DERECE PROGRAMLARI

: Translasyonel Onkoloji Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji AD Translasyonel Onkoloji yüksek lisans programı 2015 yılında YÖK onayı ile kurulmuş anabilim dalıdır. Fen Fakültesi (Biyoteknoloji) Mühemdislik Fakültesi (Biyoteknoloji Ve Genetik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Endüstri Mühensiliği, Bilgisayar Mühendisliği) Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik ve Tıp Fakültelerinden lisans mezunlarının Translasyonel Onkoloji alanında yüksek lisans yapma olanağına sahiptir.
Translasyonel bakış açısıyla eğitim, araştırma ve laboratuar hizmeti veren bir anabilim dalıdır.
Bu program ile kanser tedavisinde sonuç odaklı bilimsel çalışmalarda deneyimli bilim insanı yetiştirilecek gerek akademik ancak daha çok endüstride görev alabilecek yetkin iş gücü potansiyeline önemli bir katkı sağlanması hedeflenmiştir. Anabilim dalımızda Onkoloji Enstitüsü ve Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Patoloji, Biyoistatistik, Biyoinformatik) ve klinik dallara (Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Pediatrik Onkoloji, Prevantif Onkoloji, Cerrahi Gastroenteroloji) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Translasyonel onkoloji Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini AD önerisi ile ve SBE yönetim kurulu onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Translasyonel Onkoloji AD 2015 yılında yüksek lisans programına başlamıştır. Bu programın amacı Translasyonel onkoloji bilgisi ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olma, sunum becerisini geliştirme, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmadır. Program bölüm zorunlu dersleri ile birlikte Translasyonel onkolojinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve Enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Translasyonel Onkoloji ile ilgili temel ve güncel kuramsal bilgiye sahiptir.
2   Bilim eğitimi hakkında, ilgi alanı doğrultusunda, temel ve güncel kuramsal bilgiye sahiptir.
3   Translasyonel Onkoloji ile ilgili çalışmalarda yararlanacağı temel araştırma tekniklere ilişkin bilgilere (Temel Laboratuvar Cihaz ve Yöntemleri, Temel Moleküler Biyolojik Yöntemlerin İlkeleri, İn vitro Araştırma Yöntemleri, Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri, Klinik Araştırma Yöntemleri, Moleküler Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri, İn Silico Araştırma Yöntemlerinin İlkeleri) sahiptir
4   Translasyonel Onkoloji ile ilgili çalışmalarda yararlanacağı ileri tekniklere (ilaç teknolojileri, kanser teknolojileri) ilişkin bilgilere sahiptir
5   Bilgiyi eleştirel şekilde analiz edebilmelidir. Bilimsel sistematiğin tüm süreçlerine hakim olmalıdır.
6   Translasyonel Onkoloji hakkındaki bilgiyi farklı yönlerden ele alarak sentezleyebilmeli ve yeni durumlara uyarlayabilmelidir.
7   Translasyonel Onkoloji araştırmalarını değerlendirip yorum getirebilmelidir.
8   Translasyonel Onkoloji ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve yönetebilme bilgisine sahip olmalıdır.
9   Akademik ve bilimsel iletişim becerilerine sahip olmalıdır (Akademik ve profesyonel çevrelerde bilgisini aktarabilmelidir: Yazılı, sözlü, elektronik iletişim kurabilmeli, yurt içi/yurt dışı makale yazabilmeli, sunum hazırlayabilmeli, bilgisini aktarabilmeli , temel eğitim becerilerine sahip olmalıdır. , Grup içinde uyumlu çalışabilmeli, ortak projelerde çalışabilmeli ve sorumlu olabilmeli)
10   Translasyonel onkoloji alanında çalışmaları etik kurallar çerçevesinde yapabilmelidir.
11   Temel laboratuvar tekniklerini (Ölçüm ve Saptama Teknikleri, Örnek Hazırlama Teknikleri, Moleküler Biyolojik Teknikler, Hücre Kültürü ve Deney Hayvanları ile çalışabilme, Biyoistatistik ve Biyoinformatik Teknikler) uygulama becerilerine sahip olmalıdır.
12   Translasyonel onkoloji alanında ve tez konusuna göre gereken ileri teknikleri İlaç teknolojileri, kanser teknolojileri, vb) uygulayabilir olmalıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu sağlık alanında uzman olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda 1 yıllık ders döneminde her dönem 60 AKTS kredisi eş değeri ders almak zorundadır. Programda kendi AD?mızın zorunlu dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır. Translasyonel Onkoloji YL tezinden 60 AKTS ile birlikte en az 120 AKTS almaları gerekmektedir. Seçmeli derslerin oranı %25?in üzerindedir. Staj zorunluluğu yoktur. Programda her dönem kendi AD?mızın 11 dersi zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TRO 5001 TRANSLASYONEL ONKOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 4 2 0 12
G 2 TRO 5005 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ KANSER TANI VE TEDAVİLERİNE GİRİŞ ZORUNLU 4 0 0 6
G 3 TRO 5003 TRANSLASYONEL LABORATUVAR YÖNTEMLERİNE GİRİŞ ZORUNLU 1 2 0 5
G 4 ONK 5042 KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ ZORUNLU 1 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5039 TIP BİLİMLERİNDE VE TIP TERMİNOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 ONK 5027 ONKOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 TRO 5009 TRANSLASYONEL ARAŞTIRMALAR VE FAZ ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 TRO 5007 TRANSLASYONEL VE KLİNİK ONKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 ONK 5030 KANSER ARAŞTIRMALARINA ÖZEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 TRO 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TRO 5006 ORGAN SPESİFİK KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE TRANSLASYONU ZORUNLU 2 2 0 6
B 4 TRO 5004 KANSER TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 6
B 5 TRO 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 6 TRO 5002 KANSEROMİKLERE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 FAR 5006 KLİNİK FARMAKOLOJİNİN TEMELLERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 3 TRO 5008 TRANSLASYONEL ONKOLOJİDE GELİŞMELER SEÇMELİ 1 0 0 6
B 4 TRO 5010 BİYOİNFORMATİĞE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 6
B 5 TRO 5012 KANSER MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİ VE TRANSLASYONU SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 RDF 5002 NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TRO 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TRO 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Nur Olgun
e-mail:nur.olgun@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4125801