DERS ADI

: TEMEL OYUNCULUK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TOS 3000 TEMEL OYUNCULUK SEÇMELİ 2 2 0 6

Dersi Veren Birim

Güzel Sanatlar Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SELDA ERGÜN

Dersi Alan Birimler

Grafik
Oyunculuk
Aksesuar Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tekstil Tasarımı
Tekstil
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilerde rahatlama, algı, ifade, sahne mantığı ve yaratıcı etkileşim-diğer oyuncu adayları ile egzersizleri, oyunculuğun temel enstrümanlarının ve dinamiklerinin geliştirilmesi ve sahneye ilişkin temel oyunculuk bilgi ve beceri tekniklerinin uygulamalarla yetkinleştirilmesini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu derste verilen eğitim sonunda öğrencinin;Kendini tanıyabilmesi ve enstrüman olarak kendini fark edebilmesi,
2   Bedenini değişik durumlarda kullanma becerisini ve bunu geliştirme temel ilkelerini uygulayabilmesi,
3   Bireysel ve toplu oyunculuk uygulamaları ile sınırlarla yüzleşme ve rahatlama yöntem ve tekniklerini deneyebilmesi,
4   Gözlem yeteneği ile kendini ve toplumu daha yakından tanıma ve bilgiler ışığında sahnede rolü değerlendirebilmesi,
5   Algı ve ifade yetkinliği ile sahne mantığı ve yaratıcı etkileşim becerilerini uygulayabilmesi,
6   Temel oyunculuk teknikleri öğrenerek sentezleyebilmesi,
7   Sahnede çok boyutlu uygulayabilmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders Tanıtımı, Grup dinamizmini sağlamaya yönelik temrinler
2 Güven temrinleri
3 Kendini tanıma, İçinde bulunan çevreyi tanıma temrinleri
4 Ödev sunumları
5 Yoğunlaşabilme, Konsantrasyon temrinleri
6 Sezgilerin uyarılması temrinleri
7 Beş duyunun harekete geçirilmesi temrinleri
8 Ödev sunumları
9 Duyguların ortaya çıkarılmasına yönelik temrinler
10 Karar verme konusunda cesaretlendirme, Sorumluluk almaya yöneltme temrinleri
11 Tek, ikili ve giderek toplu çalışmalar
12 Tek, ikili ve giderek toplu çalışmalar
13 Ödev sunumları
14 Ödev sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynaklar:
Boal, A. (2003). Oyuncular ve Oyuncu Olmayanlar için Oyunlar, (Çev.B.Ataman, Ö.Öztürk, K.Rızvanoğlu), İstanbul: B.Ü.Y.
Brook, P. (1988). A Theatrical Casebook, ( Compiled David Williams ), London: Methuen.
Brook, P. (1988). The Shifting Point, London: Methuen.
Ergün, S. (1993). Çağdaş Doğaçlama, İzmir: Dokuz Eylül Yay.
Spolin, V.(1986).Theater Games for the Classroom A Teacher s Handbook, U.S.A:Nortwestern University Pres.
Stanislavski, K. (1996). Bir Aktör Hazırlanıyor, (Çev. Suat Taşer), İstanbul:Papirüs.
Stanislavski, K. (1999). Bir Rol Yaratmak, (Çev. Ç.Genç, F.Güllü,B.Tanyel), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
Stanislavski, K. (1984). Oyuncunun El Kitabı, (Çev. Gürkal Aylan), İstanbul: Alaz Yayıncılık.
Morris, E. & Hotckis. J. (1998). Rol Yapmayın Lütfen (Çev. İpek Bilgin), Ankara: Dost Kitabevi.
Morris, E. (2002). Futursuz Oyunculuk (Çev. İpek Bilgin), Ankara: Dost Kitabevi.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Dersler
Öğretim üyesi öğrencileri kendi enstrümanlarını daha yakından tanımalarını, farklı durumlarda sınamalarını ve temel oyunculuk teknikleri doğrultusunda seçilen doğaçlamalarla deneyim kazandırmaya ve ortaya çıkacak sorunlara çözüm üretmeye yönlendirir ve konular ile ilgili kazanımlarını uygulamalar olarak sunmalarını ister.
2. Sınıf Tartışmaları
Öğrencilerin sınıf tartışmalarına katılımı ve birbirini izleme ile değerlendirme yapabilmeye ve değerlendirilmeye önemli ölçüde teşvik edilecektir.
3. Uygulamalar
Teorik donanım sonrası uygulamaya geçiş sürecinde öğrenciler aldıkları bilgileri nasıl kullanacakları konusunda örnek uygulamalar ile bilgilendirileceklerdir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 UYG Uygulama
2 DKL DerseKatılım
3 BSN Başarı Notu UYG * 0.90 + DKL * 0.10


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

* Ders değerlendirme aşamasında öncelikle derse aktif katılım, araştırma, yaratıcılık, seçilen çıkış noktası ile paralel üretim,
uygulamaların yönteme uygunluğu üzerinden puanlama yapılacaktır.
* Öğrenci katılımından elde edilecek puan,
(1) derslere katılım durumuna,
(2) öğrencinin ders esnasında öğretim üyesi tarafından aktarılan konunun öğrenciler tarafından uygulanma kalitesine
ve sınıf içi uygulama çalışmasına
(3) olumlu bir öğrenim ortamının yaratılması için öğrencinin sağladığı katkıya bağlı olacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Derse aktif katılım, ders içi uygulamalar

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1.Dersin % 80 nine katılım zorunludur.
2.Derse öğretim elemanı girdikten sonra ders öğrenci alınmayacaktır. Geç kalan arayı bekleyecektir.
3.Zamanında hazırlanmayan ödev değerlenmeye alınmayacaktır.
4.İki ya da üç kişiye dayalı ödevlerde gelmeyen ya da hazır olmayan kişi değerlendirme dışı kalacağı gibi ekip arkadaşlarının da değerlendirmesinin olumsuz etkilenmesinden sorumludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

4129245
05364189010
selda.ergun@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba günleri 13.00-15.30 arası

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Uygulama 14 3 42
Ödev Hazırlama 10 9 90
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 146

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1555355555335555
ÖK.255535555553355
ÖK.355555555555353555
ÖK.4555555555555353355
ÖK.53555555555555355
ÖK.655555555535355
ÖK.7555555555553555355