DERS ADI

: MAKET YAPIM TEKNİKLERİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STS 1012 MAKET YAPIM TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 1 3 0 4

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ATAY GERGİN

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

Ders, sahne ve gösteri sanatları, sinema ve üç boyutlu form-mekan algısı üzerine estetik üretim yapan diğer sanat dalları için plastik modelleme ve maket yapım tekniklerini, yöntemlerini ve malzemelerini öğretmek, ölçekli ve ölçeksiz örnek projeler üretilmesini sağlayarak bu bilgilerin gelişmesini ve uygulamayla buluşmasını ve estetik sanat dalları dışında kalan ve de maket veya plastik modelleme kullanarak üretim yapan alternatif disiplinler hakkında da bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Maket veya plastik modellemesini yapmış olduğu tasarımın veya nesnenin temel özelliklerini ve ayrıntılarını doğru yakalayarak maket veya plastik modeli ölçeği içerisinde inandırıcı kılması,
2   İç veya dış mekan maketi yaparken tasarımın yada seçilen mekanın atmosfer ve ışık özelliklerini doğru yakalayarak makete eksiksiz olarak aktarabilmesi,
3   Tasarlanmış bir projede veya gerçekte var olan bir nesnenin ölçekli plastik modellemesini yaparken, nesnenin parçası olduğu projenin veya gerçekliğin temel özelliklerinden kopmamasını ve inandırıcılığını korumasını sağlaması,
4   Üretmiş olduğu maket veya plastik modelin sunum atmosferinin maket veya modelinin inandırıcılığı veya işlevini doğru noktaya taşıyacak biçimde kurgulayabilmesi,
5   Çok büyük ölçekli, bire bir ölçekli veya çok küçük ölçekli maket veya plastik modellerin üretim aşamalarında hep aynı
6   Plastik modelleme veya maket yapımı kullanarak üretim yapan veya çalışan sanat dalları dışında kalan alternatif disiplinlerden haberdar olması güncel teknik ve malzemeyi takip etmesi ve de bu yolla deneysel uygulamalara giderek yeni maket ve modelleme teknikleri geliştirebilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

STS 1011 - Maket Yapım Teknikleri I

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders tanıtımı, gerçekçi ve ayrıntılı maket yapımı ile ilgili teorik ve görsel bilgilendirme ve bu konuya ilişkin malzemelerin tedarik edilmesi konusunda genel bilgilendirme.
2 Maket veya plastik modelin inandırıcılığını artırıcı uygulamalı atölye çalışmaları ve konuya ilişkin bir ödev açıklaması.
3 Ödevlerin değerlendirmesi ve tartışılması, organik bir nesnenin gerçekçi maket uygulaması.
4 Gerçekçi bir yaralanmış veya kesilmiş insan uzvu maketi üretimi.
5 Gerçekçi ve küçük ölçekte bir hayvan maketi üretimi.
6 Küçük ölçekli diaroma maketlerinin üretim prensipleri hakkında teorik ve görsel bilgilendirme ve bu konuda verilecek bir araştırma ödevinin açıklanması.
7 Ödevlerin tartışılması ve değerlendirilmesi, sinema set maketleri konusunda teorik ve görsel sunum.
8 İç mekan maketleri için ışıklandırma teknikleri üzerine görsel ve uygulamalı sunum yapılması konuya ilişkin bir atölye çalışması .
9 İç mekan maketleri için ışıklandırma teknikleri üzerine görsel ve uygulamalı sunum yapılması konuya ilişkin bir atölye çalışması .
10 Dış mekan maketleri için uygulamalı ve görsel bir sunum ve konuya ilişkin bir atölye çalışması
11 Çok büyük ölçekli ve gerçekçi bir maket yapımı üzerine görsel ve uygulamalı bir sunum ve konuya ilişkin bir atölye çalışması.
12 Bire bir ölçekte ve gerçekçi bir maket yapımı üzerine görsel ve uygulamalı bir sunum ve konuya ilişkin bir atölye çalışması.
13 Sanat dalları dışında maket ve plastik modelleme kullanarak üretim yapan veya çalışan alternatif disiplinler konusunda teorik ve görsel bir sunum yapılması.
14 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-Chris HOGGETT, Stage Crafts, A&C Black, London, 1984, ISBN 0-7136-1557-5
-Lynn PECKTAL, Designing and Painting fort he Theatre, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1975,
-Peter LORD & Brian SİBLEY, Cracking Animation, Thames & Hudson, New York, 2004,
ISBN 978-0-500-28906-8
-J.W. RINZLER, The Complete Making of İndiana Jones, Del Rey Books, New York, 2008,
ISBN 978-0-345-50129-5
-Mark Cotta Vaz & Shinji Hata, From Star Wars To Indiana Jones, Del Rey Books, New York, 2005,
ISBN 0-345-43136-7

Yardımcı kaynaklar:
-Graeme BOOKER/Sally STONE, İç Mekan Tasarımı Nedir , Yem Yayınları, İstanbul, 2011, ISBN 978-9944-757-40-9
-Francis D. K. CHING, İç Mekan Tasarımı, Yem Yayınları, İstanbul, 2006, ISBN 975-8599-37-2

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Derste; ölçekli veya ölçeksiz maket ve plastik modellemelerin inandırıcılığını artıma ve ayrıntıların işlenmesi teknikleri üzerine teorik ve uygulamalı bilgiler verilecek ve öğrencilere yaptırılacak uygulamalar yoluyla bu bilgilerin üretim aşamalarının da öğrenilmesi sağlanacak. Maket ve plastik modelleme yapılırken kullanılacak ışıklama teknikleri ve kurguları konusunda teorik ve uygulamalı bilgi verilecek. Yine öğrencilere bu konuda uygulamalar yaptırılacak. Ayrıca çok büyük, çok küçük veya bire bir ölçekte maket yapımı konusunda hem teorik hem de atölye çalışması niteliğinde uygulamalı eğitim verilerek bu bilgilerin uygulanarak gösterilmesi istenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PR Proje
2 ODV Ödev/Sunum
3 TUG TasarımUyg
4 DKL DerseKatılım
5 BSN Başarı Notu PR * 0.20 +ODV * 0.20 + TUG * 0.50 +DKL * 0.10


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Puanlama, ders içi faaliyetlerine katılım, ödevler ve araştırmaların belirlenen tarihlerde eksiksiz olarak yapılması ve teslimi, sınav aşamasında öğrencinin bilgilerini etkili yetkin bir şekilde aktarabilmesi temel alınarak yapılacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Devam durumu.
Ödevlerin zamanında ve eksiksiz teslimi.
Derse katılım.
Sınav/Proje başarısı.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin % 70 `ine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3.Derse katılmamış olmak verilen ev ödevlerinin ve projelerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
4.Geciken proje teslimlerinde gecikilen her gün için bir harf notuna denk puan düşüşü olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Uygulama 14 4 56
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 1 10
Final Sınavına Hazırlık 1 2 2
Ödev Hazırlama 2 4 8
Alan/saha çalışması 6 2 12
Final Sınavı 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 106

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15533
ÖK.2555
ÖK.355
ÖK.4553
ÖK.555
ÖK.6335