DERS ADI

: ANTİK TİYATRO DEKOR KOSTÜM TASARIMI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STA 2014 ANTİK TİYATRO DEKOR KOSTÜM TASARIMI II ZORUNLU 4 4 0 8

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AYLİN FATMA DİNLER

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

Sahne Sanatlarına ilişkin yenilikçi, çağdaş yaklaşımlar hakkında bilginin arttırılması, çeşitli oyun, ve gösterimlerin dekor ve kostüm tasarımlarının gerçekleştirilmesi, ayrıca II.sınıf sahne tasarımı öğrencisinin çerçeve sahne içinde projesini gerçekleştirmesi ve disiplinler arası çalışmaların arttırılması, teknik bilgi ve donanımların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sahne sanatları Sahne tasarımı için seçilmiş olan kısa fantastik öyküden yola çıkarak tasarlama ve üretme süreçlerini etkin kullanabilmesi
2   Tasarım projelerinde çağdaş teknikleri bilgisayar yazılımları ve donanımları kullanabilmesi
3   Tasarım projelerinin çizimlerinde görsel sunum biçimlerine ve bilimsel araştırma yöntemlerine uygun bir sonuç çıkartabilmesi
4   Sahne sanatları alanında sanatsal disiplin, bireysel sorululuk alabilmesi
5   Takım çalışması becerilerine sahip olabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

STA 2013 - Antik Tiyatro Dekor Kostüm Tasarımı I

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Yeni projelerin anlatılması ve oyun metinlerinin seçimi
2 Öyküden sahneleme ile ilgili çeşitli araştırma ve öneriler
3 Seçilen öyküyle ilgili taslakların oluşturulması
4 Seçilen öyküyle ilgili taslakların oluşturulması
5 Seçilen öyküyle ilgili dekor,kostüm eskizlerinin oluşturulması
6 Seçilen öyküyle ilgili dekorların atölye çizimlerinin yapılması ve maket çalışması
7 Projenin jüri önünde sunumu
8 İkinci proje olan Antik yunan oyunuyla ilgili çeşitli araştırma ve öneriler
9 Bu proje ile ilgili rapor hazırlanması
10 Antik yunan oyunu ile ilgili taslakların oluşturulması
11 Taslakların eskize dönüştürülmesi
12 Antik yunanoyunu ilgili dekor,kostüm eskizlerinin oluşturulması
13 Oyunla ilgili eskizlerin sahne plastiği üzerinde konumlandırılması
14 Dekorun sahne maketinin yapılmasına yönelik maket malzemesi araştırılması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar


Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler

Öğretim üyesi sahne tasarımı öğrencilerini, çağdaş tiyatro teknikleri doğrultusunda seçtikleri proje kapsamına uygun çözümlemeler doğrultusunda, ve uygulama sırasında ortaya çıkacak konularda çözüm üretmeye yönlendirir. Projeleri ile ilgili tasarımlarını yazılı ve görsel olarak sunmalarını ( rapor, tasarlama sürecini anlatan reji rapor kostüm ve dekor eskizleri v.b.) hazırlamalarını ister.

2. Gözden Geçirme Oturumları ve Sınıf Tartışmaları

Tasarlama aşamasında dekor ve kostüm eskizlerini oluştururken, oyunun temasına uygun, dramaturgik çözümler yoluyla oyunun temel yorumu doğrultusunda belirlenir, uygulamalarda çıkacak teknik sorunların çözümü ile ilgili tartışma ve görüşler öğretim üyesi tarafından her dersin sonunda belirlenerek ev ödevleri oluşturulur, öğrencilerin görüşlerinin teşvik edilmesi sağlanır.

3. Uygulamalar

Tasarımdan uygulamaya geçiş sürecinde öğrenciler, diğer teknik derslerde aldıkları bilgileri sunum aşamasında hazırlama ve örnek bir maket ve kostüm ile nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirileceklerdir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PR Proje
2 ODV Ödev/Sunum
3 TUG TasarımUyg
4 DKL DerseKatılım
5 BSN Başarı Notu PR * 0.20 +ODV * 0.20 + TUG * 0.50 +DKL * 0.10


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1 Ders değerlendirme aşamasında öncelikle, tasarımlarda yaratıcılık, tasarımdan üretime geçişte gerçekleştirme oranı, seçilen malzeme ve ürünlerin uyumluluğu, tekniğin, uygunluğu, ortaya çıkan oyun yorumunun uygunluğu ve üretimde uygulanabilirliği üzerinden puanlama yapılacaktır.

Değerlendirme Kriteri

1. Öğrenci katılımından elde edilecek puan,
2. derslere katılım durumuna,
3. öğrencinin ders esnasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve sınıf içi proje çalışmasına
4. olumlu bir öğrenim ortamının yaratılması için öğrencinin sağladığı katkıya bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin % 80 nine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3.Derse katılmamış olmak verilen ev ödevlerinin ve projelerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
4.Geciken proje teslimlerinde gecikilen her gün için bir harf notuna denk puan düşüşü olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 13 8 104
Ders Anlatımı 13 1 13
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 2 6 12
Final Sınavına Hazırlık 2 3 6
Ödev Hazırlama 1 5 5
Sunum Hazırlama 14 1 14
Alan/saha çalışması 14 3 42
Tasarım Projesi 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 206

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15551355
ÖK.25553555355
ÖK.3555555555
ÖK.45535555555
ÖK.555555555