DERS ADI

: İŞ HUKUKU

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSF 4000 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2

Dersi Veren Birim

Güzel Sanatlar Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SEZGİ ÖKTEM SONGU

Dersi Alan Birimler

Grafik
Oyunculuk
Seramik
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Tekstil
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

İş hukuku kavram ve kuralları bir sistematik içinde incelenerek, bu kuralların içerik ve amaçlarının öğrenilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, iş hukuku normlarının nasıl uygulanacağı hususunda da öğrencilerde bakış açısı oluşturulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Pozitif iş hukuku mevzuatının içeriğini ve uluslararası kaynaklarını tespit edebilme
2   İş hukuku normlarının işlevlerini açıklayabilme
3   İş hukuku normlarını somut olaylarla ilişkilendirebilme
4   Mevcut iş hukuku uygulamalarını ve özellikle yargı kararlarını irdeleyebilme
5   Mevcut normlarla yeni düzenleme önerilerini değerlendirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İş Hukukunun Genel Özellikleri, Tarihi Gelişimi, Ulusal ve Uluslararası Kaynakları
2 İşçi, Çırak, İşveren, İşveren Vekili, Alt İşveren ve İşyeri Kavramları
3 İş Yasalarının Uygulama Alanları
4 İş Sözleşmesi Kavramı, Özellikleri ve Türleri
5 İşçi ve İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları
6 İş Sağlığı ve Güvenliği
7 İş Hukukunda Çalışma Süreleri
8 Ara Sınav
9 İş Hukukunda Dinlenme Süreleri
10 İş Sözleşmesinin Fesih Dışında Sona Ermesi
11 İş Hukukunda Fesih Kavramı ve Türleri
12 İş Güvencesi ve İşe İade Davası
13 Kıdem Tazminatı ve İbraname
14 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Sarper Süzek, İş Hukuku, 7. Bası, İstanbul 2011; Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, 24. Bası, İstanbul 2011.
Yardımcı kaynaklar: Yargıtay kararları, karar incelemeleri ve bilimsel makaleler
Referanslar:
Diğer ders materyalleri: İş hukuku mevzuatına ilişkin resmi web siteleri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik ders

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BSN Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

sezgi.oktem@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba günü saat: 12.30-13.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 7 7
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 50

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.15553555555455445554
ÖK.255535555555455445554
ÖK.35555555555455445554
ÖK.455555555555455445554
ÖK.55555555555455445554