DERS ADI

: TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİF

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STA 1015 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİF ZORUNLU 0 4 0 4

Dersi Veren Birim

Sahne Tasarımı

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MEHMET ZEKİ KARCIOĞLU

Dersi Alan Birimler

Sahne Tasarımı

Dersin Amacı

Teknik çizim araç gereçlerinin kullanım pratiğini kazandırmak ve temel teknik çizim kurallarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sahne tasarımında uygulamanın gereği olan teknik çizim konusunda temel bilgi ve teknik donanımları kullanabilme becerisi
2   Tasarımın seyirciye aktarımında işlev, estetik ve yapıma dair kriterleri teknik çizim kuralları çerçevesinde ifade edebilmesi
3   Sahne ve gösteri sanatlarında kullanılan dekor elemanlarının üretimine teknik çözüm getirebilmesi
4   Dekor üretimi aşamasında alternatif öneride bulunacak teknik çözümleme yetisine sahip olması
5   Güncel teknolojik gelişmeleri takip ederek, bunların özgün tasarımların üretilmesinde işlevsel olacak yanlarını bulup, kağıt üzerinde ifade etme yeteneği kazanması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders malzemeleri ve araç gereçlerinin tanıtılması
2 Teknik araçların kullanımı ve teknik çizim dili
3 Bir doğrunun ve dairenin eşit parçalara bölünmesi
4 Basit geometrik nesnenin teknik çizimi
5 Parabol spiral çizimi
6 Alçı kalıbı teknik çizimi/Mimari kemer teknik çizimi
7 Platform teknik çizimi
8 Çeşitli duvar biçimlerinin teknik çizimde ifadesi (Taş, tuğla, ahşap vb.)
9 Sınıf teknik çizimi
10 Sahne maket kutusu teknik çizimi
11 Perspektif çizimi
12 Projenin teknik çizimi
13 Yapı unsurları teknik çizimde ifadesi (kapı-pencere)
14 Yapı malzemeleri ve mobilya teknik çizim örnekleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Yapı Tasarımı, Neufert, Betab Yayınları, İstanbul, 2000.
Perspektif ve Perspektifte Gölge Çizimi, Esen Onat, Efil Yayınevi, Ankara, 2010.

Yardımcı kaynaklar TEKNİK ÇİZİM KİTAPLARI


Diğer ders materyalleri: Yapı Fuarı katalogları, Yapı/Mimarlık ve İç Mekan Dekorasyon Dergileri.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler

Öğretim üyesi, öğrencilere, teknik çizim malzeme ve araç gereçlerini tanıtır. Teknik çizimin temel kurallarını aktararak, detaylı dekor teknik çizimlerine temel oluşturabilecek temel çizim alıştırmaları yaptırır. Ders için uygulamalarla teknik çizim kurallarını pekiştirici alıştırmalar yaptırır.

2. Gözden Geçirme Oturumları ve Sınıf Tartışmaları
Öğrencilere, sınıf içinde yapılan uygulamalara ek olarak perspektif araştırmaları verilecektir. Bu ödevlerle ilgili verilen süreler bazında, gözden geçirme oturumları öğretim üyesi tarafından her hafta dersin yarım saatinde gerçekleştirilecektir. Sınıf içi ödevler ve ev ödevleri bu oturumlarda çözülecek problemlerin temelini oluşturacaktır. Öğrencilerin sınıf tartışmalarına katılımı teşvik edilecektir.

3. Uygulamalar
Öğrenciler perspektif ödevleri ve ders içi çalışmaların dekor teknik çizimi ile bağlantısı konusunda bilgilendirileceklerdir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ATL AtölyeÇ/DerseK/Perf.
2 DJD DönemSonuJüriDeğ.
3 BSN Başarı Notu ATL * 0.80 +DJD * 0.20


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders değerlendirme aşamasında öncelikle, derse araç gereçler ile hazır gelinmesi ve ödevlerin takibi üzerinden puanlama yapılacaktır.


Öğrenci katılımından elde edilecek puan, (1) derslere katılım durumuna, (2) öğrencinin ders esnasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve sınıf içi proje çalışmasına (3) olumlu bir öğrenim ortamının yaratılması için öğrencinin sağladığı katkıya bağlı olacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Öğrenci derste anlatılan temel teknik çizim kriterlerini her projede uygulayacaktır.
Öğrenci katılımından elde edilecek puan, (1) derslere katılım durumuna, (2) öğrencinin ders esnasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve sınıf içi proje çalışmasına (3) olumlu bir öğrenim ortamının yaratılması için öğrencinin sağladığı katkıya bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin % 70 `ine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3.Derse katılmamış olmak verilen ev ödevlerinin ve projelerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
4.Geciken proje teslimlerinde gecikilen her gün için bir harf notuna denk puan düşüşü olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0232 4129251

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 13:00-13:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 14 4 56
Ödev Hazırlama 5 2 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.43
ÖK.53