DERS ADI

: ÇAĞDAŞ TİYATRO DEKOR KOSTÜM TASARIMI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STA 4014 ÇAĞDAŞ TİYATRO DEKOR KOSTÜM TASARIMI II ZORUNLU 2 4 0 6

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SELDA KULLUK YERDELEN

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

IV.sınıftaki sahne tasarımı öğrencisinin çerçeve sahne dışındaki her mekanda bir projenin sahne tasarımını gerçekleştirmesi ve disiplinler arası çalışmaların arttırılması amaçlanmaktadır.
Çağdaş tiyatroda yeni yönelimler ışığında buluntu mekan,arena sahne,thrust sahnede çeşitli oyun,opera,müzikal..gibi gösterimlerin dekor ve kostüm tasarımlarının gerçekleştirilmesi..bununla birlikte enstalasyon,recycle,vitrin tasarımı,fuar standı..gibi projelerle çeşitli tasarımların yapılması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sahne Tasarımı ve tiyatro alanında öğrendiği kuramsal bilgiyi uygulama alanlarında edindiği bilgiler ışığında değerlendirebilmesi
2   Sahne Sanatları alt yapısını oluşturacak sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olması
3   Sahne Tasarımını yaptığı yapıtın herhangibir üretim aşamasında eleştirel bir bakış açısına sahip olması, problemi görebilmesi ve çözüm üretebilmesi
4   Sahne Tasarımı alanında yaptığı uygulamalar için çağdaş teknikleri bilmesi ve donanımları kullanabilmesi
5   Sahne Tasarımı alanında ve disiplinler arası alanda bireysel sorumluluk alabilmesi, karar verebilmesi, bireyleri ve takımları yönetme ve yönlendirme becerisine sahip olabilmesi ve tek başına/ takım içinde verimli olarak çalışabilmesi
6   Sahne Tasarımını yaptığı yapıtın bilimsel araştırma sürecini ve sonuçlarını farklı görsel ve gösterimsel sunum biçimlerine (rapor,ödev ,jüri önünde sunum vb.) aktarabilmesi ve sözlü olarak sunabilmesi
7   Sahne Tasarımının dekor,kostüm,aksesuar,mayaj,ışık-efekt alanlarında özel hünerleri geliştirebilmesi
8   Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmesi, kendini ve yarattığı yapıtının yorumunu,bulduğu tenik çözümleri ifade edebilmesi, zamanını planlayabilmesi ve etkin yönetebilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

STA 4013 - Çağdaş Tiyatro Dekor Kostüm Tasarımı I

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders Tanıtımı ve arena sahnede Brecht projesinin anlatılması
2 Projeyle ilgili mekan ve oyun önerileri
3 Projeyle ilgili mekan ve oyun önerileri
4 Seçilen arena sahnede oyunla ilgili dekor taslakların oluşturulması
5 Seçilen arena sahnede oyunla ilgili dekor taslakların oluşturulması
6 Seçilen arena sahnede oyunla ilgili dekor taslakların oluşturulması
7 Oyunla ilgili kostüm eskizlerinin oluşturulması
8 Seçilen buluntu mekan ve oyunla ilgili dekorların atölye çizimlerinin yapılması
9 Atölye çizimlerine göre maketin yapılması
10 Projenin jüri önünde sunumu
11 Fuar standı projesinin anlatılması, Projeyle ilgili mekan ve ürün önerileri
12 Seçilen ürüne göre stand tasarımı için çizimlerin yapılması
13 atölye çizimlerinin yapılması
14 Atölye çizimlerine göre maketin yapılması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: -Denis Dorn,Drafting for the Theatre,Publication Date: January 30, 1992 | ISBN-10: 0809315084 | ISBN-13: 978-0809315086 | Edition: 1st

-Bill Raoul,Stock Scenery Construction : A Handbook,Publication Date: December 1998 | ISBN-10: 0911747389 | ISBN-13: 978-0911747386 | Edition: 2nd

-Jay O.Glerium,Stage Rigging Handbook, Third Edition, Publication Date: April 18, 2007 | ISBN-10: 0809327414 | ISBN-13: 978-0809327416 | Edition: 3rd

-Tan Huaixiang,Character Costume Figure Drawing, Second Edition: Step-by-Step Drawing Methods for Theatre Costume Designers, Publication Date: January 29, 2010 | ISBN-10: 0240811844 | ISBN-13: 978-0240811840 | Edition: 2

-Neil Fraser,Stage Lighting Design: A Practical Guide, Publication Date: October 1, 1999

Yardımcı kaynaklar: -T.Okava,Theatre Engineering and Stage Machinery.

-Allys Holdan,Structural Design for the Stage.

-Patricia Woodbridge,Designer Drafting and Visualizing for the Entertainment World .

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler Öğretim üyesi derste verdiği projenin üzerine kuramsal bilgilendirme yapar.oyun seçimi ve mekan seçimi konusunda öğrencilerin öneri getirmesi için bir ders sonrasına tarih belirlenir.oyun ve mekan belirlenene kadar daha önce yapılmış uygulamaların barkovizyondan gösterilmesi ve tartışılması yapılır.
2. Gözden Geçirme Oturumları ve Sınıf Tartışmaları oyun ve mekan belirlendikten sonra son eskize karar verene kadar her ders önce dekor ,sonra kostüm taslak çalışması yapılır ve bir sonraki derse yapılan tartışmalar ışığında yeni çizim ödevleri verilir. Bu ödevlerle ilgili verilen süreler bazında, gözden geçirme oturumları öğretim üyesi tarafından her hafta dersin yarım saatinde gerçekleştirilecektir. Sınıf içindeki çizimler ve ev ödevleri bu oturumlarda çözülecek problemlerin temelini oluşturacaktır. Öğrencilerin sınıf tartışmalarına katılımı teşvik edilecektir

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PR Proje
2 ODV Ödev/Sunum
3 TUG TasarımUyg
4 DKL DerseKatılım
5 BSN Başarı Notu PR * 0.20 +ODV * 0.20 + TUG * 0.50 +DKL * 0.10


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin % 70 `ine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3.Derse katılmamış olmak verilen ev ödevlerinin ve projelerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
4.Geciken proje teslimlerinde gecikilen her gün için bir harf notuna denk puan düşüşü olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

selda.kulluk@deu.edu.tr tlf:29248

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 1 13
Uygulama 13 5 65
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 6 4 24
Final Sınavına Hazırlık 1 4 4
Sunum Hazırlama 1 4 4
Tasarım Projesi 12 2 24
Uygulama sınavına hazırlık 1 14 14
Final Sınavı 1 5 5
Diğer Kısa Sınav 1 5 5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 158

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.65
ÖK.75
ÖK.85