DERECE PROGRAMLARI

: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

12 Kasım 2015 tarihinde Yüksek Öğretim Genel Kurulu nda Meslek Yüksekokulu nun tasfiye edilme kararı çıkmış, yerine Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur. Yüksekokul da yer alan 3 bölümden biri de Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümüdür.

Kazanılan Derece

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Lisans Derecesi.

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler; lise diploması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ilk basamağı YGS 6 puan türü ile alınacaktır

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş ile gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; Yüksekokulun oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 4 yıllık eğitim süresini 240 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim planında yer alan bütün teorik ve uygulamalı dersleri ve 90 işgünlük staj dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 33. maddesine göre, öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

12 Kasım 2015 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetine başlayan Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu nda 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümünün amacı, turizm sektörünün ihtiyacı olan; alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip, edindiği bilgileri kullanma ve analiz edebilme yeteneği ile donanmış, bir turizm işletmesinin her kademesinde çalışabilecek, etik değerlere önem veren, sosyal ilişkileri ve iletişim becerisi güçlü, pozitif düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, sektördeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, özgüvenli bireyler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma
2   Turizm ve seyahat sektörüne yönelik analitik değerlendirmeler yapabilme
3   Sosyo-ekonomik bir olay olarak, turizm sektörünün özelliklerini değerlendirebilme
4   Türkiye de turizm sektörü ile ilgili uygulanan temel kanun ve mevzuatları tanımlayabilme
5   Turistik ürünlerin temel özelliklerini tanıma ve bunların destinasyonlara yarattıkları etkileri inceleyebilme
6   Turizm işletmelerindeki bölümleri organize edebilme, koordinasyonunu sağlayabilme ve geliştirebilme
7   Konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde uygulanan satış teknikleri ve gelir yönetimi uygulamalarını tanımlayabilme ve geliştirebilme
8   Yiyecek içecek ve konaklama işletmelerinde profesyonel çalışma tekniklerini uygulayabilme becerisi gösterebilme
9   Turizm işletmelerinde teknoloji sistemlerini kullanabilme
10   Turizm sektöründe verimli bir şekilde takım çalışması yapabilme
11   Türkiye ve Dünyadaki önemli turistik destinasyonların özelliklerini öğrenerek bu bilgiyi turizm sektörüne uygulayabilme
12   Pazarlama stratejilerini etkin kullanabilme
13   Turizm işletmeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası değerlendirmeler yapabilme
14   Turizmin sosyo-kültürel ve sosyoekonomik etkilerini değerlendirebilme
15   Turizm işletmelerinde kullanılan muhasebe mevzuatına ve uygulamalarına hâkim olabilme
16   Turistin davranışlarını tanımlayabilme ve buna uygun turistik ürün geliştirebilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü mezunları, oteller, tatil köyleri gibi turizm yatırımlarında istihdam edebilecekleri gibi, turizm bilgi büroları, ulaştırma firmaları, profesyonel kongre acentaları, seyahat acentaları ve tur operatörlüğü bürolarında da çalıştırılabilirler. Öğrenciler özel kurumların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışma imkânına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümünde, 50 zorunlu ders, 8 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin/seçmeli derslere oranı 216 / 24 AKTS dir. Öğrenci beş, altı, yedi ve sekizinci yarıyıllarda ikişer adet seçmeli ders almak zorundadır. Programdaki dersler dönemlik olup hiçbir ders için ön koşul bulunmamaktadır. Stajlar konusunda Yüksekokul?un Staj Yönergesi esas alınır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde her öğrencimizin mezuniyet şartı içerisinde yer alan staj yani işyeri uygulamaları, öğrencilerimizin eğitimlerini aldıkları programlara uygun olarak seçilen kuruluşlarda belli bir süre çalışarak edindikleri iş deneyimidir. Bu süre okulumuz yönetmeliğine bağlı olarak 90 iş günü olacak şekilde karara bağlanmıştır. Staj, öğrencilerimize iş hayatını tanıma ve programlarında eğitimlerini aldıkları teorik bilgilerin uygulama alanlarını görme fırsatı sunmaktadır. Yüksekokul öğrencilerinin sektörlerle tanıştıkları dönemler genellikle staj dönemleri olmaktadır. Öğrencilerimizin bu tanışma ile elde edecekleri yararlar arasında; Teorik bilgilerini uygulamaya koymak, alanlarında beceri kazanma, gerçek bir çalışma ortamında ilgi duydukları kariyer alanlarını saptayabilme ve çalışma alanlarına uygunluğunu tespit edebilme, ileride çalışmak istedikleri alanlar için temel becerileri kazanma ve sahip olduklarını da geliştirme, iş hayatları boyunca karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlar karşısında pratiklik ve vizyon edinme, staj yerlerindeki örgütsel ilişkilere ve işbirliğine alışmak, iş yeri çalışanlarıyla etkili iletişim sağlama, yönetim ve idarede aktif olma becerisi sağlamaktır. İleride karşılaşabilecekleri potansiyel işverenleri ile iletişim kurmalarını sağlayarak önemli iş referansları edinmelerini, yani geleceklerine yatırım yapmalarını sağlayacaktır. Son olarak stajlar, iş hayatında deneyim kazanıldığının göstergesi olarak işverenlere güven telkin etmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 UAT 1001 İKTİSADA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 UAT 1005 İŞLETME MATEMATİĞİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 UAT 1007 İŞLETME YÖNETİMİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 UAT 1009 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 7 UAT 1011 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 YDİ 1005 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 UAT 1004 MARO İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 UAT 1008 PAZARLAMA İLKELERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 UAT 1010 İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 UAT 1014 İŞLETME YÖNETİMİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 UAT 1016 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 3 0 0 5
B 8 YDİ 1004 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 2001 GENEL TURİZM ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 TUR 2003 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TUR 2005 STAJ I ZORUNLU 0 0 0 5
G 4 TUR 2007 YABANCI DİL III ZORUNLU 4 0 0 4
G 5 UAT 2005 MİKRO İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 UAT 2011 GENEL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 UAT 2017 BORÇLAR HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 UAT 2019 YÖNETİM ORGANİZASYONU ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 2002 TURİZM EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 TUR 2004 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 TUR 2006 OTEL İŞLETMECİLİĞİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 TUR 2008 TURİZM PAZARLAMASI ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 TUR 2010 STAJ II ZORUNLU 0 0 0 5
B 6 TUR 2012 YABANCI DİL IV ZORUNLU 4 0 0 4
B 7 UAT 2012 İŞLETME FİNANSI ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 UAT 2014 TİCARİ İŞLETME HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GMS 3019 YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TUR 3001 TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZ ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 TUR 3003 ÖN BÜRO HİZMETLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 TUR 3005 TURİSTİK TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 TUR 3007 TURİZM SEKTÖR VE PİYASA ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 TUR 3023 STAJ III ZORUNLU 0 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 3009 ULUSLARARASI OTEL İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 TUR 3011 TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 TUR 3013 MARKA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 TUR 3015 MESLEKİ İNGİLİZCE I SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 TUR 3017 FRANSIZCA I SEÇMELİ 3 0 0 3
G 6 TUR 3019 ALMANCA I SEÇMELİ 3 0 0 3
G 7 TUR 3021 RUSÇA I SEÇMELİ 3 0 0 3
G 8 UAT 3023 İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GMS 3030 YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ OTOMASYON SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 2 TUR 3002 TURİZM SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 TUR 3004 ÖN BÜRO VE KAT HİZMETLERİ OTOMASYON SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 TUR 3006 KAT HİZMETLERİ ZORUNLU 1 2 0 3
B 5 TUR 3008 STAJ IV ZORUNLU 0 0 0 5
B 6 UAT 3014 YÖNETİM MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GMS 3012 MUTFAK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 TUR 3010 TURİZM İŞLETMELERİNDE KALİTE SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 3 TUR 3012 TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 TUR 3014 MESLEKİ İNGİLİZCE II SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 TUR 3016 FRANSIZCA II SEÇMELİ 3 0 0 3
B 6 TUR 3018 ALMANCA II SEÇMELİ 3 0 0 3
B 7 TUR 3020 RUSÇA II SEÇMELİ 3 0 0 3
B 8 UAT 3016 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GMS 4009 MENÜ PLANLAMASI ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TUR 4001 TURİSTİK ÜRÜN POLİTİKASI ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TUR 4003 KONGRE VE TOPLANTI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 TUR 4005 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 TUR 4007 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİ TABLOLAR ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 4009 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 TUR 4011 TURİZMDE GÜNCEL GELİŞMELER SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 TUR 4013 MESLEKİ İNGİLİZCE III SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 TUR 4015 FRANSIZCA III SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 TUR 4017 ALMANCA III SEÇMELİ 3 0 0 3
G 6 TUR 4019 RUSÇA III SEÇMELİ 3 0 0 3
G 7 UAT 4031 ENVANTER VE MALİYET KONTROL OTOMASYON SİSTEMLERİ SEÇMELİ 1 0 0 3
G 8 UAT 4033 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 4002 DESTİNASYON YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 TUR 4004 TURİZM HUKUKU VE MEVZUATI ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 TUR 4006 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 UAT 4032 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 UAT 4034 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 4008 STRATEJİK PAZAR YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 TUR 4010 BİLETLEME SEÇMELİ 1 2 0 3
B 3 TUR 4012 BANKET YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 TUR 4014 MESLEKİ İNGİLİZCE IV SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 TUR 4016 FRANSIZCA IV SEÇMELİ 3 0 0 3
B 6 TUR 4018 ALMANCA IV SEÇMELİ 3 0 0 3
B 7 TUR 4020 RUSÇA IV SEÇMELİ 3 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 4 yıllık eğitim süresini 240 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Bu derece, öğretim planında yer alan bütün teorik ve uygulamalı dersleri ve 90 işgünlük staj dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 33. maddesine göre, öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve bütün derslerden başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin bir üst yıldan ders alabilmesi için 1.80 not ortalamasını tutturması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Yard. Doç. Dr. Övünç BARDAKOĞLU
Tel: (232) 743 59 98 - 743 51 10 / 14132
E-posta : ovunc.bardakoglu@deu.edu.tr