DERS ADI

: SAHNE GİYSİSİ YAPIMI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STA 2028 SAHNE GİYSİSİ YAPIMI II ZORUNLU 1 3 0 4

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÜLŞİN ORAL

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

* Tasarım, giysi tasarımı, sahne giysisi tasarımı kavramlarını benimsetmek, tasarım süreçli bir sahne giysisini tasarlayıp, tasarısını gerçeğe dönüştürülebilmesi becerisini kazandırma,
*Giysi yapımında kullanılan tekstil yüzey ve yardımcı malzemeler tanıtılarak, sahne giysisi için basit yüzey tasarımları tasarlayabilmek,
*Sahne Giysisi uygulaması için basit temel beden kalıbı elde etme tekniklerini ( Drapaj) uygulama becerisi kazandırmak,
*Dikim tekniklerinin çok az ve basit olduğu dönem olan "Antik Yunan Dönemine" yönelik bir "Uygulamalı Sahne Giysi Tasarımının" yapılması, tasarım süreçlerine dair kavramsal bilgi ve uygulamaları yapma becerisi kazandırma,
* Basit uygulama yöntemleri ile tasarımını gerçeğe dönüştürme; giysiyi yapma, yaptırtma (diktirtme) becerisini kazandırma,
*Çeşitli materyal ve yüzeylerin "Sahne Giysisine Yönelik " tekraren tasarlanılması ve kullanılması becerisini edindirmek.
*Tiyatro Tarihi paralelinde seyreden Giysi tarihini araştırmak, özelliklerini koruyarak, sahne giysisine yansıtma becerisini geliştirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sahne sanatlarına yönelik bir dönem giysisinin tasarlayabilmesi, üretebilmesi
2   Sahne Tasarımında yaratıcı, özgün, estetik değerler taşıyan, yenilikçi uygulamalar, oyunlar yaratma ve sunabilme, sahneleyebilme becerisine sahip olabilmesi
3   Sahne Tasarımı alanında edinmiş olduğu teorik bilgileri kullanarak, uygulamalarını izleyicisi ile buluşturabilmesi
4   Sahne Tasarımı alt yapısını oluşturacak sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olabilmesi
5   Sahne Tasarımı alanında özel hünerleri geliştirebilmesi
6   Toplumsal ve bilimsel etik değerlere sahip olabilmesi,
7   Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-sanat-tasarım- teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilmesi, beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

STA 2027 - Sahne Giysisi Yapımı I

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kumaş ve Tekstil yüzeylerinin tanıtımı. Giysi yapımında kullanılan materyaller. Giysi Tasarımı ve malzeme ilişkisi
2 Tekstil Yüzeylerinin (Temel dokumalar, örgüler) özellikleri ve Giysi Tasarımı ile ilişkisi. Kumaş Çeşitleri, Özellikleri ve Giysi Tasarımı ile ilişkisi
3 Yardımcı Tekstil Malzeme çeşitleri, özellikleri ve Giysi Tasarımı ile ilişkisi Giysi tamamlayıcı aksesuarlar çeşitleri ve özellikleri ve Giysi Tasarımı ile ilişkisi Kumaş-malzeme hesaplama yöntemleri-teknikleri
4 Temel beden kalıbı çıkarma. DRAPAJ Yöntemi 1.Sınıf içi uygulama
5 Temel beden kalıbı çıkarma. Sahne Giysisi İçin Yüzey Tasarımı 2.Sınıf içi uygulama
6 Sahne Giysisi İçin Yüzey Tasarımı
7 Tasarım ve Giysi: Tasarım, Giysi Tasarımı, Giysi Tasarımını Etkileyen Faktörler, Giysi Tasarım Süreçleri, Yöntemleri, "Sahne Giysi Tasarımı" kavram ve özellikleri
8 Ara sınav yoklama-Quiz Giysi Tasarımında stilizasyon, modernizasyon,antastik kuramları ve uygulamaları. Stilize, modernize, fantastik Sahne Giysisi Tasarımlarının çizilmesi 3.Sınıf içi uygulama
9 UYGULAMALI SAHNE-TİYATRO GİYSİ TASARIMI (Antik Yunan Dönemi) Dönemin Giysi Özelliklerinin İncelenmesi (Sanatsal Boyut, Sosyal Yaşam, Giyim Stilleri, Takı ve Aksesuarları, Ayakkabı ve Şapka, Kumaş Özellikleri, Süsleme Nitelikleri) 4.Sınıf İçi Uygulama-Ürün Kuramsal destekli portfolyo süreçli
10 Giysi Tasarımı-eskiz çalışmaları ( tematik) Döneme Ait Çeşitli Giysi Tasarımlarının ve Teknik Çizimlerinin Yapılması
11 Giysi Yapma; Yüzey Elde Etme, Form Verme
12 Giysi Yapma; Yüzey Elde Etme, Form Verme
13 Süsleme Ve tamamlama, Karakteristik Uygulama, Tamamlama- Efekt
14 Antik Yunan Kostümü İçin Aksesuar-Tamamlayıcı, Zırh, Sandalet, Kask, Takı, Pazubant vb. Yapma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yardımcı kaynaklar:
COLES, Myra.1995 Dikim Teknikleri, Gaye Matbaacılık, Ankara
KİDD, Mary. 1996 Stage Costume London.
T.K.A.M, Giyim ve Giyim Öğeleri Tekstik Konfeksiyon Ansiklopedisi
NUTKU, Özdemir. 1987. Tiyatro Tarihi I-II , İstanbul.
J.HUNNISET. 1991 Perıod Costume For Stage And Screen:Patterns For Womens Dress 1500-1800, Studıo Cıty,Ca:Players Press
J.ARNOLD, Mc Mıllıan. 1985 Patterns Of Fasıon , London.
IRELAND, Patrıck Johna , 2008. New Encyclopedia Of Fashıon Detaıls Page One Publishing Pte Ltd.
Period Costume for Stage&Screen jean HunnisettPrinted in U.S.A
ANDERSON, Barbara& Cletus. Costume Design, Carnegie Mellon Universty.
Gravürlerde Mısır Yunan Roma Mimarlık ve Güzel Sanatlar , Yazıcı Yayınevi, İzmir
Diğer ders materyalleri:
Moda katologları, performans defile görselleri, gösteri sanatlarına ait ürünler( film, dans, opera, tiyatro vd)
Eğitmen:
-Kumaş ve malzeme katalogları,
-Uygulama Katalogları-uygulamaları
-Dikim Teknikleri Kataloğu-uygulamaları


Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Kavramlar; Sunuş Tekniği ile aktarılacak, tüm kavramlar basılı görsel yayınlar ve Görüntü sanatlarının çeşitli ürünleri ile örneklenerek (film, tiyatro) desteklenecektir.

Çizimsel uygulamalar ve basit dikim teknikleri; birebir uygulanarak aktarılacak, uygulamayı yaptırtma- deneyimleme tekniği ile de bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranış kazandırılacak, Basılı yayınlar ve görüntü sanatlarındaki ilgili eserlerinden kesitlerle örneklendirilecektir.

Ödevler; Yapılandırılmış Buluş Yöntemi ile takip edilecek, bulunması gereken ilke, kavram ve olası problemlerin çözümleri ile ilgili veriler dersin eğitmeni tarafından verilerek, örnekler tarafından organize edilecektir. Sorular sorarak öğrencilerin ellerindeki verileri analiz etmelerine ve sonuca ulaşmalarına yardım edilecek.

Uygulama süreçlerinde yapılan Tasarım çalışmalarında; Yapılandırılmamış Buluş yöntemi ile doğal bir ortamda kavramları, ilkeleri, bir problemin çözümünü bireyin kendi kendine bulması sağlanacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 KS KısaSnv
2 ODV Ödev
3 SIU SınıfiçiUyg
4 UTP UyTsPrj
5 BSN Başarı Notu KS * 0.20 + ODV * 0.10 + SIU * 0.10 + UTP * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1- Quiz : Yazılı sınav
2- Sınıf içi Uygulamalar: Öğrenci başarısının ve motivasyonun arttırılması, ödev yükünün azaltılması amacı ile Atölyede, ders esnasında öğrenme-öğretme sürecinde yapılan sınıf içi uygulamalar, çizgisel ve dikim pratikleri not ile değerlendirilecektir.
3- Ödevler: Değerlendirme çizelgesi ile değerlendirilecektir.
4- Uygulamalı Tasarım Ürününü-Giysiyi Değerlendirme: Rapor, Portfolya Dosyası, Gerçek Ölçeklerde Uygulaması Yapılmış Giysi ve tamamlayıcı aksesuarların teknik ve estetik değerlendirilmesini içeren "Teknik-Estetik Değerlendirme Çizelgesi" doğrultusunda değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

1-Quiz yazılı sınav olarak yapılacak, soru cevap tekniği kullanılacaktır.
2- Atölyede yapılacak çizimsel uygulamalar, tasarım uygulamaları ve dikim pratikleri, "teknik değerlendirme çizelgesi" ile değerlendirilecek, "tekniğin uygulanabilme becerisi" ölçülecektir. Bu uygulamalar derste ilgili öğretim elemanının eşliğinde gerçekleşecektir
3- Verilecek ödevler de ise;
Özgünlük, kaynak-veri taraması, sunum- ifade yöntemi, teknik ve estetik ölçütlerin içerdiği bir değerlendirme çizelgesi ile değerlendirilecektir.
4- Uygulamalı Giysi Tasarımı Ürününün Değerlendirmesi
1- Rapor
2- Portfolya dosyası ( tema panosu, artistik çizim, detay çizimi, teknik çizim, malzeme formu, aksesuar çizimleri, varsa giysinin ve aksesuarların minyatür kalıbı, karakter-mekân çizimi, yüzey tasarımı)
3- Giysi, başlık, ayakkabı, aksesuar vb gerçek ölçeklerde ürün değerlendirmesini içeren " teknik değerlendirme çizelgesi" doğrultusunda değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1- Dersin ve ders içi uygulamaların her birinin en az % 80 nine katılım zorunludur.
2- Her biri uygulama bir bütün olup, bitmemiş ürünler not ile değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Uygulamalarının derste; öğretim elemanının rehberliğinde öğrenilmesi, uygulanmasının yapılması ve ders geçme notunun da öğrencinin bu çabasının ve yetkinliğinin ölçülmesi ile oluşması gereğinden yola çıkılarak;
Uygulamalı öğretim çalışmalarına katılmayan, öğrenme sürecini uygulayarak gerçekleştirmeyen öğrencinin, ders dışında yapıp getirdiği ürün veya uygulamalar, "not" değerlendirilmesine alınmayacaktır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gulsin.oral@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlgili öğretim yılının haftalık ders programına göre belirlenir

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 5 4 20
Uygulama 9 4 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 3 9 27
Ödev Hazırlama 1 5 5
Diğer (Atölye, Laboratuvar vb. kapsamındaki çalışmalar) 2 4 8
Diğer Kısa Sınav 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.155
ÖK.2
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.655
ÖK.75