel araştırma sürecini ve sonuçlarını farklı görsel ve gösterimsel sunum biçimlerine aktarabilme ve sunabilme becerisini kazandırılması,
8   Toplumsal ve bilimsel etik değerlere sahip olabilmesi.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

STA 3029 - Sahne Giysisi Yapımı III

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türk Giyim kuşam özellikleri
2 Osmanlı Saray Giyimi
3 Saray kumaşları
4 Türk tiyatrosu-Osmanlı Dönem oyunları için; İlgili giysi tarihi giyim özelliklerinin incelenip, dönem giysilerinin, giysi parçalarının, giysi aksesuarlarının (başlık, şapka, ayakkabı vb) çizimi. Oyun metinlerinin seçilmesi ve proje isimlerinin belirlenmesi ve projelere ilişkin yapılacak kuramsal araştırma ödevinin açıklaması.
5 Çizimlerin devam edilmesi Türk tiyatrosu-Osmanlı Dönem Oyunlarından; Seçilen Oyunun, karakterin incelenmesi: ATÖLYE ÜRÜNÜ Uygulamalı Sahne Giysisi Tasarımı (Kuramsal destekli, portfolyo süreçli)
6 Çizim Aşaması 1-Tema-storyboard hazırlama 2-Karakter için özgün giysi tasarım eskizlerinin çizilmesi
7 3-Karakter için özgün "giysi tasarım eskizlerinin çizilmesi"
8 4-Özgün Model için doku tasarımı-uygulama
9 5-Karar verilen modelin ve aksesuarlarının artistik çizimi
10 6-Tasarlanan Giysi ve Aksesuarlarının Teknik Çizimlerinin yapılması 7-Malzeme tanıtım çiziminin yapılması
11 Giysi Üretim-Yapım Aşaması: 8-Temel Kalıp elde etme ( basit kalıp tekniklerini kullanarak, drapaj )
12 9- Tasarlanan giysi çiziminin kalıbını tasarlamak: Temel beden kalıbına tasarlanan modelin kalıbını uygulayarak kalıp tasarımı gerçekleştirme
13 10- Tasarlanan kostümün üç boyutlu hale getirilmesi gerçeğe dönüştürülmesi , yapılması veya kumaş ise diktirilmesi ( basit el dikişleri yardımı ile kumaş ve diğer tasarı tekstil yüzeyleri kullanarak giyilebilir nitelikte giysi oluşturma)
14 Tasarlanan kostümün üç boyutlu hale getirilmesi gerçeğe dönüştürülmesi yapılması veya kumaş ise diktirilmesi (basit el dikişleri yardımı ile kumaş ve diğer tasarı tekstil yüzeyleri kullanarak giyilebilir nitelikte giysi oluşturma) Tamamlayıcı Aksesuar yapımı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yardımcı kaynaklar
APAK SEVÜKTEKİN, M. 1997 Osmanlı dönemi kadın Giyimleri İş Bankası Yayınları, Ankara.
TÜRKOĞLU, Sebahattin. 2002 Tarih Boyunca Anadolu'da Giyim Kuşam, Istanbul
MEB yayını, 1972. Bölgesel Türk Giysileri , MEB yayınevi, Istanbul
Gravürlerle Türkiye, Giysiler, Portreler, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1997.Ankara.
Historical costumes of Turkish Women Ali Rıza Başkan Güzel Sanatlar Matbaası,
ŞENGEZER, Osman. 1999 Bence Dekor ve Kostüm, , Eser Sahibinin Kendi Yayınevi.
SEVİN; Nurettin. 1990. -Onüç Asırlık Türk Tarihine Bir Bakış , -Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara
KOÇU, Reşat Ekren. 1967. Türk Giyim Kuşam ve Süsleme Sözlüğü. ANK.

Diğer ders materyalleri
Tiyatro sanatına dair edebi eserlerin sinemaya uyarlanmış ürünleri, tiyatro gösterilerine ait görüntüler- görseller, ilgili dönemleri kapsayan tarihi filmler, gösteri sanatları eserleri, belgeseller.
İnternet ortamı:
e- müzeler
Eğitmen
1- Ders Araçları
2- Uygulama Örnekleri


Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Kavramlar; Sunuş Tekniği ile aktarılacak, tüm kavramlar basılı görsel yayınlar ve Görüntü sanatlarının çeşitli ürünleri ile örneklenerek (film, tiyatro) desteklenecektir.

Çizimsel uygulamalar ve basit dikim teknikleri; birebir uygulanarak aktarılacak, uygulamayı yaptırtma- deneyimleme tekniği ile de bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranış kazandırılacak, Basılı yayınlar ve görüntü sanatlarındaki ilgili eserlerinden kesitlerle örneklendirilecektir.
Ödevler; Yapılandırılmış Buluş Yöntemi ile takip edilecek, bulunması gereken ilke, kavram ve olası problemlerin çözümleri ile ilgili veriler dersin eğitmeni tarafından verilerek, örnekler tarafından organize edilecektir. Sorular sorarak öğrencilerin ellerindeki verileri analiz etmelerine ve sonuca ulaşmalarına yardım edilecek.
Uygulama süreçlerinde yapılan Tasarım çalışmalarında; Yapılandırılmamış Buluş yöntemi ile doğal bir ortamda kavramları, ilkeleri, bir problemin çözümünü bireyin kendi kendine bulması sağlanacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 KS KısaSnv
2 SNM Sunum
3 SIU SınıfiçiUyg
4 UTP UyTsPrj
5 BSN Başarı Notu KS * 0.10 + SNM * 0.10 + SIU * 0.10 + UTP * 0.70


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1- Öğrenci başarısının ve motivasyonun arttırılması, ödev yükünün azaltılması amacı ile Atölyede, öğrenme-öğretme sürecinde yapılan sınıf içi uygulamalar, çizgisel ve diğer uygulama pratikleri not ile değerlendirilecektir.
2-Ödevle; değerlendirme çizelgesi ile değerlendirilecektir.
3- Ürün, Giysi Değerlendirme: Rapor, Portfolya Dosyası, Gerçek Ölçeklerde Uygulaması Yapılmış Giysi ve tamamlayıcı aksesuarların teknik ve estetik değerlendirilmesini içeren , "Teknik -Estetik Değerlendirme Çizelgesi" doğrultusunda değerlendirilecektir.
4- Sunum: Tasarımı ve birebir uygulaması yapılmış giysi "gösteri sanatları" kavramları çerçevesinde hazırlanan "sunum teknikleri-uygulamaları" ile sunulacak, böylelikle "Tasarımcının eserini ifade etmesi" değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

1- Atölyede yapılacak çizimsel uygulamalar ve dikim pratikleri, "teknik değerlendirme çizelgesi" ile değerlendirilecek, "tekniğin uygulanabilme becerisi" ölçülecektir. Bu uygulamalar derste ilgili öğretim elemanının eşliğinde gerçekleşecektir
2- Verilecek ödevler de ise;
Özgünlük, kaynak-veri taraması, sunum- ifade yöntemi, teknik ve estetik ölçütlerin içerdiği bir değerlendirme çizelgesi ile değerlendirilecektir.

3- Ürünün- Giysinin Değerlendirmesi;
1- Rapor
2- Portfolya dosyası ( artistik çizim, detay çizimi, teknik çizim. Malzeme formu, aksesuar çizimleri, giysinin ve aksesuarların minyatür kalıbı, karakter-mekân çizimi
3- Giysi, başlık, ayakkabı, aksesuar vb. gerçek ölçeklerde ürün değerlendirmesini içeren " teknik değerlendirme çizelgesi" doğrultusunda değerlendirilecektir.
4- Sunum Değerlendirmesi:
Tasarım ve uygulamalarını yaptığı çalışmalarını, bilişim teknolojileri desteği ile mültimedya tekniklerini kullanarak etkin ve estetik iletişim yöntemleri ile sunması "ifade etmesi ve kabul ettirebilme-beğendirebilme becerisini ölçmeye yönelik bir çalışmadır. Bu çalışmada kısa film, ses, mekan, giysi , pano, pover point, sergi, workhop vb. tasarım unsurları kullanılacaktır.
Uygulamaya dönüşmüş Türk Tiyatrosu- Osmanlı Dönem Oyun Giysisini, öğrencinin kendisi veya uygun gördüğü bir kişi üzerinde saç-makyaj tuvaleti eşliğinde "sahne sanatları bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerine sunması" içeren bu değerlendirmede, katılım sağlayan öğretim elemanlarının 100 üzerinde yaptığı değerlendirmeleri, kanaat notu ortalamasının % 10 nuna denk gelen "sunum notu" olarak kullanılacaktır. Katılım olmaması durumunda "not" ders öğretim elemanı tarafından değerlendirilecektir.
(Sunum teknikleri, kullanılan yöntem ve araçlar, öğrencinin kişisel yaratısına- tercihleri doğrultusunda gerçekleşecektir)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1- Dersin ve ders içi uygulamaların her birinin en az % 80 nine katılım zorunludur.
2- Her biri uygulama bir bütün olup, bitmemiş ürünler not ile değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Uygulamalarının derste; öğretim elemanının rehberliğinde öğrenilmesi, uygulanmasının yapılması ve ders geçme notunun da öğrencinin bu çabasının ve yetkinliğinin ölçülmesi ile oluşması gereğinden yola çıkılarak;
Uygulamalı öğretim çalışmalarına katılmayan, öğrenme sürecini uygulayarak gerçekleştirmeyen öğrencinin, ders dışında yapıp getirdiği ürün veya uygulamalar, "not" değerlendirilmesine alınmayacaktır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gulsin.oral@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlgili öğretim yılının haftalık ders programına göre belirlenir

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 5 4 20
Uygulama 9 4 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 2 3 6
Ödev Hazırlama 1 4 4
Sunum Hazırlama 1 4 4
Diğer (Atölye, Laboratuvar vb. kapsamındaki çalışmalar) 9 3 27
Diğer Kısa Sınav 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.6555
ÖK.7
ÖK.8