DERECE PROGRAMLARI

: Translasyonel Tıp Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SBE) bünyesinde 01.Temmuz.2014 tarihinde YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin Temel Bilimler Bölümünün Tıbbi Mikrobiyoloji, Anatomi, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji Anabilim Dalları; Tıp Fakültesinin Dahili Bilimler Bölümünün Tıbbi Farmakaloji Anabilim dalı; Tıp Fakültesinin Cerrahi Bilimler Bölümünün Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve Tıbbi Patoloji Anabilim Dalları ndan öğretim üyeleri yer almaktadır. Translasyonel Tıp Yüksek Lisans programı 2014 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Translasyonel Tıp Yüksek Lisans derecesi

Derecenin Düzeyi

: İkinci Düzey (Yüksek Lisans derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Translasyonel Tıp Anabilim Dalı, ülkemizdeki ilk ve tek Translasyonel Tıp yüksek lisans programıdır

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Translasyonel Tıp Anabilim Dalı 01.Temmuz.2014 tarihinde lisansüstü programa başlamıştır. Sürekli olarak ilerleyen bilim ve teknolojinin yol göstericiliğinde, tıbbın temel bilim dalları ve klinik bilim dalları arasında sürekli ve verimli bir işbirliği olması gerekliliği doğmuştur. Tıp temel bilim dalları (TBD) ve klinik bilim dalları (KBD), ayrı ayrı kendi eşsiz alanlarında ilerlerken, hızla ilerleyen bilim ve teknoloji karşısında adeta kendi yalnız alanlarına mahkûm çalışırken, kendi özgün ortak dillerini ve bakış açılarını oluştururlar. Özellikle tıp fakültelerinin ve hastanelerinin birlikte bulunduğu kampüslerde, gelecek için anlamlı ve değerli bir yatırım oluşturan araştırma geliştirme merkezlerini ayakta tutacak, besleyecek, orijinal düşünceler ve bu düşünceleri tartışacak, uygulayacak ve istihdam alanı yaratabilecek ortak bir dil konuşabilecek bilimsel insan iş gücü ne büyük ihtiyaç vardır. Bu programın amacı, TBD ve KBD arasındaki işbirliğinde köprü ( From bedside to benchside-from benchside to bedside ) oluşturabilecek, ortak bir araştırma geliştirme dilinin öğretileceği bir anabilim dalını oluşturmaktır. Translasyonel Tıp Anabilim Dalı (TTAD) bilim dallarının entelektüel özelliklerinin ve bilim alanlarındaki mesleki sorunların, geleceğe yönelik planların kurumsal bir yapı altında bir araya gelmesi ile paylaşabilecekleri multidisipliner özellikleri barındırabilecek bilimsel, akademik bir yapılanmadır. Program her dönem zorunlu dersler ile birlikte farklı alanlardaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer anabilim dalları ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Bir araştırmayı danışmanı eşliğinde, etik ilkeler doğrulturunda yürütebilir
2   Temel bilgiler ile klinik problem(ler)i ilişkilendirebilir
3   Disiplinlerarası öğrendiği bilgileri ilişkilendirebilir
4   İyi laboratuar uygulamalarını bilir
5   Deneylerde elde ettiği verileri analiz edebilir, bu verileri sözlü/yazılı, Türkçe ve Avrupa Dili Portföyü B2 düzeyinde sunabilir
6   İnsan vücudunun hücre, doku ve sistemlerine ait yapı ve işlevlerinin temel bilgilerini kavrayabilir
7   Tanımlanmış probleme yönelik basılı ve/veya dijital ortamlardaki bilgi kaynaklarına ulaşabilir
8   Alanına yönelik yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir
9   Sosyal ve bilimsel iletişim becerilerine sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın öğretim planı; güz döneminde anabilim dalının açtığı 6 zorunlu ders, 3? ü anabilim dalının açtığı olmak üzere toplamda 10 seçmeli ders yer almaktadır. Bahar döneminde anabilim dalının açtığı 5 zorunlu ders ve 2? si anabilim dalının açtığı olmak üzere toplamda 9 seçmeli ders yer almaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TRT 5001 TEMEL GENETİK ZORUNLU 2 0 0 4
G 2 TRT 5003 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERE GİRİŞ ZORUNLU 3 2 0 6
G 3 TRT 5019 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I ZORUNLU 2 2 0 6
G 4 TRT 5007 TRANSLASYONEL TIP TERMİNOLOJİSİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 5 TRT 5011 HÜCRE, DOKU VE ORGANLARIN BİYOLOJİK VE HİSTOLOJİK TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 TRT 5005 İNSAN SİSTEM VE ORGANLARININ YAPISI VE İŞLEVLERİ ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 2 BİO 5007 TEMEL BİYOKİMYA SEÇMELİ 4 0 0 4
G 3 FAR 5011 GENEL FARMAKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 8
G 4 BMK 5001 STATİK SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 TRT 5017 İNSAN LOKOMOSYONU SEÇMELİ 1 2 0 3
G 6 SKA 5067 DENEY LABORATUVARLARI STANDARDI I SEÇMELİ 1 2 0 3
G 7 KIA 5005 KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 12
G 8 TRT 5013 HÜCRESEL GÖRÜNTÜLEME SEÇMELİ 1 2 0 3
G 9 TRT 5015 YARATICI DÜŞÜNCE TEKNİKLERİ VE PATENT SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 MİF 5017 TIBBİ GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TRT 5004 KLİNİK ÖNCESİ ARAŞTIRMALAR VE TOKSİTİTE TESTLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 TRT 5006 FİZYOPATOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 TRT 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 TRT 5022 ENFEKSİYON BİYOLOJİSİ ZORUNLU 2 2 0 6
B 5 TRT 5018 TRANSLASYONEL TIPTA BİYOKİMYASAL TANININ YERİ VE ÖNEMİ ZORUNLU 2 2 0 3
B 6 TRT 5020 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II ZORUNLU 2 2 0 6
B 7 TRT 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KIA 5006 YENİ İLAÇ GELİŞTİRİLMESİ SEÇMELİ 2 0 0 8
B 2 TBG 5035 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 2 0 6
B 3 SKA 5032 TIBBİ LABORATUVARLARDA GÜVENLİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 4 TRT 5016 TEMEL DOKU MEKANİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 5 KIA 5008 KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARI II SEÇMELİ 1 0 0 6
B 6 TRT 5012 YARA İYİLEŞMESİ VE YARA BAKIM ÜRÜNLERİ SEÇMELİ 2 2 0 5
B 7 BMK 5016 DOLAŞIM-AKIŞKANLAR MEKANİĞİ SEÇMELİ 2 1 0 5
B 8 MİK 5010 TEMEL İMMUNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 9 SKA 5068 DENEY LABORATUVARLARI STANDARDI II SEÇMELİ 1 2 0 3
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TRT 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TRT 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. 60 AKTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 AKTS karşılığı ders alması, 2 AKTS seminer ve 4 AKTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. A. Hüseyin BASKIN
e-mail: huseyin.baskin@gmail.com
Tel: 90.232.4122607