DERS ADI

: SET TASARIMI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STS 4012 SET TASARIMI II SEÇMELİ 1 3 0 4

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ATAY GERGİN

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

Set tasarımı dersi,sahne ve görüntü sanatlarının her alanında (sinema ve tv ,konser..) gereksinim duyulan kamera önü dekorlarının tasarımı ,çevre düzenlemesi,mekan giydirmeleri,döneme uygun hale dönüştürmek gibi dekor olgusunun gerektirdiği bütün alanlarda uygulamaların nasıl yapılacağı,oluşturma süreçleri,uygulama süreçlerinin iki boyut ve üç boyutlarla sunumlarının yapılmasını amaçlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sahne Sanatları alt yapısını oluşturacak sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olması
2   Sahne Sanatlarına ilişkin yenilikçi, çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olması
3   Bir oyunun ya da izlenilen bir gösterinin bilimsel araştırma sürecini ve sonuçlarını farklı görsel ve gösterimsel sunum biçimlerine aktarabilmesi ve bunu sunabilmesi
4   Sahne Sanatlarına yönelik teorik ve kuramsal bilgiye sahip olması
5   Sahne Sanatları ile ilgili farklı yöntemleri kullanarak yeni bir yorum yapabilmesi
6   Alanında ve disiplinler arası alanda bireysel sorumluluk alabilmesi, karar verebilmesi, bireyleri ve takımları yönetme ve yönlendirme becerisine sahip olabilmesi ve tek başına/ takım içinde verimli olarak çalışabilmesi
7   Yazılı ve sözlü iletişim kurarak kendini ifade edebilmesi, zamanını Planlayıp etkin yönetebilmesi
8   Bilim-sanat-tasarım- teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Projeyle ilgili mekan ve program(talk show,yarışma,kültür-sanat programı,eğlence programı) önerileri
2 programla ilgili dekor taslakların oluşturulması
3 programla ilgili dekor taslakların oluşturulması
4 programla ilgili dekor eskizinin oluşturulması
5 programla ilgili dekor eskizinin oluşturulması
6 Atölye çizimlerine göre maketin yapılması
7 Projenin jüri önünde sunumu
8 Senaryo ya da sitkom dekoru önerileri
9 Senaryo ya da sitkom dekor taslakların oluşturulması
10 Senaryo ya da sitkom dekor taslakların oluşturulması
11 Senaryo ya da sitkom story board oluşturulması
12 Dekorların atölye çizimlerinin yapılması ve makete başlanması
13 Maket yapımı
14 Projenin jüri önünde sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1-Gerard Mirelson, TV Scenic Design, Publication Date: July 17, 1997 | ISBN-10: 0240514939 | ISBN-13: 978-0240514932 | Edition: 2
2-Diana Fredman, Sitcom Style, Publication Date: November 22, 2005
3-Mark Bennett, Tv Sets , Publication Date: August 2000

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Öğretim üyesi derste verdiği projenin üzerine kuramsal bilgilendirme yapar.Daha sonra bir dönemde iki proje çalışması yapılır.İlk proje haber program ve ikincisi de konser dekorudur. Daha önce yapılmış uygulamaların barkovizyondan gösterilmesi ve tartışılması yapılır.
2. Gözden Geçirme Oturumları ve Sınıf Tartışmalarıhaber programı ve ikinci proje olan konser belirlendikten sonra son eskize karar verene kadar her ders önce dekor ,sonra kostüm taslak çalışması yapılır ve bir sonraki derse yapılan tartışmalar ışığında yeni çizim ödevleri verilir.Bu ödevlerle ilgili verilen süreler bazında, gözden geçirme oturumları öğretim üyesi tarafından her hafta dersin yarım saatinde gerçekleştirilecektir. Sınıf içindeki çizimler ve ev ödevleri bu oturumlarda çözülecek problemlerin temelini oluşturacaktır. Öğrencilerin sınıf tartışmalarına katılımı teşvik edilecektir

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PR Proje
2 JD JüriDeğerlendirmesi
3 BSN Başarı Notu PR * 0.40 + JD * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ders değerlendirme aşamasında öncelikle, derse araç gereçler(çeşitli boya malzemeleri,çizim yapılacak kağıt, görsel malzemeler ile hazır gelinmesi ve ödevlerin takibi üzerinden puanlama yapılacaktır.
Öğrenci derste tartışılan dekor taslaklarını projede uygulayacağı son eskiz haline getirmek zorundadır.maket yapımından önce plan,ön görünüş,atölye(marangozhane,demirhane) ayrıntı çizimleri,beyaz maket,dekor ve kostümde kullanılacak malzemelerin birim fiyatları ve toplam maliyet listesini son rapor halinde sunması,jüride maketin ışıklandırılması ,başlangıçtan beri yapılan tüm çizimlerin dosya içinde sunumu gerekmektedir.
Öğrenci katılımından elde edilecek puan, (1) derslere katılım durumuna, (2) öğrencinin ders esnasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve sınıf içi proje çalışmasına (3) olumlu bir öğrenim ortamının yaratılması için öğrencinin sağladığı katkıya bağlı olacaktır

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar


1.Dersin % 70 `ine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3.Derse katılmamış olmak verilen ev ödevlerinin ve projelerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
4.Geciken proje teslimlerinde gecikilen her gün için bir harf notuna denk puan düşüşü olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

selda.kulluk@deu.edu.tr tlf: (0 232) 412 92 92 48

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Uygulama 14 4 56
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Final Sınavına Hazırlık 1 1 1
Ödev Hazırlama 6 1 6
Sunum Hazırlama 2 1 2
Uygulama sınavına hazırlık 6 1 6
Final Sınavı 1 2 2
Diğer Kısa Sınav 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 115

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.655
ÖK.7
ÖK.85