DERECE PROGRAMLARI

: Zihin Engelliler Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı 2010 yılında, zihin engelliler öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 2012-2013 akademik yılında Özel Eğitim Bölümü çatısı altında eğitim vermeye başlayan anabilim dalımızda örgün öğretim programı uygulanmaktadır. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Zihin Engelliler Eğitimi programlarının eğitim dili Türkçedir.
Anabilim Dalımızın eğitim programı, gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride zihin engelliler öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir.

Kazanılan Derece

Zihin Engelliler Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Anabilim Dalımızın amacı, Üniversite ve Bölümümüzün misyonu doğrultusunda, zihin engeli olan bireyler ve eğitimleri alanında evrensel düzeyde bilgiler üretmek, yaymak ve kullanmaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, materyaller hakkında bilgiye sahip olma
2   Öğrencilerin özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun değerlendirme, yöntem ve materyalleri kullanabilme
3   Uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve çözüm üretme
4   Öğrenme gereksinimlerini, sahip olduğu bilgi ve becerileri göz önünde bulundurarak belirleyebilme
5   Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümlerini hem uzman hem de uzman olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
6   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
7   Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma
8   Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranma
9   Kalite yönetimi, çevre koruma ve iş güvenliği konularında bilgi ve bilince sahip olma
10   Alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkiyi kavrayabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; Ramlarda Özel eğitim birimin de değerlendirme ekibinde görevli olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 56 zorunlu ve 20 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 180/60 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BİL 1001 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 RPD 1001 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 TRÖ 1011 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 YDA 1003 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 YDF 1003 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 YDİ 1003 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 ZEN 1001 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 4 0 0 9
G 9 ZEN 1003 PSİKOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 RPD 1014 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 TRÖ 1012 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 YDA 1002 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 YDF 1002 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 YDİ 1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 ZEN 1002 ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ ZORUNLU 3 0 0 7
B 9 ZEN 1004 BİREYSEL FARKLAR VE PSİKOLOJİ YAKLAŞIMLARI ZORUNLU 3 0 0 4
B 10 ZEN 1006 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLKYARDIM ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ZEN 2001 ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 ZEN 2003 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 ZEN 2005 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ ZORUNLU 4 0 0 6
G 4 ZEN 2007 EĞİTSEL - DAVRANIŞSAL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 4 0 0 6
G 5 ZEN 2015 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ZEN 2009 SEÇ.I.( DİL GELİŞİMİ VE İLETİŞİM) SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 ZEN 2011 SEÇ.I ( ÖZEL EĞİTİMDE ALAN İNCELEMELERİ ) SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 ZEN 2013 GK.SEÇ.I ( KAYNAK TARAMA VE RAPORLAMA) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 ZEN 2017 SEÇ.II (DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ZEN 2002 ZİHİN ENGELLİLERE BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 ZEN 2004 ZİHİN ENGELLİLERE MATEMATİK ÖĞRETİMİ ZORUNLU 4 0 0 5
B 3 ZEN 2006 ZİHİN ENGELLİLERE RESİM- İŞ ÖĞRETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 ZEN 2008 KAYNAŞTIRMA VE DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 ZEN 2010 ZİHİN ENGELLİLERE HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 ZEN 2012 ZİHİN ENGELLİLERE İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 ZEN 2014 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ZEN 2016 SEÇ.II (DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 ZEN 2018 SEÇ.II (REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 ZEN 2020 SEÇ.II ( ZEKA VE YARATICILIK ) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 ZEN 2022 SEÇ.II ( UYGULAMALI ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EYD 3021 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 RPD 3021 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 ZEN 3001 OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 ZEN 3003 ZİHİN ENGELLİLERE GÜNLÜK YAŞAM VE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ ZORUNLU 4 0 0 6
G 5 ZEN 3005 ZİHİN ENGELLİLERE OYUN VE ŞARKI ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 ZEN 3007 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANLARI VE ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ZEN 3009 SEÇ.III (ZİHİN ENGELLİLERE MÜZİK ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 ZEN 3011 SEÇ.III ( DİKKAT SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 ZEN 3013 SEÇ.III (YARATICI DRAMA) SEÇMELİ 3 0 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ZEN 3002 ZİHİN ENGELLİLERE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 ZEN 3004 AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 ZEN 3006 BİLİMSEL ARAŞTİRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 ZEN 3008 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 4
B 5 ZEN 3026 OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI ZORUNLU 1 4 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ZEN 3012 GK.SEÇ.II (İSTATİSTİK I ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 ZEN 3014 GK.SEÇ.II ( TEK DENEKLİ ARAŞTIRMALAR ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 ZEN 3016 SEÇ.IV ( ZİHİN ENGELLİLERE BEDEN EĞİTİM VE OYUN ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 ZEN 3018 SEÇ.IV (OTİZM VE OTİZMİ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 ZEN 3020 SEÇ. V ( ENGELLİLERDE ERGENLİK VE YETİŞKİNLİK DÖNEMİ EĞİTİMİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 ZEN 3022 SEÇ.V ( YÜKSEK İŞLEVLİ OTİZM VE ASPERGER SENDROMU ) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 ZEN 3024 GK.SEÇ.II (İNSAN İLİŞKİLERİ ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 ZEN 3028 SEÇ.V (OTİZİM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA İLETİŞİM VE SOSYAL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ZEN 4003 ZİHİN ENGELLİLER İÇİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI I ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 ZEN 4009 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ZORUNLU 2 8 0 18
G 3 ZEN 4011 YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ZEN 4007 SEÇ. VI (KÜÇÜK ADIMLAR ERKEN ÇOCUKLUK PROGRAMI) SEÇMELİ 2 2 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4040 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 ZEN 4004 ZİHİN ENGELLİLER İÇİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI II ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 ZEN 4010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II ZORUNLU 2 8 0 18
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ZEN 4012 SEÇ.VII ( ÖZEL EĞİTİMDE ALTERNATİF ÖĞRETİM UYGULAMALARI) SEÇMELİ 3 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60dır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Alev Girli
E-posta: alev.girli@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 24 56