DERS ADI

: MESLEKİ TEKNİK ÇİZİM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STA 1016 MESLEKİ TEKNİK ÇİZİM ZORUNLU 0 4 0 4

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MEHMET ZEKİ KARCIOĞLU

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

Sahne Tasarımının dekor tasarımı alanında uygulamanın birinci basamağı olan teknik çizimin kurallarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Teknik çizim kapsamındaki kuramsal bilgi ve becerileri uygulama gerekleri göz önüne alınarak kullanabilmesi
2   Mesleki anlamda teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi ve teknik çizime aktarabilmesi
3   Teknik çözümleme yetisini içselleştirmesi
4   Teknik çizim teori ve uygulamalarına hakim olarak, özgün tasarımını üretime geçirebilmesi
5   Teknik çizim alanında edindiği teorik bilgiyi kullanarak tasarımı sahneye taşıyabilmesi
6   Üretim aşamasında karşılaşılabilecek sorunları, gerekli teknik bilgi ışığında çözümleyebilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

STA 1015 - Teknik Çizim Perspektif

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dekor parçaları için yapılan atölye çizimlerinin temel prensipleri
2 Masa çizimi
3 Sandalye çizimi
4 Kitaplık çizimi
5 Koltuk çizimi
6 Pano çizimi
7 Merdiven çizimi
8 Sınıf maketi teknik çizimi
9 Oda maketinin teknik çizimi
10 Sahne planı teknik çizimi
11 Sahne cephe çizimi
12 Dekor elemanlarının atölye çizimi
13 Dekor elemanlarının atölye çizimi
14 Dekor elemanlarının atölye çizimi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Yapı Tasarımı, Neufert, Betab Yayınları, İstanbul, 2000.
Mimari Tasarıma Yaklaşım, Enis Faik Arcan, Fikret Evci, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul, 1999
Yardımcı kaynaklar TEKNİK ÇİZİM KİTAPLARI ve sahne tasarımı İngilizce kitaplar

Diğer ders materyalleri: Yapı Fuarı katalogları, Yapı/Mimarlık ve İç Mekan Dekorasyon Dergileri.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler

Öğretim üyesi, öğrencilere, plan, cephe ve kesit çizimlerinin dekor için nasıl uygulanacağını aktarır. Demir ahşap gibi farklı atölyelere verilecek detaylı atölye çizimi alıştırmaları yaptırır.

2. Gözden Geçirme Oturumları ve Sınıf Tartışmaları
Öğrencilere, sınıf içinde yapılan uygulamalara ek olarak çeşitli dekor parçalarının teknik çözümleri ödev olarak istenir. Bu ödevlerle ilgili verilen süreler bazında, gözden geçirme oturumları öğretim üyesi tarafından her hafta dersin ilk yarım saatinde gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin sınıf tartışmalarına katılımı teşvik edilecektir.

3. Uygulamalar
Öğrenciler atölye derslerinde yaptıkları ilk maketler için teknik çizim çalışmaları yapacaklar; ödevler ve ders içi çalışmalarda karşılaşılacak olası sorunların çözümleri konusunda bilgilendirileceklerdir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ATL AtölyeÇ/DerseK/Perf.
2 DJD DönemSonuJüriDeğ.
3 BSN Başarı Notu ATL * 0.80 +DJD * 0.20


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar


Ders değerlendirme aşamasında öncelikle, derse araç gereçler ile hazır gelinmesi, dekor eskizinden teknik çizime aktarım becerisi ve ödevlerin takibi üzerinden puanlama yapılacaktır.


Öğrenci katılımından elde edilecek puan, (1) derslere katılım durumuna, (2) öğrencinin ders esnasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve sınıf içi proje çalışmasına (3) olumlu bir öğrenim ortamının yaratılması için öğrencinin sağladığı katkıya bağlı olacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Öğrenci derste anlatılan temel teknik çizim kriterlerini her projede uygulayacaktır.
Öğrenci, dekor elemanlarının atölye çizimlerini gereken detaylar ve malzeme notları ile sunacaktır.
Öğrenci katılımından elde edilecek puan, (1) derslere katılım durumuna, (2) öğrencinin ders esnasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve sınıf içi proje çalışmasına (3) olumlu bir öğrenim ortamının yaratılması için öğrencinin sağladığı katkıya bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin % 70 `ine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3.Derse katılmamış olmak verilen ev ödevlerinin ve projelerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
4.Geciken proje teslimlerinde gecikilen her gün için bir harf notuna denk puan düşüşü olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0232 4129251

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 13:00-13:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 14 4 56
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Ödev Hazırlama 5 2 10
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.63