DERECE PROGRAMLARI

: Fizyoloji Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fizyoloji AD Tıp Fakültesi bünyesinde 1978 yılında YÖK onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Fizyoloji Yüksek Lisans programı 2015 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Fizyoloji Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fizyoloji AD, 2015 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Fizyoloji Yüksek Lisans programının amacı; temel fizyoloji ve tıbbi fizyoloji bilgi ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olma, hücre fizyolojisi ve sistemlerin fonksiyonel özelliklerinin mekanizmaları hakkında genel bilgiye sahip olma, sunum becerisini geliştirme ve alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilmektir.
Program her dönem zorunlu dersler ile birlikte fizyolojinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer Anabilim Dallarından da ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Fizyoloji YL alanıyla ilgili temel genel bilgilere sahiptir
2   İnsan vücudunu sistemler halinde inceleyerek normal fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olarak tanımlar
3   Vücudun normal işleyiş sürecinde sistemlerin karşılıklı etkileşimlerini kaydeder
4   Sağlıklı bir insana ait yaşamsal değişkenleri tanımlar
5   Vücudun normal fonksiyonlarına ait yaşamsal değişkenleri (kan basıncı, nabız, EKG, sinir ileti hızı, temel solunum fonksiyon testleri) laboratuarda ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
6   Fizyoloji YL Programındaki alanıyla ilgili özgün çalışma yapabilme becerisine sahiptir
7   Alanında belli bir konuda uzmanlaşarak alandaki eksikleri belirleyebilme becerisine sahiptir.
8   Alanındaki eksiklere yönelik çözüm önerileri üretebilme becerisine sahiptir
9   Eleştiri ve özeleştiri yapabilme becerisine sahiptir
10   Etik ilkelere uyma becerisine sahiptir

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu program mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda kendi AD?mızın 8 dersi zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FİZ 5001 HÜCRE VE GENEL FİZYOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 4
G 2 FİZ 5015 FİZYOLOJİ ALANINDA LİTERATÜR TARAMA, MAKALE YAZIMI VE SUNUM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 6
G 3 FİZ 5005 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ VE DUYU FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 4 0 0 7
G 4 FİZ 5003 PERİFERİK SİNİR VE KAS FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 2 SBE 5031 DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMALARINDA ETİK İLKELER SEÇMELİ 2 0 0 4
G 3 BİO 5019 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 2 0 10
G 4 FİZ 5013 DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 5 EFZ 5009 SPOR BİLİMLERİNDE MAKALE TARAMA,DEĞERLENDİRME,YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 7
G 6 FİZ 5009 DAVRANIŞ FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 7
G 7 FİZ 5011 İNSAN VÜCUDUNUN YAPISAL ORGANİZASYONU SEÇMELİ 2 2 0 9
G 8 SBİ 5005 ÖĞRENME VE BELLEK SEÇMELİ 2 0 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FİZ 5002 SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 5
B 2 FİZ 5004 BOŞALTIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 5
B 3 FİZ 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 4 FİZ 5008 SİNDİRİM VE METABOLİZMA ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 FİZ 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 FİZ 5006 ENDOKRİN VE ÜREME FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 2 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 3 EFZ 5016 İLK YARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SEÇMELİ 1 2 0 6
B 4 EFZ 5008 FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 SBE 5038 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 3
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FİZ 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FİZ 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi ara sınav ya da, ödev, proje değerlendirmesi ve final sınav, ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Abdullah Arslan
e-mail:Abdullah.arslan@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124451