DERS ADI

: KUKLA VE GÖLGE OYUNU TEKNİKLERİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STS 4014 KUKLA VE GÖLGE OYUNU TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AYTEN ÖĞÜTCÜ

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

Bu ders; kukla tiyatrosunun gelişimine yönelik kuramsal bilgi aktarmayı, farklı kukla türlerinin teknik olanaklarını göstermeyi, bir kuklanın üç boyutlu hale dönüştürülmesi sürecinde izlenmesi gereken temel prensiplerin (teknik, estetik, vb) algılanmasını sağlamayı ve belli başlı kukla türlerine yönelik uygulama yaptırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kukla tiyatrosunun temel kural ve gereksinimlerini öğrenmesi
2   Kukla tiyatrosunun gelişimini aktaran kuramsal bilgiyi öğrenmesi
3   Kukla tiyatrosu hakkında öğrendiği teknik ve kuramsal bilgiyi uygulamalarla birleştirerek pekiştirmesi
4   Kukla uygulamalarında farklı malzeme ve teknikler deneyerek kendini ve alanı geliştirmesi
5   Kukla tiyatrosu alanında yaptığı uygulamalar için çağdaş teknikleri bilmesi ve donanımları kullanabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders Tanıtımı
2 Kukla türleri ve bunların teknik kapasiteleri
3 İpli kukla
4 Çubuklu Kukla
5 El kuklası
6 Televizyona yönelik kukla teknikleri
7 Uygulama projesinin belirlenmesi ve seçilen teknik doğrultusunda eskizlere geçiş
8 Eskiz Çalışmaları
9 Eskizlerin değerlendirilmesi ve teknik çözümleme Evaluation
10 Ana Tasarım çalışmaları, Uygulama çalışmaları
11 Uygulama çalışmaları
12 Uygulama çalışmaları
13 Uygulama çalışmaları
14 Tasarım ve Uygulama Çalışmalarının değerlendirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Puppetry a World History, Eileen BLUEMENTHAL , Harry N. Abrams Inc. Publishers, New York, 2005
Kukla ve Kuklacılık, Ünver Oral, Kitabevi, İst., 2003
Puppets and Puppet Theatre, David CURELL, The Crowwod Pres., Wiltshire, 2003

Tarihsel Süreç İçersinde El Kuklasının Gelişimi ( Y. Lisans, tez), hazırlayan: Ayten Huzur Öğütcü, D.E.Ü. G.S.E. Sahne Sanatları Anabilim dalı

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler

Öğretim üyesi, öğrencilere, kukla tiyatrosuna ilişkin temel teknik ve formları öğretir ve bunlara yönelik uygulamalar yaptırır. Yapılan uygulamaların nasıl sahneleneceği ve oynatılacağı konusunda öğrencinin tasarılarını dinler. Olası teknik problemler konusunda çözüm üretmeye yönlendirir.


2. Gözden Geçirme Oturumları ve Sınıf Tartışmaları
Tasarımdan uygulama aşamasına kadar, her hafta dersin ilk saatinde gözden geçirme oturumları yapılacaktır. Sınıf içi çalışmalar ve ders dışı yapılmış uygulamalar bu süreçte çözülecek problemlerin temelini oluşturacaktır. Öğrencilerin sınıf tartışmalarına katılımı sağlanacak, tasarımları ile ilgili görüşlerini sunmaları istenecektir.

3. Uygulamalar
Tasarımdan üretime geçiş sürecinde öğrencilere; uygulaması yapılacak kukla tekniğine göre malzeme seçimi ve kullanımı ile ilgili denemeler yaptırılacaktır. Becerilerini geliştirerek tasarım ve uygulama arasındaki paralelliği kavramaları sağlanacak ve bu süreçte çıkabilecek olası sorunların çözümü konusunda bilgilendirileceklerdir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PR Proje
2 DKL DerseKatılım
3 ODV Ödev/Sunum
4 BSN Başarı Notu PR * 0.50 + DKL * 0.20 + ODV * 0.30


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders değerlendirme aşamasında, kuramsal derslerde ders katılımına ve öğrencinin ön hazırlık yaparak derse gelip gelmediğine bakılacaktır. Uygulama projelerinin yapıldığı dersler için; ön araştırma, tasarımlarda yaratıcılık, malzemenin iyi işlenip işlenmediği ve teknik buluşlar üzerinden puanlama yapılacaktır.


Öğrenci katılımından elde edilecek puan, (1) derslere katılım durumuna, (2) öğrencinin ders esnasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve sınıf içi proje çalışmasına (3) olumlu bir öğrenim ortamının yaratılması için öğrencinin sağladığı katkıya bağlı olacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Derse devam durumu
Proje uygulamasından geçer not almak
Verilen ödevlerin zamanında ve eksiksiz sunumu
Derse aktif katılım

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin % 70 `ine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3.Derse katılmamış olmak verilen ev ödevlerinin ve projelerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
4.Geciken proje teslimlerinde gecikilen her gün için bir harf notuna denk puan düşüşü olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 6 2 12
Uygulama 8 2 16
Ödev Hazırlama 2 3 6
Sunum Hazırlama 3 4 12
Kitap Okuma 2 1 2
Alan/saha çalışması 10 2 20
Tasarım Projesi 2 4 8
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 104

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.44
ÖK.54