DERS ADI

: SAHNE SANATLARINDA GÖRÜNTÜLEME I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STA 3015 SAHNE SANATLARINDA GÖRÜNTÜLEME I ZORUNLU 1 1 0 2

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT LEVENT BERBER

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

Çağımızda köklü değişimler geçiren fotoğraf makinaları ve video kameralarının tarihsel ve teknolojik gelişimleri hakkında bilgi sunmak, mevcut olanaklar dahilinde bu ekipmanların kullanımını sağlayarak dijital görüntüleme konusunda teknik becerilerin geliştirilmesine ait çalışmalar yapmak, sahne ve gösteri sanatları içinde görselliğin en önemli parçası olan sahne tasarımı alanında ışık-gölge-renk üçlemesi kapsamında deneysel çekimler gerçekleştirmek, arşiv amaçlı elde edilen bu görsellerin sahne tasarımı alanındaki görsel ve yazılı kaynaklardaki bilgilerle karşılaştırarak çağdaş anlamda sahne kurgusu ve atmosferi oluşturmaya yönelik yeni düşüncelerin tartışılmasına zemin hazırlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu derste verilen eğitim sonunda öğrencinin; Görüntü oluşturmanın tarihsel ve teknolojik aşamaları hakkında kuramsal bilgilere sahip olması
2   Analog ve dijital fotoğraf makinaları ve video kamera kullanımı konularında uygulamalı çalışmalar yaparak teknik ve sanatsal becerilerini geliştirmeleri
3   Sahne tasarımı aşamasında geliştirmiş olduğu fikirleri uygulama aşamasına aktarırken elde edeceği fotografik ya da sinemasal görüntülerden ne şekilde yararlanması gerektiğini bilmesi
4   Yapılan çekimlerde elde edilen görselleri sahne tasarımı ve sahne atmosferi yaratımında kullandıkları tekniklerle birleştirerek yeni estetik çözümler üretebilmeleri ve bunları sahnelenen oyunlarda kullanabilmeleri
5   Fotografik-sinematografik görüntü oluşturma ile ilgili mesleki ve teknik terimlere hakim olması, bunları sahne tasarımına ait bilgileriyle kaynaştırması
6   Kişisel çalışmalarından oluşan görsel bellek oluşturmaları
7   Görüntü yakalama, görüntü işleme, görüntü çözümleme ile ilgili teorik ve pratik güncel gelişmeleri izlemesi
8   Görsel sanatlara yönelik teknik ve estetik gelişmeleri takip ederek, bu bilgileri sahne üzerine taşımaları, kendisinden istenen araştırma çalışmaları ve ödevlerde bu bilgileri kullanması beklenmektedir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders tanıtımı, yüzey üstüne düşürülen görüntünün ve fotoğrafın tarihsel gelişimi.
2 Analog fotoğraf makinelerinin genel yapısı ve çalışma prensipleri.
3 Dijital fotoğraf makinelerinin genel yapısı ve çalışma prensipleri .
4 Analog ve dijital fotoğraf makinelerinde ışık ölçme, diyafram ve enstantane ayarlamalarının karşılaştırılması.
5 Fotoğraf makinelerinde kullanılan objektifler ve alan derinliği.
6 Fotoğrafta alan derinliğinin yapılacak çekimlerde uygulamalı olarak gösterimi
7 Ara Sınav
8 Fotoğraf makinelerinde kullanılan filmler,genel olarak filtreler, flaşlar, aydınlatma kaynakları ve diğer teknik ekipmanların anlatımı.
9 Görüntü estetiğine giriş ve sanatsal akımlardaki görsel kurguların tartışılması.
10 Görüntüde algı konusunun anlatılması.
11 Görüntüde ışık, renk, devinim, doku, ritm konularının anlatımı ve bu konulara yönelik dış ve iç mekanlarda (özellikle sahnede ve mevcut ışık ekipmanlarıyla) deneysel fotoğraf çekimlerinin yapılarak dijital ortama aktarılması.
12 Görüntüde kurgunun anlatılması ve konuya yönelik deneysel fotoğraf çekimlerinin yapılarak dijital ortama aktarımı.
13 Yapılan deneysel fotoğraf çekimlerinin değerlendirilmesi ve elde edilen bilgilerin sahne tasarımında kullanımının tartışılması.
14 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana Kaynaklar:
SONTAG, Susan; Fotoğraf Üzerine; Agora Kitaplığı; Çev:Osman Akınhay;İstanbul,2008
BENJAMIN, Walter; Fotoğrafın Kısa Tarihi; Agora Kitaplığı; Çev: Osman Akınhay; İstanbul,2013
BARTHES, Roland; Camera Lucida; Altıkırkbeş Yayın; Çev: Reha Akçakaya; İstanbul,2011
KÜÇÜK,Mehmet; Medya,İktidar, İdeoloji;Ark Yayınevi;Ankara,1994
BERGER, John; Görme Biçimleri; Metis Yayınları;İstanbul,2003
BERGER, John; O Ana Adanmış; Metis Yayıncılık; İstanbul, 2009
FRIZOT,Michel; A New History Of Photography; Könemann; Italy, 1994
ÖZTUNA, Yakup, Görsel İleşimdeTemel Tasarım; Tibyan Yayıncılık; İstanbul,2008
BERBER,Levent; Günümüz Moda Fotoğrafçılığının Sinematik Üretime Etkileri; Doktora Tezi; izmir,2010


Diğer Ders Metaryalleri: Özdemir Nutku Sahnesi Işık Ekipmanları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

"Sahne Sanatlarında Görüntüleme" dersi, öğrencilere, ders notlarının yanında dersin içeriğine ilişkin bilimsel ve sanatsal araştırmaların, konularla doğrudan veya dolaylı bağlantılı olan yerli ve yabancı kaynakçanın anlatımı ve paylaşımı yoluyla aktarılacaktır.
Derste; fotoğraf ve video çekimi ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra her öğrenciyle birebir çekim çalışmaları yapılacaktır. Verilecek ödevler ve yapılacak sınavlar aracılığıyla aktarılan bilgilerin geri bildirimi sağlanacak ve değerlendirilecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 DKL DerseKatılım
3 FN Final
4 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + DKL * 0.10 +FN * 0.50
5 BUT Bütünleme
6 BBN BütSonuBaşarıNotu VZ * 0.40 + DKL * 0.10 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Puanlama, ders içi faaliyetlerine katılım, ödevler ve araştırmaların belirlenen tarihlerde eksiksiz olarak yapılması ve teslimi, sınav aşamasında öğrencinin bilgilerini etkili yetkin bir şekilde aktarabilmesi temel alınarak yapılacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Devam durumu.
Ödevlerin zamanında ve eksiksiz teslimi.
Derse katılım.
Sınav başarısı.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersin % 70 `ine katılım zorunludur.
Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
Derse katılmamış olmak verilen ödev ve projelerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
Geciken proje teslimlerinde gecikilen her gün için bir harf notuna denk puan düşüşü olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

levent.berber@deu.edu.tr
0536 227 05 33

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba-13:00-17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 7 3 21
Ödev Hazırlama 5 2 10
Sunum Hazırlama 1 3 3
Alan/saha çalışması 1 2 2
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 2 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15
ÖK.235
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555
ÖK.6535
ÖK.755
ÖK.85553