DERS ADI

: GİYİM TARİHİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STA 1028 GİYİM TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÜLŞİN ORAL

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

*Bu derste, Sahne sanatlarında geçmiş ve geleceğin kurgularıyla oluşan giysi-kostüm tasarımların form, doku, malzeme, kesim ve dikim detayları konusunda bilgilenmesi amaçlanmaktadır.
*Giyim kavramı içerisinde, ayakkabı, şapka, saç tuvaleti vb tüm giyim türleri de incelenerek, tiyatro tarihi paralelinde süregelen eserler için Sahne Giysisi Tasarımı yapabilmek için gerekli olan giysi tarihi kuramlarını öğretmek,
*Tiyatro Tarihi paralelinde seyreden Giysi Tarihini araştırmak, özelliklerini koruyarak, sahne giysisine yansıtma becerisini geliştirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tiyatro Tarihi paralelindeki eserlerin, Sahne Giysi tasarımı için gerekli olan giyim tarihi kuramlarını öğrenebilmesi,
2   Sahne Sanatları alt yapısını oluşturacak sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olabilmesi,
3   Hazırlanacak ödev araştırmaları ile Bilimsel araştırma sürecini ve sonuçlarını farklı görsel ve gösterimsel sunum biçimlerine (rol, sahne, makale, tez, bildiri vb.) aktarabilmesi ve sunabilmesi,
4   Tiyatro sanatına dair edebi eserlerin sinemaya uyarlanmış ürünleri, tiyatro gösterilerine ait görüntüler- görseller, ilgili dönemleri kapsayan tarihi filmler, gösteri sanatları eserlerin ve belgesellerin incelenmesi ile Sahne Sanatları ilişkin yenilikçi, çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilmesi,
5   Kronolojik giysi özelliklerini öğrenerek, Sahne Sanatları alanında edinmiş olduğu teorik bilgileri kullanabilmesi ve bu bilgilerini tasarım uygulamaları ile izleyicisiyle buluşturabilmesi
6   Disiplinler arası bir sanat dalı olan gösteri sanatları alanında diğer sanat dalları na yönelik teorik ve kuramsal bilgiye sahip olabilmesi,
7   Toplumsal ve bilimsel etik değerlere sahip olabilmesi.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

STA 1027 - Giyim Tarihi I

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş. Genel Bilgiler. Ders İçin Gerekli Malzemeler ve Dersin İşleyişi Hakkında Bilgilendirme
2 Osmanlı Dönemi Giyim Özellikleri ( kadın, erkek, form, kumaş, doku, süsleme,saç tuvalet, ayakkabı, mücevher ve diğer aksesuarlar)
3 Osmanlı Dönemi Giyim Özellikleri ( kadın, erkek, form, kumaş, doku, süsleme,saç tuvalet, ayakkabı, mücevher ve diğer aksesuarlar)
4 Neoclasic Dönemi Giyim Özellikleri ( kadın, erkek, form, kumaş, doku, süsleme, saç tuvalet, ayakkabı, mücevher ve diğer aks.)
5 Ihtilal Dönemi Giyim Özellikleri ( kadın, erkek, form, kumaş, doku, süsleme, saç tuvalet, ayakkabı, mücevher ve diğer aks.)
6 İmparatorluk Dönemi Giyim Özellikleri ( kadın, erkek, form, kumaş, doku, süsleme, saç tuvalet, ayakkabı, mücevher ve diğer aks.)
7 Romantik Dönemi Giyim Özellikleri ( kadın, erkek, form, kumaş, doku, süsleme, saç tuvalet, ayakkabı, mücevher ve diğer aks.)
8 Ara Sınav
9 Carolayn Dönemi giyim Özellikleri ( kadın, erkek, form, kumaş, doku, süsleme, saç tuvalet, ayakkabı, mücevher ve diğer aks.)
10 Bustle Dönemi Giyim Özellikleri ( kadın, erkek, form, kumaş, doku, süsleme, saç tuvalet, ayakkabı, mücevher ve diğer aks.)
11 Edward Dönemi Giyim Özellikleri ( kadın, erkek, form, kumaş, doku, süsleme, saç tuvalet, ayakkabı, mücevher ve diğer aks.)
12 Teens Dönemi Giyim Özellikleri ( kadın, erkek, form, kumaş, doku, süsleme, saç tuvalet, ayakkabı, mücevher ve diğer aks.)
13 1900-1950 Yılları Arası Dönemi Giyim Özellikleri ( kadın, erkek, form, kumaş, doku, süsleme, saç tuvalet, ayakkabı, mücevher ve diğer aks.)
14 1950-2000 Yılları Arası Dönemi Giyim Özellikleri ( kadın, erkek, form, kumaş, doku, süsleme, saç tuvalet, ayakkabı, mücevher ve diğer aks.)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar


Yardımcı kaynaklar:

1- PEACOCK, John. 1997 Fashıon Sovrcebooks The 1920s , London.
2- KÖHLER, Carl. 1963 A Hıstory Of Costume, New York.
3- BOUCHER, Françaıs. 1965 Hıstorıe Dv Costume
4- GORSLİNE, Douaglas. 1994 What People More, New York.
5- Gravürlerle Türkiye, Giysiler, Portreler, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1997.Ankara.
6- Historical costumes of Turkish Women Ali Rıza Başkan Güzel Sanatlar Matbaası, 1986
7- SEVİN; Nurettin. 1990. Onüç Asırlık Türk Tarihine Bir Bakış , Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara
8- KOÇU, Reşat Ekrem. 1967. Türk Giyim Kuşam Ve Süsleme Sözlüğü, Ankara.
9- CHRİSTOPH K. Neumann, SURAİYA Faroqi. 2004 Ottoman Costumes: From Textile to Identity, Eren Yayıncılık, Istanbul
10- DEDEOĞLU, Abdülkadir. 1982 Album Of The Ottomans- Osmanlı Publishing House Osmanlı yayınevi İstanbul.

Ders Materyalleri:
Tiyatro gösterilerine ait görüntüler, Gösteri sanatı eserleri, Filmler, Belgeseller.

İnternet Ortamı:
e müzeler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri


Derste Kavramlar sunuş tekniği ile aktarılacak, tüm kavramlar basılı görsel yayınlar ve Görüntü sanatlarının çeşitli ürünleri ile örneklenerek (film, tiyatro) desteklenecektir.

Ödevler de yapılandırılmış buluş tekniği ile takip edilecek, bulunması gereken ilke, kavram ve olası problemlerin çözümleri ile ilgili veriler dersin eğitmeni tarafından verilerek, örnekler tarafından organize edilecektir. Sorular sorarak öğrencilerin ellerindeki verileri analiz etmelerine ve sonuca ulaşmalarına yardım edilecek.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 ODV Ödev
3 FN Final
4 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + ODV * 0.10 + FN * 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + ODV * 0.10 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar


1- Yazılı Sınav
2-Ödevler, değerlendirme çizelgesi ile değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri


1- Yazılı Sınav olarak yapılacak, soru cevap tekniği kullanılacaktır.
2- Verilecek ödevler de ise;
Özgünlük, bilimsel araştırma kriterlerine uyum, kaynak-veri taraması, sunum- ifade yöntemi, teknik ve estetik ölçütlerin içerdiği bir değerlendirme çizelgesi ile değerlendirilecektir

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin % 70 nine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3.Derse katılmamış olmak verilen ev ödevlerinin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gulsin.oral@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri


İlgili öğretim yılının , haftalık ders programına göre belirlenmektedir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlık 1 5 5
Ödev Hazırlama 1 4 4
Diğer ( görüntü sanatlarına dair eserlerin izlenmesi) 4 2 8
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.65
ÖK.75