DERS ADI

: ÇAĞDAŞ TİYATRO DEKOR KOSTÜM TASARIMI I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STA 4013 ÇAĞDAŞ TİYATRO DEKOR KOSTÜM TASARIMI I ZORUNLU 2 4 0 6

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SELDA KULLUK YERDELEN

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

IV.sınıftaki sahne tasarımı öğrencisinin çerçeve sahne dışındaki her mekanda bir projenin sahne tasarımını gerçekleştirmesi ve disiplinler arası çalışmaların arttırılması amaçlanmaktadır
Çağdaş tiyatroda yeni yönelimler ışığında buluntu mekan,arena sahne,thrust sahnede çeşitli oyun,opera,müzikal..gibi gösterimlerin dekor ve kostüm tasarımlarının gerçekleştirilmesi..bununla birlikte enstalasyon,recycle,vitrin tasarımı,fuar standı..gibi projelerle çeşitli tasarımların yapılması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sahne Tasarımı ve tiyatro alanında öğrendiği kuramsal bilgiyi uygulama alanlarında edindiği bilgiler ışığında değerlendirebilmesi
2   Sahne Sanatları alt yapısını oluşturacak sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olması
3   Sahne Tasarımını yaptığı yapıtın herhangibir üretim aşamasında eleştirel bir bakış açısına sahip olması, problemi görebilmesi ve çözüm üretebilmesi
4   Sahne Tasarımı alanında yaptığı uygulamalar için çağdaş teknikleri bilmesi ve donanımları kullanabilmesi
5   Sahne Tasarımı alanında ve disiplinler arası alanda bireysel sorumluluk alabilmesi, karar verebilmesi, bireyleri ve takımları yönetme ve yönlendirme becerisine sahip olabilmesi ve tek başına/ takım içinde verimli olarak çalışabilmesi
6   Sahne Tasarımını yaptığı yapıtın bilimsel araştırma sürecini ve sonuçlarını farklı görsel ve gösterimsel sunum biçimlerine (rapor,ödev ,jüri önünde sunum vb.) aktarabilmesi ve sözlü olarak sunabilmesi -
7   Sahne Tasarımının dekor,kostüm,aksesuar,mayaj,ışık-efekt alanlarında özel hünerleri geliştirebilmesi -
8   Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmesi, kendini ve yarattığı yapıtının yorumunu,bulduğu tenik çözümleri ifade edebilmesi, zamanını planlayabilmesi ve etkin yönetebilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

STA 3014 - Klasik Dönem Tiyatro Dekor Kostüm Tasarımı II

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders Tanıtımı ve buluntu mekan projesinin anlatılması
2 Buluntu mekan projesiyle ilgili mekan ve oyun önerileri
3 Fotoğrafları çekilerek elde edilecek üç yada daha fazla mekan birleştirilerek tiyatro alanı oluşturmak
4 Seçilen buluntu mekan ve oyunla ilgili taslakların oluşturulması
5 Seçilen buluntu mekan ve oyunla ilgili taslakların oluşturulması
6 Seçilen buluntu mekan ve oyunla ilgili dekor,kostüm eskizlerinin oluşturulması
7 Seçilen buluntu mekan ve oyunla ilgili dekorların atölye çizimlerinin yapılması
8 Maket çalışması
9 Projenin jüri önünde sunumu
10 Kağıt recycle dönüştürmelerin toplanması için ürün projesi
11 Her öğrenci bireysel olarak üreteceği ürünü seçip taslakların oluşturulması
12 Taslakların eskize dönüştürülmesi
13 Taslakların eskize dönüştürülmesi
14 1/1 boyutundaki ürünün yapımı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: -Denis Dorn,Drafting for the Theatre,Publication Date: January 30, 1992 | ISBN-10: 0809315084 | ISBN-13: 978-0809315086 | Edition: 1st
-Bill Raoul,Stock Scenery Construction : A Handbook,Publication Date: December 1998 | ISBN-10: 0911747389 | ISBN-13: 978-0911747386 | Edition: 2nd
-Jay O.Glerium,Stage Rigging Handbook, Third Edition, Publication Date: April 18, 2007 | ISBN-10: 0809327414 | ISBN-13: 978-0809327416 | Edition: 3rd
-Tan Huaixiang,Character Costume Figure Drawing, Second Edition: Step-by-Step Drawing Methods for Theatre Costume Designers, Publication Date: January 29, 2010 | ISBN-10: 0240811844 | ISBN-13: 978-0240811840 | Edition: 2
-Neil Fraser,Stage Lighting Design: A Practical Guide, Publication Date: October 1, 1999

T.Okava,Theatre Engineering and Stage Machinery.
-Allys Holdan,Structural Design for the Stage.
-Patricia Woodbridge,Designer Drafting and Visualizing for the Entertainment World .

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1.Öğretim üyesi derste verdiği projenin üzerine kuramsal bilgilendirme yapar.oyun seçimi ve mekan seçimi konusunda öğrencilerin öneri getirmesi için bir ders sonrasına tarih belirlenir.oyun ve mekan belirlenene kadar daha önce yapılmış uygulamaların barkovizyondan gösterilmesi ve tartışılması yapılır
2.Gözden Geçirme Oturumları ve Sınıf Tartışmalarıoyun ve mekan belirlendikten sonra son eskize karar verene kadar her ders önce dekor ,sonra kostüm taslak çalışması yapılır ve bir sonraki derse yapılan tartışmalar ışığında yeni çizim ödevleri verilir.Bu ödevlerle ilgili verilen süreler bazında, gözden geçirme oturumları öğretim üyesi tarafından her hafta dersin yarım saatinde gerçekleştirilecektir. Sınıf içindeki çizimler ve ev ödevleri bu oturumlarda çözülecek problemlerin temelini oluşturacaktır. Öğrencilerin sınıf tartışmalarına katılımı teşvik edilecektir.
3.Öğrencilerin yaptığı kuramsal ve görsel araştırmalar rapor halinde sunulur. uygulama ödevleri ,ders içi çalışmaları dekor , kostüm ,aksesuar,maket oluşturma teknikleri ile ilgili tartışmaların ardından teknik çizimler oluşturulur.ışıklama tasarımı yapılmış maket yapımına geçilir.jüri önünde sunumu belirlenen tarihte yapılır

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PR Proje
2 ODV Ödev/Sunum
3 TUG TasarımUyg
4 DKL DerseKatılım
5 BSN Başarı Notu PR * 0.20 +ODV * 0.20 + TUG * 0.50 +DKL * 0.10


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ders değerlendirme aşamasında öncelikle, derse araç gereçler(çeşitli boya malzemeleri,çizim yapılacak kağıt,oyunda geçen dönemin iç ve dış mimari özellikleri,dönemin kostüm özelliklerini gösteren görsel malzemeler ile hazır gelinmesi ve ödevlerin takibi üzerinden puanlama yapılacaktır.
Öğrenci derste tartışılan dekor,kostüm yada aksesuar taslaklarını projede uygulayacağı son eskiz haline getirmek zorundadır.maket yapımından önce plan,ön görünüş,atölye(marangozhane,demirhane) ayrıntı çizimleri,beyaz maket,dekor ve kostümde kullanılacak malzemelerin birim fiyatları ve toplam maliyet listesini son rapor halinde sunması,kostüm eskizlerine kumaş numunesi koyması ,jüride maketin ışıklandırılması ,başlangıçtan beri yapılan tüm çizimlerin dosya içinde sunumu gerekmektedir.
Öğrenci katılımından elde edilecek puan, (1) derslere katılım durumuna, (2) öğrencinin ders esnasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve sınıf içi proje çalışmasına (3) olumlu bir öğrenim ortamının yaratılması için öğrencinin sağladığı katkıya bağlı olacaktır

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin % 70 `ine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3.Derse katılmamış olmak verilen ev ödevlerinin ve projelerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
4.Geciken proje teslimlerinde gecikilen her gün için bir harf notuna denk puan düşüşü olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

selda.kulluk@deu.edu.tr tlf:29248

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

perşembe: 13:00 - 17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 1 13
Uygulama 13 4 52
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 6 1 6
Final Sınavına Hazırlık 2 3 6
Ödev Hazırlama 3 2 6
Sunum Hazırlama 1 2 2
Tasarım Projesi 13 1 13
Uygulama sınavına hazırlık 13 4 52
Final Sınavı 1 5 5
Diğer Kısa Sınav 1 5 5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 160

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.65
ÖK.75
ÖK.85