DERS ADI

: KLASİK DÖNEM TİYATRO DEKOR KOSTÜM TASARIMI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STA 3014 KLASİK DÖNEM TİYATRO DEKOR KOSTÜM TASARIMI II ZORUNLU 2 6 0 8

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ATAY GERGİN

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

Klasik dönem tiyatro oyun metinlerinin ve klasik opera eserlerinin, sahne tasarımı açısından bakıldığında; çağdaş oyun metinleri ve çağdaş opera ile ilişkileri açısından analiz edilmesi, üç boyutlu sahne algısına aktarılması için gereken atölye ve uygulama çalışmalarının yapılması ve ortaya çıkan bu çalışmaların sunumu ile ilgili yapılacak tüm teorik ve uygulamalı aktarımın planlanması, üretilmesi ve de sahne ve gösteri sanatları açısından yeterli, nitelikli ve estetik projeler haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Klasik dönem oyun metinlerinin ve klasik opera eserlerinin, modern dekor kostüm tasarımı ile etkileşimi çerçevesindeki teorik bilgilerini geliştirmesi,
2   Geliştirmiş olduğu teorik bilgileri tasarım aşamasına aktarabilmesi,
3   Tasarım aşamasında geliştirmiş olduğu fikirleri üretim ve uygulama aşamalarında eksiksiz olarak aktarabilmesi,
4   Tasarım, üretim ve uygulama aşamalarında karşılaşabileceği problemlerin çözümü için dersi veren veya konuyla ilgili öğretim elemanları ile iletişim halinde olarak fikir alış verişi ve de eleştirel tartışma platformu anlamlarında kendisini geliştirebilmesi,
5   Uygulama alanında kullandığı üretim tekniklerini geliştirerek, yeni estetik çözümler için farklı uygulama tekniklerini kullanması ve geliştirmesi,
6   Ele almış olduğu projelerin estetik doğasına uygun, yüksek nitelikli ve yenilikçi sunum teknikleri geliştirerek projelerini bütünlüklü birer yapıya kavuşturabilmesi,
7   Proje sunumu sırasında, projeye ilişkin kendisine yöneltilebilecek tüm soru ve eleştiriler karşısında donanımlı ve konusuna hakim olabilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

STA 3013 - Klasik Dönem Tiyatro Dekor Kostüm Tasarımı I

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders tanıtımı ve klasik dönem oyun metinlerinin ve çağdaş oyunların sahne tasarımı ilişkisi içerisinde teorik değerlendirilmesi.
2 Oyun metinlerinin tartışılarak seçilmesi ve proje isimlerinin belirlenmesi ve projelere ilişkin yapılacak kuramsal çalışma ödevinin açıklaması.
3 Kuramsal çalışma ödevinin teslimi ve dekor-kostüm taslak çizimlerinin başlaması.
4 Dekor-kostüm taslakların tartışılması ve geliştirilmesi.
5 Dekor-kostüm eskizlerinin çizilmesi ve renklendirilmesi.
6 Atölye ve teknik çizimlerin tamamlanması, ışıklama planının çizimi
7 Tasarımı bitmiş projenin ölçekli maketinin yapılması.
8 Projelerin sunumu ve değerlandirilmesi.
9 Klasik opera eserlerinin sahne tasarımı ilişkisi içerisinde teorik değerlendirmesi. Opera metinlerinin tartışılarak seçilmesi ve proje isimlerinin belirlenmesi ve projelere ilişkin yapılacak kuramsal çalışma ödevinin açıklaması.
10 Kuramsal çalışma ödevinin teslimi ve dekor-kostüm taslak çizimlerinin başlaması.
11 Dekor-kostüm taslakların tartışılması ve geliştirilmesi.
12 Dekor-kostüm eskizlerinin çizilmesi ve renklendirilmesi.
13 Atölye ve teknik çizimlerin tamamlanması, ışıklama planının çizimi ve ölçekli maket yapımı.
14 Projelerin sunumu ve değerlandirilmesi.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
-Ralph LARMANN, Sage Design, daab, New York, 2007,ISBN 978-3-86654-032-3
-Chris HOGGETT, Stage Crafts, A&C Black, London, 1984, ISBN 0-7136-1557-5
-Lynn PECKTAL, Designing and Painting fort he Theatre, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1975,
-David EWEN, The New Encyclopedia Of The Opera, Hill and Wang Inc., 1971, ISBN 978-0809072620
Yardımcı kaynaklar:
-Norioshi HASEGAWA, Sketching Interiors: Colour, Page One Publishing, Tokyo, 2009, ISBN 978-981-245-846-9
-Graeme BOOKER/Sally STONE, İç Mekan Tasarımı Nedir , Yem Yayınları, İstanbul, 2011, ISBN 978-9944-757-40-9
-Francis D. K. CHING, İç Mekan Tasarımı, Yem Yayınları, İstanbul, 2006, ISBN 975-8599-37-2

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Derste verilen projenin genel içeriği, odak noktası ve detayları hakkında teorik bilgilendirme yapılacaktır. Oyun seçimi konusunda öğrencilere yönlendirme yapılıp önerilerde bulunulacaktır. Oyun seçimleri ve seçilen projelere ilişkin kuramsal çalışmaların tamamlanması sürecinde tasarım ve uygulama aşamaları için gereken hazırlıkları yapılacak ve yaptırılacaktır.
Kuramsal çalışmaların tamamlanmasından sonra tasarım aşamasına geçilecek ve bu aşama sonuçlana dek yeni çözümler ve teknikler için ödevler verilecektir. Bu ödevler için verilen süreler bazında gözden geçirme oturumları öğretim üyesi tarafından her hafta dersin ilk yarım saatinde gerçekleştirilecektir. Sınıf içindeki çizimler ve ev ödevleri bu oturumlarda çözülecek problemlerin temelini oluşturacaktır. Öğrencilerin sınıf tartışmalarına katılımı teşvik edilecektir. Tasarım aşamasını takiben uygulama ve sunum hazırlıklarına geçilecek ve projeler, daha önceden belirlenmiş olan teslim tarihinde, sahne tasarımı öğretim üyelerinden oluşan bir jüri karşısında öğrenciler tarafından sunulacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PR Proje
2 ODV Ödev/Sunum
3 BSN Başarı Notu PR * 0.50 + ODV * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Puanlama, verilen proje için yapılan hazırlık çalışmasının yeterliği, tasarım sürecindeki çalışmaların proje içeriğine uyumu, teknik ve estetik yeterliği, ders içi ve atölye faaliyetlerine katılım, ödevler ve projelerin belirlenen tarihlerde eksiksiz olarak teslimi ve proje sunum aşamasında öğrencinin projesini etkili yetkin bir şekilde sunup savunabilmesi temel alınacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Devam durumu.
Ödevler ve uygulamaların zamanında ve eksiksiz teslimi.
Derse katılım.
Proje sunumu.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin % 70 `ine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3.Derse katılmamış olmak verilen ev ödevlerinin ve projelerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
4.Geciken proje teslimlerinde gecikilen her gün için bir harf notuna denk puan düşüşü olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Tlf. 0 232 412 92 56

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi: 14:00 - 16:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 1 13
Örnek olay çalışması 13 8 104
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 6 2 12
Ödev hazırlama 2 5 10
Web'de Tarama ve Kütüphane Çalışması 2 5 10
Tasarım Projesi 13 1 13
Vize sınavına hazırlık 1 4 4
Sunum hazırlama 13 2 26
Final sınavına hazırlık 1 5 5
Vize Sınavı 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 207

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.4334
ÖK.55
ÖK.634
ÖK.74443