DERS ADI

: GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4

Dersi Veren Birim

Güzel Sanatlar Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT GÜL GÜNEY

Dersi Alan Birimler

Grafik
Oyunculuk
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Aksesuar Tasarımı
Sinema ve Televizyon
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Sahne Tasarımı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Seramik ve Cam Tasarımı
Grafik Resimleme ve Baskı
Resim
Müzik Bilimleri
Heykel
Fotoğraf
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi
Tezhip
Tekstil Tasarımı
Tekstil
Tekstil ve Moda Tasarım
Film Tasarım ve Yazarlık
Eski Çini Onarımları
Moda Giyim Tasarımı
Grafik Tasarımı
Müzik Teknolojisi

Dersin Amacı

Geleneksel Türk süsleme sanatlarında görülen Barok, Rokoko, Ampir dönmelerinde kullanılan motif ve kompozisyonların Ahşap, Çini, Taş(mezar taşı) alçı, maden ve kumaş gibi malzemeler üzerindeki kullanımı ve bu motiflerin farklı malzemeler üzerinde(Ahşap, alçı, kağıt vb.)renkli özgün tasarımların yapılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türk sanatlarında farklı dönemlerde (Barok, Rokoko, ampir) kullanılan motiflerin çizim tekniklerinin öğrenilmesi
2   Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan motiflerin kompozisyon içinde kullanımı
3   Geleneksel Türk motiflerinin farklı disiplinlerle bağlantısının kurulması
4   Geleneksel Türk motiflerini yaptığı özgün tasarımlarında kullanabilmesi
5   Uzmanlık alanı ile ilgili elde ettiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dönemlerine göre Türk motiflerinin tanımlanması
2 Barok dönemi motifler
3 Çiçekler, Vazolar, güller vb.
4 Çiçekler, güller vazo vb. motiflerin çizim teknikleri ve kompozisyon içinde kullanımı
5 Rokoko üslubu motifler
6 Perde, fiyonklar, ip , silah vb. motiflerin çizim teknikleri
7 Barok ve rokoko dönemi motiflerin çizim teknikleri ve kompozisyon içinde kullanımı
8 Ampir dönem motifleri
9 Ödev /Sunum
10 Motiflerin analizi
11 Motiflerin özgün tasarımda kullanılması
12 Tasarıma devam
13 Projenin değerlendirilmesi ve sunumu
14 Projenin değerlendirilmesi ve sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Zeren Tanındı: Kitap ve Tezhibi, Osmanlı Uygarlığı, Ankara 2004, s.865-891
Banu Mahir: II. B.Devri Saray Nakkaşhanesinin Osmanlı Tezhip Sanatına Katkıları, Türkiyemiz,S: 60,s.4-13.
F.Çağman: M. Sinan Döneminde Ehl-i Hiref Teşkilâtı ,T. Mimarlığı ve Sanatı, İstanbul1988,s.73-77; Saray Nakkaşhanesi ,İst. 1989,s.35-46.
S. Ünver: Karamemi Hayatı, Eserleri ,
İlhan Özkeçeci; Türk Tezhip Sanatı, Konya 2005 ,s.
Lale Uluç : Şirazlı Ustalar, Osmanlı Okurlar, 2009.
Ayla Ersoy ; Türk Tezhip Sanatı, İstanbul 1988s.
R. M.Meriç: Türk Nakış Sanatı Tarihi Araştırmaları Vesikaları,I,Ankara 1953 .
H. Yağmurlu : TSM Kütüphanesinde İmzalı Eserleri Bulunan Tezhip Ustaları ,Türk Etnografya Dergisi, Ayrı Basım , 1973,s.79- 125
İ. Hakkı Uzunçarşılı: Osmanlı Saray Teşkilatı, Ankara 1988.
A.Maktal :Tezyinat-ı Kur aniye, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Cilt: 4 ,İzmir 2006 1461-1471s.
A.Maktal-S. Toprak, DEU.İ.F.H. Hat Koleksiyonu , İzmir 2008, 59 s.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Her öğrenci Türk motifleri üzerinde analiz yaparak kendinin seçmiş olduğu bir malzeme üzerinde motif ve kompozisyon analizine gidecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PR Proje
2 DKL DerseKatılım
3 ODV Ödev/Sunum
4 BSN Başarı Notu PR * 0.50 + DKL * 0.20 + ODV * 0.30


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders 2 kredi ile teorik ; , 2 kredi ile de uygulama şeklinde işlenecektir. Yıl içinde öğrenci verilen motif bilgisini kavrayarak, söz konusu motifler üzerinde analiz yapılacaktır. Analizlerin sunumu ödev teslimi şeklinde olacaktır. Seçilen herhangi bir motifle kendi kuralları içinde özgün tasarım oluşturulacaktır. Böylece tasarımla ilgili uygulamaların, hangi derecede beceriye dönüştüğü değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlarda sorulan soru adedine göre 100 tam not üzerinden yapılacak dağılım sınav öncesinde belirtilecek, yanıtlara göre hesaplanan puan toplamı değerlendirmeye alınacaktır.
Proje değerlendirmesi, öğrencinin ödev sunumu ve derse katılım oranları da 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Dersin başlama saatinden sonra gelenler derse alınsalar bile ders katılımda yarım ders katılımı olarak değerlendirmeye alınır. Tüm katılımlar yukarıda belirtilen oranla genel değerlendirmeye alınacaktır. Her ders sonuna doğru bir sonraki derste işlenecek konu çalışma-araştırma konusu olarak öğrenciye sunulur. Sunulan konunun dersteki ilk anlatımı öncesi çalışma-araştırma sonuçları tartışıldıktan sonra derse başlanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Tezhip Anasanat dalı
e mail : gul.guney@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 14 2 28
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Sunum Hazırlama 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 8 8
Tasarım Projesi 1 20 20
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 108

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14PK.15PK.16PK.17PK.18PK.19PK.20
ÖK.1212132123
ÖK.2222132223
ÖK.3222132223
ÖK.4212132224
ÖK.5212132124