DERS ADI

: KUKLA VE GÖLGE OYUNU TEKNİKLERİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STS 4013 KUKLA VE GÖLGE OYUNU TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AYTEN ÖĞÜTCÜ

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

Bu ders; tarihsel süreç içersinde ortaya çıkmış olan kukla türlerinin ve uygulama tekniklerinin aktarılmasını, kukla tiyatrosuna yönelik temel kavram ve formların anlatılmasını, sahne ve kukla ilişkisinin öğretilmesini, kukla türlerinin anatomik özelliklerinin kavratılmasını, hareket-eklem ve hareket-oynatım mekanizması ilişkisinin gösterilmesini ve bunlara yönelik uygulamaların yaptırılmasını amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kukla tiyatrosu ile ilgili olan temel kukla türleri, sahne formları, dekor anlayışları ve bunların kullanım biçimlerini öğrenmesi
2   Kukla tiyatrosu konusunda altyapı oluşturmak için gerekli olan tarihsel gelişimi kapsayan kuramsal bilgiyi öğrenmesi
3   Kukla tiyatrosu hakkında aktarılan kuramsal bilgiyi uygulama ile birleştirerek öğrenmesi
4   Kukla tiyatrosuna yönelik temel prensipleri kavrayarak bunları farklı disiplinlerle birleştirmesi, yeni ve farklı malzemeleri bu alana dâhil ederek kendini geliştirebilmesi
5   Kukla tiyatrosu uygulamalarında kullanacağı çağdaş teknikleri ve donanımları öğrenmesi, güncel yönelimleri benimsenmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders Tanıtımı
2 Kukla tiyatrosunun doğuşunu hazırlayan ve özelliklerini belirleyen etmenlerin anlatılması
3 Tarihsel süreç içersinde kukla tiyatrosu tekniklerinin gelişimi ve yüzyıllara göre ortaya çıkan kukla türlerinin aktarılması
4 Kukla türleri ve bunların teknik kapasiteleri
5 Türlere göre eklem biçimlerinin gösterilmesi
6 Kukla yapımında kullanılan malzemelerin tanıtılması ve çeşitli uygulamaların yaptırılması
7 Strafor ve kağıt hamuru kullanarak kukla uygulaması
8 Kukla oyunu olarak uygulanacak metnin seçilmesi ve malzeme değerlendirmesi
9 Eskiz Çalışmaları
10 Eskizlerin değerlendirilmesi ve teknik çözümleme
11 Ana Tasarım çalışmaları, Uygulama çalışmaları
12 Uygulama çalışmaları
13 Uygulama çalışmaları
14 Tasarım ve Uygulama Çalışmalarının değerlendirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Puppetry a World History, Eileen BLUEMENTHAL , Harry N. Abrams Inc. Publishers, New York, 2005
Kukla ve Kuklacılık, Ünver Oral, Kitabevi, İst., 2003
Puppets and Puppet Theatre, David CURELL, The Crowwod Pres., Wiltshire, 2003
Yardımcı kaynaklar:
Tarihsel Süreç İçersinde El Kuklasının Gelişimi ( Y. Lisans, tez), hazırlayan: Ayten Huzur Öğütcü, D.E.Ü. G.S.E. Sahne Sanatları Anabilim dalı

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teach the Faculty members and students about the basic techniques and forms of puppet theater and let them make applications for these. Listens to student s proposals about how to play and put the applications on the stage. Canalizes them for solving the possible technical problems.
Review Sessions and Class Discussions
From the stage of design till implementation, review sessions will be held within the first hour lesson each week. Works carried over in the classroom and extracurricular activities will compose the basis of the problems to be solved at this process. Students will take part in class discussions, will be asked to submit their views on design.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PR Proje
2 DKL DerseKatılım
3 ODV Ödev/Sunum
4 BSN Başarı Notu PR * 0.50 + DKL * 0.20 + ODV * 0.30


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders değerlendirme aşamasında, kuramsal derslerde ders katılımına ve öğrencinin ön hazırlık yaparak derse gelip gelmediğine bakılacaktır. Uygulama projelerinin yapıldığı dersler için; ön araştırma, tasarımlarda yaratıcılık, malzemenin iyi işlenip işlenmediği ve teknik buluşlar üzerinden puanlama yapılacaktır.
Öğrenci katılımından elde edilecek puan, (1) derslere katılım durumuna, (2) öğrencinin ders esnasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve sınıf içi proje çalışmasına (3) olumlu bir öğrenim ortamının yaratılması için öğrencinin sağladığı katkıya bağlı olacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Derse devam durumu
Proje sunumundan geçer not almak
Verilen ödevlerin zamanında ve eksiksiz sunumu
Derse aktif katılım

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin % 70 `ine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3.Derse katılmamış olmak verilen ev ödevlerinin ve projelerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
4.Geciken proje teslimlerinde gecikilen her gün için bir harf notuna denk puan düşüşü olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 6 2 12
Uygulama 8 2 16
Ödev Hazırlama 2 3 6
Teknik Gezi 2 1 2
Alan/saha çalışması 10 2 20
Sunum Hazırlama 3 4 12
Tasarım Projesi 2 4 8
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 104

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.44
ÖK.54