DERS ADI

: SAHNE SANATLARINDA DİJİTAL TASARIMLAR II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STS 2008 SAHNE SANATLARINDA DİJİTAL TASARIMLAR II SEÇMELİ 1 3 0 4

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ATAY GERGİN

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

Sahne tasarımı eğitimi aşamasında yapılan tiyatral anlatı biçimlerini günümüzün dijital efekt teknolojileriyle buluşturmak, tiyatral anlatım dilini sinematografik anlatıma ait dijital teknolojilerle kaynaştırarak, sahne tasarımına yönelik çağdaş anlamda yeni düşüncelerin oluşumuna ve deneysel estetik sunumlara zemin hazırlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dijital teknolojiye dayalı sinematografik anlatım tekniklerini sahne tasarımına ait bilgileriyle yoğurarak eskiz, maket,dekor çalışmalarında yeni düşünceler geliştirmesi
2   Konulara ait teknik terminolojiye hakim olması
3   3D mapping projeksiyon ve holografik görüntü teknolojilerini sahne üzerine taşıyabilmesi
4   Sahne tasarımındaki teknolojiye dayalı yeni estetik yaklaşımları biçim ve içerik boyutunda sorgulayabilecek, tartışabilecek kuramsal bilgiye sahip olması
5   Sinematografik anlatımda yer alan görsel dijital efektlerin tiyatral anlatıda sahneye taşınması sonucunda oluşan estetik beğeni ve algı konusunda düşünce üretebilmesi ve tartışabilmesi
6   Konulara ait teknolojik ve estetik gelişmeleri takip ederek, bu bilgileri,kendisinden istenen araştırma çalışmaları ve ödevlerde kullanması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

STS 2007 - Sahne Sanatlarında Dijital Tasarımlar I

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sinematografik anlatımda teknolojik gelişmeler ve dijital görsel efektlerin kullanımına genel bakış
2 Sinemada kullanılan ilk görsel efektler
3 Canlandırma sineması ve stop motion tekniği
4 Stop motion tekniğinin uygulanması
5 Sinematografik anlatımda 3 Boyutlu Model kullanımı
6 Günümüzde sinematografik anlatımda kullanılan dijital efektlerin estetik boyutları ve algı değişikliklerinin tartışılması
7 Ara sınav
8 Tiyatral anlatımda kullanılan teknolojik olanakların günümüzün sinematografik anlatımında kullanılan ve tiyatral anlatıma uygun dijital efektlerle birleştirilmesiyle, oluşturulması planlanan sahne atmosferinin estetik yapısının tartışılması
9 Teknolojik yeniliklere ve gelişmelere bağlı olarak sahne tasarımında oluşan eklektik yapının dramaturji bağlamında tiyatral anlatıma getirdiği estetik yaklaşımların tartışılması
10 Teknolojik yeniliklere ve gelişmelere bağlı olarak sahne tasarımında oluşan eklektik yapının oyunculuk bağlamında tiyatral anlatıma getirdiği estetik yaklaşımların tartışılması
11 Sahne tasarımında uygulanan teknolojik yeniliklere bağlı olarak günümüz tiyatro izleyicisinin beğeni ve algı düzeyindeki değişimin tartışılması
12 Teknolojik uygulamalara dayalı tiyatral anlatımda gerçeklik izleniminin tartışılması
13 Tiyatral anlatımda yeni bir dil oluşturmaya yönelik düşüncelerin tartışılması
14 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
-Ross LOWELL,Matters of Light& Depth, Broad Street Books, Philedelphia, 1994,ISBN 1-879174-03-0
-Neil FRAZER, Lightingand Sound, Phaidon, New York, 2004
-Harry C. Box, Set LightingTechnician sHandbook, FocalPress, Newton U.S.A., 1997, ISBN 0-240-80257-8
-Max KELLER, LightFantastic-Art and Design, Prestel, New York, 1999, ISBN 3-7913-2162-5

Yardımcı kaynaklar:
-Norioshi HASEGAWA, SketchingInteriors: Colour, PageOne Publishing, Tokyo, 2009, ISBN 978-981-245-846-9
-Graeme BOOKER/Sally STONE, İç Mekan Tasarımı Nedir , Yem Yayınları, İstanbul, 2011, ISBN 978-9944-757-40-9
-Francis D. K. CHING, İç Mekan Tasarımı, Yem Yayınları, İstanbul, 2006, ISBN 975-8599-37-2

Diğer ders materyalleri:
Özdemir Nutku Sahnesi Işıklama ve efekt ekipmanı.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri


Derste; teorik bilgiler, ders notlarının, konuya ilişkin bilimsel ve sanatsal araştırmaların, konuyla doğrudan veya dolaylı bağlantılı olan yerli ve yabancı kaynakçanın anlatımı ve paylaşımı yoluyla aktarılacaktır. Ayrıca deneysel sahne çalışmaları yapılacaktır. Verilecek ödevler ve yapılacak sınavlar aracılığıyla aktarılan bilgilerin geri bildirimi sağlanacak ve değerlendirilecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 UGG Uygulama
2 ODV Ödev
3 BSN Başarı Notu UGG * 0.50 + ODV * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Puanlama, ders içi faaliyetlerine katılım, ödevler ve araştırmaların belirlenen tarihlerde eksiksiz olarak yapılması ve teslimi, sınav aşamasında öğrencinin bilgilerini etkili ve yetkin bir şekilde aktarabilmesi temel alınarak yapılacaktır.

Değerlendirme Kriteri


Devam durumu.
Ödevlerin zamanında ve eksiksiz teslimi.
Derse katılım.
Sınav başarısı.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar


1.Dersin % 70 `ine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3.Derse katılmamış olmak verilen ev ödevlerinin ve projelerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
4.Geciken proje teslimlerinde gecikilen her gün için bir harf notuna denk puan düşüşü olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 4 1 4
Uygulama 4 3 12
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 2 8 16
Tasarım Projesi 2 10 20
Sunum Hazırlama 2 10 20
Uygulama sınavına hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15
ÖK.234
ÖK.3544
ÖK.454343
ÖK.5433
ÖK.6534332