DERS ADI

: KUKLA TİYATROSU TARİHİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STS 2010 KUKLA TİYATROSU TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AYTEN ÖĞÜTCÜ

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

19. yüzyıl ve sonrası kukla tiyatrosu tarihiçesinin kapsamlı anlatımı. Bu süreç içersinde ortaya çıkan önemli olayların, akımların ve isimlerin bu sanat türü üzerindeki etkilerinin anlatımı. Asya ve Uzak doğu kukla geleneklerinin aktarılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kukla tiyatrosunda kullanılmak üzere gerekli olan kukla tarihine yönelik teorik ve kuramsal bilginin aktarılması
2   Kukla tiyatrosu alanı ile ilgili olan temel kukla formları, dekor anlayışları ve bunların tarihsel süreç içersindeki kullanım biçimlerinin öğretilmesi
3   Kukla tiyatrosu alanında alt yapı oluşturacak kukla tarihi konusunda gerekli olan temel form, teknik, kullanım biçim ve amacı konusunda bilgi aktarılması ile birlikte neden sonuç ilişkisinin de öğretilmesi
4   Kukla tarihi ve kullanımı hakkında aktarılan kuramsal bilginin, güncel uygulama biçimleri ile arasında paralellikler kurarak pekiştirilerek öğretilmesi
5   Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, kukla tekniği, dekor anlayışı, oynatım mekanizmaları ve donanımları hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

STS 2009 - Kukla Tiyatrosu Tarihi I

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders tanımı
2 20. yüzyıl kukla tiyatrosuna giriş
3 Sanatsal kukla tiyatrosuna yöneliş
4 Avant-garde kukla tiyatrosu hareketi
5 Çek kukla tiyatrosunda radikal kuklacılığın ortaya çıkışı
6 Sergey Obraztsov ve kukla tiyatrosu açısından önemi
7 Ara sınav
8 Amerika Birleşik Devletlerinde radikal kukla tiyatrosu hareketleri
9 Peter Schumann ve Bread and puppet tiyatro topluluğu
10 Dünyada politik gösteriler ev bunlarda kuklanın kullanımı
11 Televizyon kuklacılığının ortaya çıkışı
12 UNIMA'nın kuruluşu
13 Günümüz kukla tiyatrosu festivalleri ve önemi
14 Değerlendirme dersi
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler
Öğretim üyesi; öğrencilere, kuklanın tarihsel süreçteki yeri ve kullanımı hakkında yaşanan gelişmeleri ve uygulamalarını öğretir. kuklanın gelişimiyle birlikte alanla ilgili yaşanan değişim ve gelişmeleri neden sonuç ilişkisi içinde aktarır. Bir gösteri biçimi olarak kuklanın, kukla tasarımlarının, farklı teknik uygulama ve oynatımlarının seyirci ve toplum üzerindeki etkilerinin öğrenci katılımlarıyla değerlendirilmesini amaçlar.

2. Gözden Geçirme Oturumları ve Sınıf Tartışmaları
Her bir öğrenciye sınıf içinde farklı araştırma ödevi verilecektir. Bu ödevlerin hazırlanması esnasında, kaynak araştırma ve tarama yöntemleri, kaynakçaları kullanma biçimi, elde edilen bilgilerin bir dosya olarak hazırlanması ve mevcut elde edilmiş bilginin yalınlaştırılarak stilize edilmesi istenecektir. Ödevlerle ilgili verilen süreler bazında gözden geçirme oturumları öğretim üyesi tarafından her hafta dersin ilk saatinde gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin sınıf tartışmalarına katılımı, araştırmaları ile ilgili görüşlerini sunmaları önemli ölçüde teşvik edilecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders değerlendirme aşamasında öncelikle, ders katılımına, hazırlık yaparak derse gelmeye, verilen ödevleri zamanında teslim etme ve sunmaya, ödev hazırlamada yeterince kaynak araştırması yapılıp yapılamadığına, sunumda bilimsel koşulların gözetilip gözetilmediğine bakılacak ve bunlar üzerinden puanlama yapılacaktır. Yapılacak olan dönem içi ve dönem sonu sınavlarıyla öğrencinin derste edindiği bilgi ölçülecektir.


Öğrenci katılımından elde edilecek puan, (1) derslere katılım durumuna, (2) öğrencinin ders esnasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve ödev çalışmasına (3) olumlu bir öğrenim ortamının yaratılması için öğrencinin sağladığı katkıya bağlı olacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Derse devam durumu
Sınavdan geçer not almak
Verilen ödevlerin zamanında ve eksiksiz sunumu
Derse aktif katılım

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin % 70 `ine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3.Derse katılmamış olmak verilen ev ödevlerinin ve projelerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
4.Geciken proje teslimlerinde gecikilen her gün için bir harf notuna denk puan düşüşü olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 1 1
Final Sınavına Hazırlık 1 1 1
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 45

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15
ÖK.22
ÖK.33
ÖK.43
ÖK.53