DERECE PROGRAMLARI

: Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fizyoloji AD Tıp Fakültesi bünyesinde 1978 yılında YÖK onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans programında Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Fizyoloji, Anatomi, Biyokimya) ve klinik dallara (Anestezi ve Rean.) ait öğretim üyeleri ders vermektedir. Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans programı 2004 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS karşılığı seminer, 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fizyoloji AD, 2004 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans programının amacı; insanlarda akut ve kronik egzersiz yanıtları hakkında bilgiye sahip olma, performans değerlendirmesi hakkında bilgi ve beceriye sahip olma, egzersiz testlerini uygulama becerisine sahip olma, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve spor fizyolojisi alanında detaylı bilgi ve beceriye sahip olmaktır. Program her dönem zorunlu dersler ile birlikte egzersiz fizyolojisinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer Anabilim Dallarından da ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Egzersiz fizyolojisi YL programındaki alanıyla ilgili temel genel bilgilere sahiptir
2   Egzersiz ve egzersizin sistemik etkilerini tanımlar
3   Egzersiz mekanizmalarını yorumlar
4   Egzersiz testlerini uygular
5   Egzersiz yanıtlarını tartışır
6   Egzersiz ve fiziksel çevre koşullarını ilişkilendirir
7   Egzersizi özel gruplara uyarlar
8   Egzersiz Fizyolojisi YL Programındaki alanıyla ilgili özgün çalışma yapabilme becerisine sahiptir.
9   Alanında belli bir konuda uzmanlaşarak alandaki eksikleri belirleyebilme becerisine sahiptir.
10   Alanındaki eksiklere yönelik çözüm önerileri üretebilme becerisine sahiptir
11   Eleştiri ve özeleştiri yapabilme becerisine sahiptir
12   Etik ilkelere uyma becerisine sahiptir

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda kendi Anabilim Dalımızın 3 dersi zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EFZ 5009 SPOR BİLİMLERİNDE MAKALE TARAMA,DEĞERLENDİRME,YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 7
G 2 EFZ 5001 TEMEL FİZYOLOJİ ZORUNLU 4 2 0 15
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EFZ 5007 SPOR BİLİMLERİNDE TEMEL BİYOKİMYA SEÇMELİ 2 0 0 7
G 2 EFZ 5011 HAREKET FİZYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 3 ANA 5009 TEMEL ANATOMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EFZ 5002 EGZERSİZ VE SPOR FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 EFZ 5004 FİZİKSEL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ZORUNLU 2 2 0 8
B 3 EFZ 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 EFZ 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 5 EFZ 5006 SPORDA ENERJİ VE METABOLİZMA ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 2 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 3 EFZ 5008 FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 EFZ 5016 İLK YARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SEÇMELİ 1 2 0 6
B 5 EFZ 5012 DEĞİŞİK ORTAMLARDA EGZERSİZ SEÇMELİ 2 0 0 6
B 6 EFZ 5014 ÇOCUKLAR,YAŞLILAR VE KADINLARDA EGZERSİZ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 7 EFZ 5010 SPOR DALLARININ FİZYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EFZ 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EFZ 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 ara sınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 54 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Abdullah ARSLAN
e-mail:abdullah.arslan@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124451