DERS ADI

: GÖRSEL SANATLARDA MAKYAJ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TOS 3005 GÖRSEL SANATLARDA MAKYAJ I SEÇMELİ 1 1 0 2

Dersi Veren Birim

Oyunculuk

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AYLİN FATMA DİNLER

Dersi Alan Birimler

Oyunculuk
Aksesuar Tasarımı
Sahne Tasarımı
Tekstil Tasarımı
Tekstil
Tekstil ve Moda Tasarım
Moda Giyim Tasarımı

Dersin Amacı

Görsel sanatlarda makyaj uygulaması ve tekniklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Çeşitli dönemlere göre değişen makyaj uygulamalarının anlatılması sahne sanatları içindeki yerinin belirlenmesini ve kullanım alanlarının göre farklılıklarının anlatılmasını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Görsel Sanatlarda makyaj tekniklerinin kullanım yerlerini ve çeşitli dönemlere ait makyaj uygulamalarını araştırması
2   Fantastik makyaj ve sinema tv makyajı ile ilgili alanlarda farklı yöntemleri kullanarak uygulama/tasarım yapabilmesi
3   Makyaj Tasarımı ile ilgili tekniklerde problem çözebilmek, eleştirel bir bakış açısına sahip olmak ve çözüm üretebilmesi
4   Çağdaş makyaj uygulamalarını hakkında gelişmeleri izleyerek, Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek, kendini ifade edebilmesi
5   Zamanını planlayabilmesi ve etkin bir şekilde yönetebilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders tanıtımı makyaj tarihi
2 Makyaj malzemelerinin temini ve kullanım teknikleri
3 Eski makyaj uygulamalarının incelenmesi
4 Görsel araştırma ve veri toplama
5 Sinema TV majyajı ve özellikleri
6 Görsel veriler ve uygulamaları
7 fantastik makyaj kullanım yerleri
8 fantastik makyaj sinema Tv deki örnekler ve uygulamarı
9 Latex ile uygulamalar
10 Latex ile uygulamalar
11 Yara , morluk ve berelenmeler
12 Yanık uygulamaları
13 Sinema ve televizyonda kullanılan özel makyaj efektleri
14 Ödev Sunum

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler Öğretim üyesi öğrencilerini, makyaj tekniklerini ve kullanım alanlarını belirlemede bilgilendirir. Çeşitli uygulamalar yapmasına ve kendi yüzünü tanımasına yardımcı olur. Uygulamaların farklılıkları üzerine öğrenci ile birlikte yeni malzemelerin değerlendirmesine yardımcı olur. Her uygulama fotoğraf çekimi ile belgelenir. Bir sonraki dönemde görsel malzeme çeşitliğinin arttırılmasına katkı sağlar.
2. Gözden Geçirme Oturumları ve Sınıf Tartışmaları Uygulama aşamasında makyaj eskizlerini oluştururken, karaktere ve yoruma uygun, eskizler belirlenir, uygulamalarda çıkacak makyaj malzemesi ile ilgili sorunların çözümü tartışma ve görüşler öğretim üyesi tarafından her dersin sonunda belirlenerek, sorunların çözümüne dair öğrencilerin görüşlerinin teşvik edilmesi sağlanır.
3. Uygulamalar Malzeme ve teknikler öğretim üyesi gözetiminde yapılarak değerlendirilir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PR Proje
2 DKL DerseKatılım
3 ODV Ödev/Sunum
4 BSN Başarı Notu PR * 0.60 + DKL * 0.10 + ODV * 0.30


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders değerlendirme aşamasında öncelikle, uygulamadaki yaratıcılık, seçilen malzeme ve uygulamanın uyumluluğu düzeni, tekniğin, uygunluğu, kullanım yerine göre makyajların uygunluğu ve uygulanabilirliği üzerinden puanlama yapılacaktır.

Değerlendirme Kriteri

1. Öğrenci katılımından elde edilecek puan,
2. derslere katılım durumuna,
3. öğrencinin ders esnasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve sınıf içi proje çalışmasına

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin % 80 nine katılım zorunludur.
2.Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3.Derse katılmamış olmak verilen ev ödevlerinin ve projelerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
4.Geciken proje teslimlerinde gecikilen her gün için bir harf notuna denk puan düşüşü olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 5 2 10
Final Sınavına Hazırlık 1 2 2
Ödev Hazırlama 1 2 2
Tasarım Projesi 13 1 13
Final Sınavı 1 2 2
ödev Sunum 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 57

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1351
ÖK.2155553
ÖK.3555555
ÖK.4515555
ÖK.533151